Prosba o ochranu a pomoc z duchovních sfér -7 pravidel

24.12.2012 16:21

 

1. Prosba o ochranu a pomoc z duchovních sfér.
Stvořitel ví, že člověk je tvor slabý, který stále znovu a
znovu  propadá  starým  chybám  i  omylům.  Pomáhá
image
 
člověku  po  každém  padnutí  znovu  vstát  a  s
dvojnásobnou silou se vydat na cestu. 
2. Harmonie, dobro, láska a ušlechtilé skutky. Snažte
se smířit se svými protivníky a odpustit a zapomenout, že
vám ublížili. Každý by rád viděl dobrou vůli u druhého,
ale musí ji nejprve sám prokázat, aby ostatní viděli jeho
příklad. 
3. Nezištnost, obětavost, kvalitní myšlení, mluvení a
jednání. 
4. Na základě vlastních zkušeností pomáhat ostatním
na duchovní cestě. 
5. Pravdivost za všech okolností. 
6. Zbavení se stálých starostí o budoucnost a své
hmotné statky. Důvěra v pomoc Stvořitele, který nám
je stále nablízku a zná všechny naše potřeby. 
7. Soustavné posilování dobré stránky vlastní vůle.

—————

Zpět