Působení elektrosmogu na lidský organizmus - Alarmující!!!

04.01.2014 13:12
 
Co to vlastně ten elektrosmog je, jste měli možnost si přečíst v předchozí sekci menu stránek. Prosím, ještě si uvědomte, že ačkoli zde popisujeme působení na lidský organizmus, působí stejně destrukčně na „veškerý“ živý organizmus a dokonce na okolní prostředí jako takové. Původní energie jsou „znečištěny“, vyšší vibrace jsou zpomalovány, snižovány či vytláčeny. Nakonec zůstává prostor vyplněn přírodě nevlastními mikrovlnami o vysoké frekvenci...
V tomto prostředí se člověk cítí nesvůj, tělo je ve stresu, nervová soustava je přetížená, citliví lidé jsou často nemocní. Takové prostředí totiž umí vyrobit pouze lidé, v přírodě ho nenajdete. Příroda nás, jako jediná, před tímto chrání.
Zjednodušeně se dá říci, že vzniká prostředí neslučitelné se zdravým a určitých případech i se životem. Pokusím se vám to vysvětlit, co nejjednodušeji............
A./ Mobilní telefony:
1. Vliv na mozek
a)-Ať už mobil užíváme nebo ne, jsme ve dne v noci ostřelováni dávkami mikrovlnného záření, které jsou asi deset miliónkrát silnější, než průměrné přirozené pozadí. Naše buňky se dorozumívají mmj. mikrovlnami o velmi nízké a slabé frekvenci. Do toho začne lidské technické mikrovlny o velmi vysoké frekvenci působit jako hluk stavební sbíječky. Buněčné membrány, jakmile toto nebezpečí zaregistrují, přejdou do obranného módu. Tzv. zatuhnou a probíhá pouze vnitřní metabolismus, bez komunikace s okolím i bez regenerace. To způsobuje překyselení, rychlejší stárnutí a vzniká podhoubí pro rozličné zdravotní potíže. Naopak, přepnutím telefonu do režimu Letadlo či Budík se dostaneme do záření o tak nízkých vibracích, že buněčné membrány nezareagují obranným postojem, ale vyhodnocováním. Jakmile zjistí svůj „omyl“, je již pozdě a záření prochází skrz buněčný „komunikační kanál“ čímž způsobí chaos v mezibuněčné komunikaci. Toto se týká i technologie BLUETOOTH. Co myslíte, že se děje v hlavě lidem, jenž celý den nosí naslouchátko handsfree bluetooth sady na uchu?
Tento vliv na naše buňky se netýká pouze mozku,ale celého organizmu !!! Proč takový nárůst potíží až nyní? Podívejte se tyto mapy pokrytí signálem:
Dříve:                                Nyní:
b)- Každé zařízení, jenž není připojeno do zásuvky emituje do okolí záření, a to i když jej nepoužíváte. Čím novější a „modernější“ telefon, tím vyšší záření. Tabulky jsou zveřejněny na internet a nejškodlivější je IPhone.  Specifikem mobilních telefonů je, že se navíc hlásí každých pár minut sami o sobě nejbližšímu vysílači. Při každém přihlášení a při hovoru, kdy držíte MB v ruce, dojde k rovněž k vyslání slabého el. impulsu, kterým se MB uzemní skrze vás.
Dojde k odpojení těla od tzv. „horního řízení“, uzavření 7.čakry a zastavení kraniosakrálního rytmu spolu s oběhem mozkomíšního moku v potřebném rozsahu. Zastaví se tím regenerace, zpomalí se metabolismus, oslabí se imunita a pod..  Co to znamená dále vysvětlím v odst3.. Nyní zůstaňme u mozku. Odpojením horního řízení se člověk stává ve své podstatě „biorobotem“. Promiňte mi tento pro mnohé vulgární výraz, ale popisuje situaci zcela přesně. Dojde k omezení vědomí a k zastření našeho vnímání, jakoby jsme otupělí a necítíme projevy těla, jenž nám říká, že něco není v pořádku. Nezaznamenaná bolest se stupňuje a až ji pocítíme, zazdíme ji Brufenem. Tělo bojuje a musí přidat na razanci komunikace s námi. Pro mnohé pak již bývá pozdě a poškození jsou nevratná...
Dalším příznakem je, že lidé,co mají MB stále u hlavy, jsou nejen otupělí,ale i zmatení a někteří klienti ke mě přišli v takovém stavu, že ani nevěděli, kde je nahoře a kde dole....
Uvědomte si, že MB i jeho aplikace se hlásí každých pár minut sami bez vašeho vědomí. Že zase tolik nevoláte, není až tak podstatné...
c)- Automobil je Farradayova klec (izolované neuzemněné prostředí) a první generace MB musela mít střešní anténu, protože se signál nedostal a auta do okolního prostředí. Dnešní generace MB to dokážou, přitom ale musí několikanásobně zvýšit výkon i vyzařování !!! Proto vám při telefonování v automobilu rychleji ubývá kapacita baterie. A teď si představte, že jedete v autě 4 osoby a všichni s MB. Nebo, že obchodní cestují tráví celé dny za volantem s MB osobním, pracovním a někdy i náhradním(milenka, výhodný tarif a pod.). Už vám ty „záhadné“ autonehody na přehledné a rovné silnici nepřipadají tak záhadné?
Navíc, při více spolujezdcích dojde k propojení aurických polí i biopolí, jenž mají všichni otevřené, porušené a nyní i rozbité vlivem působení MB. Dojde ke vzájemnému promísení energií a informací, ke vzájemnému zanechání otisků a stop vč. nemocí, jenž vás pak mohou ovlivňovat i mnoho měsíců.
 
 
d)-  Hematoencefalická bariéra mozku !!!
 
Další jev, na nějž se zaměříme, a který byl laboratorně prokázán, by měl sám o sobě postačit k tomu, aby byl toto odvětví průmyslu bylo zrušeno a každopádně stačit k tomu, aby odradil každého od dalšího používání mobilu. Tyto experimenty přistihují mobilní telefon doslova s „vražednou zbraní v ruce“. Jako většina biologických účinků mikrovlnného záření, to však nemá s teplem nic společného. Podotýkám, že základem všech tvrzení o neškodnosti záření, jsou měření prováděná pouze na vliv elektromagnetického a tepelného záření, a navíc jsou tyto měření prováděna na figuríně vyplněné gelem jako náhrada za živého člověka !!! Podle mne se jedná o zločinné spolčení...
Figurýně to nevadí, tak nám také ne :
 
Mozek chrání nepropustné přechody mezi sousedícími buňkami kapilárních stěn, tzv. krevní- mozková krevní bariéra (hematoencefalická bariéra), která jako jakási „pohraniční hlídka“ propouští z krve do mozku živiny, ale zadrží substance, které jsou pro mozek toxické. Výzkumníci v laboratoři švédského nervového chirurga Leifa Salforda provedli od roku 1988 nesčetné variace prostého pokusu, při němž vystaví mladé laboratorní krysy záření, buď mobilního telefonu nebo jiného zdroje mikrovln. Později zvířata usmrtí a pátrají v jejich mozkové tkáni po albuminu. Albumin je protein tvořící normální složku krve, ale za normálních okolností nepřekročí mozkovou krevní bariéru. Výskyt albuminu v mozkové tkáni je tedy vždy znamením poškození krevních cest, a toho, že mozek přišel o některou ze svých důležitých ochran.
 
Tito výzkumníci po celých 18 let nepřetržitě pozorovali následující fakta:
Vystavování zvířat mikrovlnnému záření v dávkách rovnajících se vyzařování mobilu má za následek nález albuminu v jejich mozkové tkáni. Prosakování albuminu do mozku způsobuje už pouhá dvouminutová jednorázová expozice běžným mobilním telefonem.
 
V jedné sérii experimentů byla expozice redukována na faktor 1000, nicméně přesto došlo k poškození mozkové krevní bariéry, což ukazuje, že nejde o důsledek reakce na určitou dávku, a že tedy snižování výkonu nedělá bezdrátovou technologii bezpečnější.
A konečně, výsledky výzkumu publikované v červnu 2003 ukázaly, že už jediné dvouhodinové ozáření mobilem, jedinkrát za celý život testovaných jedinců, vede k permanentnímu poškození mozkové krevní bariéry. Při autopsii provedené o 50 dnů později bylo shledáno: „…poškození nebo zničení až 2 procent mozkových buněk zvířete, včetně buněk v oblastech mozku týkajících se učení, paměti a pohybu.“ 
Snižování hladiny ozařování o faktor 10 nebo 100, což odpovídá účinku užívání náhlavní soupravy oddalující mobil od hlavy, nebo když stojíte vedle někoho s takovým telefonem, tyto výsledky nijak znatelně neovlivní! Polovina pokusných zvířat vykázala průměrný až vysoký počet poškozených neuronů už při nejnižší expozici.
 
Co z toho vyplývá? Dvě minuty telefonování mobilem naruší mozkovou krevní bariéru, dvě hodiny způsobí permanentní poškození mozku a „radiace z druhé ruky“ může být téměř stejně škodlivá.
 
Mozková krevní uzávěra u krysy je stejná, jako u člověka.
 
Tyto výsledky vyvolaly v Evropě značný rozruch. V listopadu 2003 se pod záštitou Evropské unie konala konference s pracovním názvem „Hematoencefalická bariéra – může být ovlivňována působením RF [vysokofrekvenčního] pole?“ Jakoby chtěli uklidnit veřejnost gestem: „Vidíte, pracujeme na tom,“ … ale stejně jako v předchozích 30 letech se neudělalo vůbec nic, což bylo ostatně předvídatelné. Že by úmysl?......
 
Uživatelé mobilů bohužel nejsou jedinými poškozenými, a také bychom si neměli dělat starosti jen o mozek. Následující krátké shrnutí je výtah z rozsáhlé vědecké literatury o účincích rádiových vln (širší spektrum zahrnující mikrovlny), společně se zkušenostmi vědců a lékařů po celém světě, s nimiž jsem v kontaktu.
 
Ukázalo se, že k orgánům obzvláště citlivým na rádiové vlny patří plíce, nervová soustava, srdce, oči, varlata a štítná žláza. K onemocněním, jichž v posledních dvou desetiletích pozoruhodně přibývalo, přičemž je dobrý důvod spojovat je s masivním přírůstkem záření v našem životním prostředí, se řadí astma, poruchy spánku, úzkostné stavy, výpadky pozornosti, autismus, roztroušená skleróza, ALS, Alzheimerova choroba, epilepsie, fibromyalgie, chronický únavový syndrom, šedý zákal, hypotyreóza, cukrovka, zhoubný melanom, testikulární nádor, i infarkty a mrtvice u mládeže.
 
Záření z věží mikrovlnných vykrývacích vysílačů je spojováno i s vymíráním lesů, reprodukčními poruchami a poklesem populace u mnoha druhů ptactva, a špatný zdravotní stav a vrozené chyby u hospodářských zvířat.
 
Literatura prezentující biologické účinky mikrovlnného záření je opravdu enormní, jde o desítky tisíc dokumentů. Člověka přitom naplňuje úžasem, že mluvčí průmyslu mohou vše prostě odbýt výrokem o prokázané neškodnosti radiotechniky nebo stejně absurdním tvrzením, že o nějaké škodlivosti zdraví neexistuje žádný důkaz.
 
V padesátých a šedesátých letech m.s. postihlo toto onemocnění v hojném počtu zaměstnance, kteří stavěli, testovali a opravovali radarová zařízení, stejně jako lidi obsluhující průmyslové mikrovlnné ohřívače a zatavovací stroje. Sověti ho vhodně nazvali „vysokofrekvenční chorobou“, a tento problém obsáhle studovali. Na západě byla jeho existence totálně popřena, nicméně zmínění lidé v každém případě byli postiženi. Kongresové vyšetřování, provedené v roce 1981 a jemuž předsedal Al Gore, týkající se účinků radiofrekvenčních ohřívačů a zatavovacích strojů na lidské zdraví, bylo jen další epizodou hry na „Vidíte, zabýváme se tím,“ ale jako obvykle se nic neudělalo.
 
Při současném masovém rozšíření vysokofrekvenčních věží a osobních vysílačů se toto onemocnění rozšířilo v populaci jako mor. Odhady o postižení sahají až k jedné třetině populace, jenže jen zřídka je rozpoznáno, oč jde, a to až do té doby, kdy už se takto zneschopněná osoba nemůže podílet na společnosti.
 
Můžete rozpoznat některé z obecných příznaků: nespavost, závrať, nevolnost, bolesti hlavy, únava, ztráty paměti, neschopnost se soustředit, depresi, tlak na hrudníku, zvonění v uších. U nemocných se mohou vyvinout také zdravotní potíže jako vleklé infekce dýchacího traktu, srdeční arytmie, náhlá kolísání krevního tlaku, neřízená glykémie, dehydratace, ale také záchvaty a vnitřní krvácení.
 
Toto onemocnění je nejen zřídka připouštěno, ale ještě mnohem obtížněji zvládnutelné, protože pravděpodobně nelze očekávat žádné úspěšné léčení, jestliže nebudeme schopni uniknout z dosahu ozařování, coby jeho příčině – a tato příčina je dnes všude.
 
Průzkum provedený roku 1998 Kalifornským ministerstvem zdravotnictví naznačil, že tehdy 120 000 Kaliforňanů – a v přepočtu tedy na milión Američanů – bylo neschopno práce v důsledku elektromagnetických polucí.  Šiky těchto tzv. „elektricky senzitivních“ osob, jichž v téměř každé zemi světa stále přibývá, jsou opomíjeny, stigmatizovány a ignorovány. Při současné úrovni všudypřítomného záření se téměř nikdy nezotaví a občas si sáhnou na život.
 
O lidech s tímto onemocněním Dr. Olle Johansson, jeden z neurologů proslulého Karolinska Institute ve Stockholmu říká: „Jsou varováním pro nás všechny. Vystavovat veškeré světové obyvatelstvo celkovému ozařování těla po 24 hodin denně může být závažnou chybou.“
 
Dr. Johansson vedl tým výzkumníků, který doložil důkazy o závažném a stále se zhoršujícím zdraví švédské populace, přičemž počátky se přesně kryjí s dobou, kdy byly ve Švédsku koncem roku 1997 uvedeny do provozu mobilní telefony druhé generace, pracující na 1800 MHz. [5,6] Po deseti letech dlouhodobého poklesu začal počet švédských zaměstnanců v pracovní neschopnosti koncem 1997 stoupat a během dalších pěti let se více než zdvojnásobil. Ve stejném období se rovněž zdvojnásobil prodej antidepresivních drog. Počet dopravních nehod, poté co po několik let úspěšně klesal, začal v roce 1997 opět šplhat vzhůru. Rovněž počet úmrtí na Alzheimerovu chorobu se po několikaletém klesání od roku 1999 ostře zvýšil a v roce 2001 byl téměř dvojnásobný.
Pokud vás zajímají pouze hodnoty SAR, tedy oficiálně měřené hodnoty :
https://www.mobilmania.cz/clanky/mobilni-zahady-tajemny-udaj-sar/sc-3-a-1116722/default.aspx
 
2. Vliv na aurické pole
Dříve bylo strašné pozorovat člověka, jenž měl aurické pole rozbité vlivem zvoleného životního stylu, drog či alkoholu. Takový člověk měl závažná poškození ochranné funkce aury a skrze „díry“ v ní, se na dotyčného napojovali jako energetičtí upíři neg.lidé, duchovnéí bytosti a entity. Ti následně ovládali i mysl dotyčného. Mikrovlny mobilního telefonu dělají průniky a díry do aury a po nich se jako „černá vata“ dostává skrze ochranné pole negativní energie i bytosti. Naše celková energie i obranyschopnost se snižuje. Často se hádáme a potom ani nechápeme proč vlastně, neuvědomujeme si, že se tak děje právě vlivem těchto neg.energií....
3. Vliv na biopole
Pokračujeme v uzemnění se MB skrze naše tělo. Respektive přes naši Epyfízu! Epyfíza je vlhkého gelovitého složení náročná na spotřebu kyslíku. Dojde k jejímu „vysušení“ (molekuly O2 se doslova vypaří) a k „mechanickému“ odpojení Epyfízu od biopole. Biopole je 12 vrstech 1m od sebe, mezi každou vrstvou je 12 mezivrstev, každá mezivrstva se nachází ve 4 úrovních. Jedná se o systém nadřazený aurickému poli i fyzickému tělu. Informace v tomto poli určují stav podřízených systémů, čili my jsme v podstatě projekcí tohoto informačního pole. Toto pole obsahuje záznamy a informace o naší minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Tomuto poli se také říká morfické či morfogenetické pole a existuje u všeho živého (Rupert Shaledrake – mnohokrát oceněný biolog, popisující toto pole a jeho vliv na evoluci). Toto pole rovněž obsahuje vrstvu, jenž je popisována jako PRIMA MATERIE a obsahuje veškeré původní bezchybné stavební plány. Buněčné receptory si načítají informace k opravě a regeneraci právě odsud.
Tedy, pokud nejsme od výměny informací s tímto polem odpojeni. A MB nám skrze odpojení Epyfízy(komunikační rozhraní) a rozbití prvních 3 vrstev biopole v této komunikační výměně zabrání. Bez horního řízení (biopole, Vyšší JÁ a pod..) přejde lidská bytost do tzv.nouzového režimu(vyz.popis výše).
4. Vliv na orgány a meridiány
Zde vidím jako zásadní tři vlivy . Za prvé – narušením aury a biopole a průniku cizích energií naší přirozenou ochranou až do těla dojde k narušení energetických toků v meridiánech. Rovněž se nějaká entita může napojit na naše tělo jako na zdroj energie (tzv.nástřel) a po odpojení zůstává v energ.systému „díra“ a energie proudí z těla ven. Zcela jasně lze tento stav zaznamenat např. automatickou kresbou.
Jasnovidní jedinci tento stav prostě vidí, ale nemusí si dát příčiny do všech souvislostí, sice „vidí“ ale vyhodnocuje dle dosavadního poznání a zkušeností.
Postupně se může narušovat zvenčí náš vnitřní energetický systém tak dlouho, až se stane dysfunkčním, což se následně projeví na stavu orgánů, jenž meridiány vyživují...
Za druhé- je známo, že příslušné frekvence působí na určité tkáně a tyto silné trvale působící technické rázovité a hranaté mikrovlny postupně „převibrují“ ty původní zaoblené slabší přírodní...Souběžně běžící vlny navíc neběží vedle sebe, ale sčítají se = amplituda frekvenční vlny se zdvoj, ztroj –násobí . Např. více zářičů v jednom prostoru, přičemž je třeba si uvědomit, že zdi pro tyto mikrovlny neexistují. Frekvence 900Mhz snižuje činnost brzlíku, 1800Mhz způsobuje hypofunkci štítné žlázy, 2400Mhz přetěžuje nervovou soustavu(CNS)...Štítná žláza se ne nadarmo jmenuje „štítná“ od slova štít. A ne náhodou se v posledních letech zvýšil výskyt hypofunkce o 80%!!! Proražením této obranné hráze postupuje škodlivá frekvence dále dolů po páteři, u že do vaječníků a u mužů do varlat. Souvislost elektrosmogu a neplodnosti je prokázána lékařskými statistikami a výzkumy trvajícími více než 25 let (příslušné lékaře bohužel nikdo z kompetentních neposlouchá).
Za třetí- vlivem života v tomto zátěžovém prostředí (mobilní telefony, wi-fi, BTS, bluetooth...)- lze měřit např. na Markusově grafu či dle stupnice ing.Milana Heina(MSST)- se začínají postupně projevovat různé zdravotní a psychické poruchy, infekce, HIV viry, tumor, nespavost,děsivé sny a pod.  až po rakovinu na více orgánech současně = multiorgánové selhání (lze změřit na multiparalerní úrovni tzn., že např. lékaři zastaví růst nádoru na jednom orgánu a myslí si,že rakovinu porazili,ale v těle pacienta již tiká několik „časovaných bomb“  a v podstatě je již rozhodnuto, což se projeví v řádech následujících měsíců)...
Orgán nucený k životu v prostředí neslučitelném se zdravím a od určitých hodnot i se životem, dostane pokyn z odpovídající části mozku, aby množil své tkáně a tím prodloužil vlastníkovy život, ne mu ho zkrátil !!! Rozuměj : více tkáně = větší orgán = silnější funkce = bez této adaptace by přišlo kritické selhání orgánu a smrt člověka. Více se o biologických zákonech můžete dozvědět na semináři Germánská Nová medicína ve Vzdělávacím Centru Nové medicíny při Kineziologii Olomouc(www.kineziologie-olomouc.cz/centrum nové medicíny/program centra)
V praxi se to většinou projevuje tak, že klientovi změřím i sousední bytové jednotky a zakreslím mu, odkud k němu jde nejhorší energetické spektrum záření elektrosmogu. Např. mu sdělím, že soused bydlící napravo žije v prostředí neslučitelném se životem, což se projeví v řádech měsíců a doporučím sousedící zeď odizolovat ochranným nátěrem z e-shopu na www.elektrosmog1.cz. Klient mi pak většinou sdělí, že ví, že tento soused již má diagnostikovanou rakovinu...Co dodat.
5. Vliv na duchovní rozvoj
Domnívám se, že pokud člověk svůj duchovní růst ještě nezapočal, může mu ho tato technologie i znemožnit...
 Obecně : Jak se může člověk duchovně a duševně rozvíjet, když je odpojený od „horního řízení“? Jak může přijímat intuitivní informace, rozvíjet jemnocity, vědomě pracovat s energiemi, rozpoznávat potřeby své duše a očišťovat své tělo...když má dysfunkční kraniosakrální oběh mozkomíšního moku, uzavřenou 7.čakru, odpojenou epyfízu od komunikace                                                                                          s biopolem(imunita,autoimunita,metabolismus,regenerace...), přetíženou nervovou soustavu či uzamčené buňky. Funguje vlastně v takovém nouzovém režimu, kdy je tělesný organizmus, vlivem stresu, rozdělen do uzavřených funkčních okruhů za primárním účelem přežití. Pokud tento stav stále trvá, začnou se projevovat dysfukce jednotlivých orgánů. Další krok je buď kolaps nebo posílení vyčerpaného orgánu namnožením jeho buněk, aby byl větší a silnější a podal lepší výkon = rakovina. Ignorujete volání svého organizmu o pomoc a bičujete ho jako koně s pěnou u huby? Pamatujte, že vše se sčítá a nikam nemizí. Dělejte to 5let a 5 let se z toho budete regenerovat, v lepším případě....
Lidí, kteří již na duchovním vzestupu jsou si ho tímto zbytečně komplikují, již tak to není jednoduché....
Od určitého stupně duchovního vzestupu, dosáhne člověk takového vibračního pásma, že mu mobilní telefony již nevadí, jakoby existuje v paralerní urovni. Nicméně i zde je mu velmi nepříjemná technologie WLAN(wi-fi).
Od úrovně, kdy dokáže „ustát“ i wi-fi o běžné frekvenci 2,4 Ghz tyto technologie v podstatě neřeší.
Pravidelným cvičením Cchi-kungu či Tchai-cchi lze zvyšovat povrchovou cchi a ještě vice zvyšovat svou odolnost
Neznám ale nikoho, koho by na několik dnů doslova „nerozbila“ technologie WLAN(wi-fi) o frekvenci 5Ghz, jenž je zaváděna i kvůli Facebooku atd..
Máte tuto aplikaci nainstalovanou v mobilu již od výrobce? Potěž pánbu...
 
6. Vliv na děti
Američan Allan Frey byl v sedmdesátých letech prvním z mnoha, kteří ukázali, že nízkoúrovňové mikrovlnné záření krevní zábranu v mozku poškozuje. Obdobný mechanizmus chrání oko (krevní bariéra sklivce) a plod ( placentární uzávěra). Práce Freye a ostatních dokládají, že mikrovlnné záření poškozuje i tyto uzávěry.
Z toho plyne, že žádná gravidní žena by nikdy neměla používat mobil.
 
Dr. Salford ve své práci docela otevřeně nazval užívání mobilních telefonů „největším biologickým experimentem na lidech všech dob“ a veřejně varoval, že celá generace mladistvých používající celulární telefony může trpět mentálními nedostatky, a po dosažení středního věku Alzheimerovou chorobou.
 

—————

Zpět