Retro… energie – magnetizmus – božská energia – matka - Féwa

13.05.2014 16:00

Jej múdrosť, sila lásky, ktorá vytvára /vracia/ súdržnosť – jednotné myslenie. Je ako včelia kráľovná, ktorá svojím láskyplným spôsobom, svojou energiou neustále udržiava rod a jeho energetické vlákna. Bez ohľadu na čas a priestor sa to deje stále. V ktorejkoľvek sfére a kdekoľvek sa človek nachádza, je pri svojich najbližších, svojou energiou matky prítomná. Tak tomu bolo, je a bude v čase lineárnom i nelineárnom.

Láska matky /ženy/, jej magneticky zjemňujúca…nežná…všetkými farbami hrajúca energia bezpodmienečnej lásky. Žena, ktorú ani kvetinou neudrieš…pretože je tou istou krehkou, ľahúčko sa dotýkajúcou, krásu i úsmev rozdávajúcou, teplo domova vytvárajúcou…..kúzliacou energiou. Nielen fyzickou, ale i duchovnou /duševnou/ silou, ktorá je totožná s energiou duchovného portálu, ktorý sme spoločne /ruka v ruke/ uvoľnili od deštruujúcich nás vibrácií negativity, strachu. Z kŕčovitého zovretia materiálneho myslenia, ktoré nás po celý čas /tisícročia/ zotročovalo. Magnetická energia, ktorá nás môže svojím vlnením sa “rozhojdať”, ak nie sme na ňu dostatočne pripravení. To znamená – ak ju neprijímame.

Vstúpili sme do procesu znovu objavovania, znovu sa učenia ako tvoriť láskou. Voľnými, slobodnými a človeka oslobodzujúcimi energiami. Začíname pracovať vedome. Uvedomujúc si fyzično i nonfyzično. Nekonečné kvantové pole, v ktorom /s ktorým/ máme už možnosť sa “hrať.” Pohrávať sa s vlniacou sa energiou a modelovať si svoje nové teraz. S vygumovanými smajlíkmi, ktorých tvár je iná ako usmievajúca sa, veselá. Z holografických záznamov duchovného srdca sa uvoľnilo mnoho informácií. Všetkého, čo sme individuálne prežili počas terajšieho života, ale i počas životov minulých /inkarnácie/. Je to DNA, myšlienkové vzorce /myšlienka/ na našej evolučnej ceste.

Všetko, čo sa teraz odohráva, je – zosynchronizovávanie sa s “veľkou neznámou”. Nami zabudnutou existenciou nefyzických čakier /nonfyzična/. Tým i nefyzickou /nelineárnou/ frekvenciou – fyzicky neviditeľných realít. Tým do nášho života /životov/ začnú nenásilnou formou vstupovať bytosti /ľudia/, situácie, ktoré už priamo súvisia s novou perspektívou. Čo sa bude prejavovať i na planéte.

Čo máme za sebou je – pochopenie, prijatie, zviditeľnenie sa vo fyzickej realite, v jej čierno – bielej “šachovnicovej” verzii. Fyzický svet /realita, ktorú poznáme/, fyzické čakry, aktivovaná sféra frekvencie materiálneho myslenia, ktorej dominuje ľavá hemisféra….. fyzickej frekvencii zodpovedajúce fyzikálne zákony…. vzorce správania, ktorými sme sa doteraz prejavovali na fyzickej úrovni….energeticky silné, fyzicky viditeľné energie korešpondujúce 3., 2. a 1. čakre, rovnakou vibráciou pôsobiace na energetické víry zvyšných čakier nášho tela……tomu zodpovedajúce zrkadlenie v zmysle DNA ….v dualite vybraný a na pravé miesto sa vracajúci nepravý rebríček ľudských hodnôt…čiernou a bielou prevrstvená realita nás i planéty. Ako v malom tak vo veľkom – to znamená, že čo sa dialo vo sfére nášho trojdimenzionálneho vedomia – dialo sa na planéte ako i v priestore, kam naše oko nedovidelo. Nepotrebujeme rozoberať detailne.

fewa3

Tým, že sa uvoľnená vlna energií lásky doslova valí z nás /z planéty/ ako príliv a súčasne ako odliv je odstraňovaná…magnetizmom odselektovávaná negativita, ktorej príčinou je strach z čohokoľvek, začne sa zviditeľňovať, nami prejavovať, všetko doposiaľ nevidené i neviditeľné.Nepochopené, neprijímané, ale súvisiace s energiou lásky. Tým môžeme konštatovať, že sa balansovanie /nerovnováha/ spôsobované predovšetkým nedocítením /to znamená nedovidením zrakom srdca/ končí. Kniha sa zatvára.

Vstupujeme do “neznámych”, a pritom tak známych vôd svojich božských energií, tým i nami zviditeľňovaného božského zámeru na planéte. To je reálna skúsenosť /realita/, ktorú sme mnohí začali vnímať iným pohľadom ako tomu bolo doteraz. K bytostiam /ľuďom/, ktorí nielen chápu, ale i opäť prijímajú túto skutočnosť, sa budú pridávať ďaľší. Všetko nové súvisí i s mierom na planéte, Pretože návrat energií lásky je vracaním sa rovnováhy, harmónie do našich realít /životov/. Tým i mieru do duše.

Uzemňujeme sa láskou božského prítomna, prostredníctvom nás na matku Zem poslaného. Sme to my, ale je to i ríša svetla /nelineárnej frekvencie/, ktorú sme doposiaľ zmyslove nevnímali. Budú sa diať veci……..otvárať svetelné centrá, znovuaktivovať schopnosti /tele -…/, ktoré presahujú rámec lineárne /zmyslove/ vnímanej reality. To znamená, že sa znovu stávame aktívnou /vedomou/ súčasťou kvantového poľa. Magnetickou strelkou, ktorá nás vracia v čase späť na tie miesta reality svetla /časové línie, časová os/, ktoré sú materiálnym myslením /frekvenciou/ nelogické, nepochopiteľné. S návratom do sféry lásky nám teraz výrazne pomáhajú Lemuriánci, Plejáďania /plejádske učenie/, energie Kryona, Metatrona a veľmi výrazne i energie anjelské. Vlny energií oslobodzujú naše myslenie /myšlienky/, aby i tí, ktorí doposiaľ odmietali nevedomosťou pochopiť dôležitosť lásky, mali možnosť ju slobodným rozhodnutím sa prijať a zviditeľniť.

Ilona (Féwa – 11.5.2014)

—————

Zpět