Říše fata morgany – sféra iluzí

16.10.2012 10:50

 

Říše fata morgany – sféra iluzí

Na úrovních temnoty, s nimiž jsou v kontaktu mnohé duše, které hledají vedení, existuje ,,říše fata morgany”, a takové duše pak vstupují do sfér iluzí ve víře, že tyto jsou skutečné a pravdivé.

V této sféře může být mnoho druhů iluzí… Mohou působit na mysl a vydávat se za vedení přicházející z říší světla či od Nejvyššího Zdroje, zatímco ve skutečnosti pocházejí z temnoty převlečené za světlo. Též mohou působit na tělo, vyvolávat pocity a vjemy na fyzické i energetické úrovni. Jejich záměrem je vytvořit nedůvěru v Nejvyšší Zdroj nebo v ty ze světelných říší, kteří nám pomáhají a vedou nás. Jejich prostředníkem bývá tělo či mysl, a jejich účinek je takový, že jsou schopny vytvořit obrovská i menší dramata, která vtělené Já zaměstnají mnoha různými způsoby, někdy po velmi dlouhá časová období. 

Dramata vnitřního typu mohou například tlumočit emocionálnímu/mentálnímu Já, že síla světla bojuje s rozrůstající se temnotou, přičemž vzniká pocit, že světlo ji není schopno zadržet nebo jí zabránit v šíření. Celá bitva mezi světlem a temnotou může být zkonstruována ve velkém nebo menším měřítku, s cílem vytvoření strachu, že světlo není dost silné a že temnota v souboji vyhraje nebo že tento boj bude pokračovat donekonečna. V této bitvě může právě temnota převlečená za světlo hrát významnou úlohu.

Navíc existují vjemy podobné ,,stínům”, které se na úrovni iluzí objevují a zase mizí, jejichž účelem je vyvolat nepohodlí a dojem, že jsou skutečné. Nejsou skutečné, avšak jsou vnímatelné jako fyzické pocity.

Veškeré iluze jsou rozptýlitelné poznáním, že nejsou skutečné. Poznání vychází z vědění, že božské světlo je silnější než temnota, že pocit nebezpečí či ohrožení, pokud vznikne, je produktem temnoty nebo temnoty převlečené za světlo, a že vše je obsaženo v Nejvyšším Zdroji, jenž vše sleduje a je si všeho vědom, a vytváří bezpečí nejvyšší pravdy. 

Množství iluzí uvnitř této sféry může být značné a jejich struktura velmi propracovaná. Je třeba - obzvláště, pokud narůstá naše nedůvěra ve vyšší smysl života, světlo nebo ty, kteří nám pomáhají - si připustit možnost, že se nás dotkla sféra iluzí. A též tehdy, když se nám zdá, že se donekonečna potýkáme se silami temnoty a není cesty ven.

Máme-li co do činění s touto sférou, je pomoc vždy dostupná – tím, že požádáme o vedení, abychom byli schopni oddělit pravdu od iluze, prostřednictvím uvedení se do souladu se světlem a skrze vědění, že existuje možnost (zvlášť, když je přítomen strach či nedůvěra v Božskou realitu), že jsou pěstovány iluze, které vyvracejí naši víru v duchovní skutečnost.

Pro mnohé je právě toto v současnosti vnitřním poznáním. A přece se to stane pro mnohé vnějším poznáním v budoucnu. Veškeré světlo je přichystáno a je k dispozici, aby podepřelo ty, jichž se dotkla ,,sféra iluzí”, nebo kteří jsou v ní již zapojeni, a pomoc bude poskytnuta těm, kteří požádají…

https://www.lightomega.org

(Reprodukce celku českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 11. 10. 2012

—————

Zpět