Rok 2013: 10 úkolů pro vědomé lidi

19.03.2013 15:54

 

 
Už není přijatelné přít se agresívně s přáteli a rodinou o úmyslech vládnoucí třídy. Už nemůžete dovolit, aby vaši energii vysávala bitva názorů a přání. Učte se pozorovat, učte se naslouchat, učte se dávat, raději než pouze brát. Váš názor je důležitý, ale ve velkém plánu věcí není ničí názor hodnotnější než názor druhého člověka.


Některé lidské zážitky se ukazují být příliš mimořádné a příliš mimo kompetenci vědy a intelektu, aby se to dalo efektivně vyjádřit slovy. Proto mnozí lidé, kteří cítili, že v jejich životě dochází v posledních letech k „vzestupu“, jako jsem třeba já, nedokážou dost dobře vyjádřit význam toho, co cítíme, že se děje v říši našich vlastních duší a v rámci kolektivního vědomí lidstva. V důsledku toho jsme pak často v rozporu s rodinou, přáteli a kolegy, pro které je vědomá evoluce jakýmsi šarlatánstvím nebo pojmem New Age a nemá žádnou praktickou hodnotu v bouřliv ém světě, kde autokraté a zlovolná elita působí zhoubně na prosperitu, svobodu a ekosystémy planety Země.Dlouho očekávaný a prorokovaný rok 2012 přišel a odešel a přesto, problémy a úkoly, kterým čelí lidstvo a planeta Země, zůstaly. Ti, kteří vsadili na myšlenku vědomé evoluce, teď nesou důkazní břemeno: je myšlenka „vzestupu“ nějak odůvodněná?

K překlenutí tohoto rozporu musíme najít proveditelný způsob, jak ukázat, že je možné zdokonalení lidstva mezi přílivem neštěstí a špatných zpráv, se kterými se všichni neustále setkáváme. V tomto úkolu spočívá největší příležitost našich životů. Přesto, pokud přijmeme tuto výzvu, naše snahy se přirozeně spojí se snahami dalších vědomých lidí, aby napomohly zlepšit naše domácnosti, komunity i národy.

Ale nepleťte se. Máme před sebou úkol, který vyžaduje obrovskou sílu vůle a vytrvalost.

Abych vám pomohl zocelit vaše odhodlání a otevřít vaše srdce, připravil jsem krátký seznam 10 věcí, na které se mají vědomí lidé zaměřit v roce 2013. Dají vám rámec každodenní činnosti, abyste mohli lépe zaangažovat svět do svého chápání „vzestupu“ a být lepším příkladem pozitivních vlastností lidské rasy.

Takže se pusťme do práce.

 

1.      Vyžeňte strach ze svého života.

Zabijte ho jednou provždy. Pohřběte ho a nikdy už se neohlížejte. Největší síla, která pracuje proti oprávněnému osudu lidstva, je strach. Strach je hlavním prvkem matrice ovládání a tato lidská emoce sama o sobě je mnohem účinnějším vězením než gulagy v zálivu Guantanamo. Slyšíme to v rádiu, vidíme to v televizních show. Strach je králem moderního světa a tento král musí být svržen násilím. 

Základním strachem člověka je strach ze smrti. Je zásadně důležité, abyste se vyrovnali se svou vlastní smrtí, pokud máte být agentem pozitivní změny v nadcházejících letech. Dále jsme programováni, abychom se báli bolesti jakéhokoliv druhu, včetně fyzické bolesti a bolesti z nepříznivých hospodářských podmínek, bolesti z vědomí nejistoty a bolesti z toho, že se mezi svými vrstevníky cítíme odlišní.

Přestaňte utíkat před bolestí. Přestaňte ji retušovat hmotnými balzámy, otupujícími léčivy a alkoholovým či drogovým opojením. Bolest je vám největším učitelem a největším spojencem ve vaší konfrontaci se strachem. Používejte ji, žijte s ní, dovolte bolesti z vašich zlomených očekávání znovu okořenit a oživit váš život. Teprve až přestanete být ovládáni strachem, můžete opravdu způsobit nějakou změnu v tomto kotli duší, který nazýváme život.  

 

2.      Celkově se zdokonalujte 

Jsme nemocní a nezralí. Jsme neosvícení, apatičtí a sobečtí. Jsme tlustí, hloupí, krutí a smysloví. Přesto jsme zároveň zářiví, soucitní a schopní úžasných činů lásky. Takže jaká je vaše opravdová, skutečná povaha? Kde je vaše duše nejživější a nejinspirovanější? Celkové zdraví jedince je při řešení těchto otázek povinností. Buďte takoví, jací byste být měli – bdělí, plní života, probuzení a šťastní.

Fyzické tělo je nástrojem mysli, která je vyjádřením ducha. Přesto bez základu zdravého těla, mysl a duch chřadnou a chátrají. Začněte zde, u pevného základu. Čistěte, detoxikujte a přehodnocujte, co přijmete do svého těla. Potom vyživujte mysl, zásobujte ji nápady a pozitivními myšlenkami, aby váš duch vzkvétal a inspiroval vás k větším a lepším věcem v životě. Je třeba, abyste vyrostli a individualizovali se. Řešte své osobní démony a posilujte svou vůli. Záhy svým úsilím o osobní zlepšení můžete dosáhnout ve své osobní realitě zcela zásadního převratu k lepšímu, bez ohledu na jakékoliv protivenst ví, která vás v životě pronásledují.

Svět potřebuje lidi, kteří jsou celiství a zdraví, zevnitř i z vnějšku. Buďte jimi.

 

3.      Znovu se spojte s touto úžasnou Zemí

Kroky uskutečňované proti této planetě jsou podstatnější než jakákoliv politická krize nebo národní tragédie. Povedou k větší devastaci a DISRUPTION, než si lidská mysl dovede představit. Je na čase, právě teď, angažovat se pro dobro našich ekosystémů a života, který podporují.  Bez zdravé planety nejste nic a zodpovědnost za posun k udržitelnosti leží zcela na vašich ramenou. Už nemůžete naletět prázdným slibům elity, že se postará o zdravé životní prostředí. Musíte konat nyní na protest proti zkrachovalým materialistickým systémům, které těží, vyčerpávají, zneužívají a spalují samotnou podstatu života. Oprostěte se od mater ialismu a ponořte se hluboko do půdy – tam najdete úlevu od šílenství, které nás všechny ničí.

 

4.      Skoncujte s konflikty

Chorobnost konfliktu je překážkou pro všechny pozitivní věci. Už není přijatelné přít se agresívně s  přáteli a rodinou o úmyslech vládnoucí třídy. Už nemůžete dovolit, aby vaši energii vysávala bitva názorů a přání. Učte se pozorovat, učte se naslouchat, učte se dávat, raději než pouze brát. Váš názor je důležitý, ale ve velkém plánu věcí není ničí názor hodnotnější než názor druhého člověka. Zkuste s touto filozofií žit svůj každodenní život a sledujte a uvidíte, o kolik jednodušší je ovlivnit druhé lidi.

 

www.osud.cz

 

—————

Zpět