Rovnováha polarity muže a ženy Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 19.10.2016

06.11.2016 17:59

"Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a dnes bych rád pohovořil
o tématu, které pro vás může být inspirací a vést vás k určitému pochopení. Každého
tak, jak bude chtít.
Země se opět přehoupla do fáze každoročního blížícího se vyvrcholení a někteří z
vás jsou ve stavu stagnace. Je klid, který zdá se, nikde nekončí. Dovolujete si zažívat
podzim plný tiché euforie a neplánovat, co bude dál. Přítomnost vstupuje stále víc do
vašich životů. A je radostné tomu přihlížet. Zvlášt u některých z vás jsou pokroky za
poslední období velice markantní. Jiní rádi stále dokola opakujete své staré vzorce
chování a neradi měníte sami sebe. Avšak jen ve změně je síla. Ve změně je vše v
pohybu a ve změně neexistuje stagnace.
Změna přináší i ono vysněné ticho, po kterém duše touží, a které teď zažívají mnozí
z vás. Je to ticho určené k ukotvení nasbíraných sil a umožnění nového nádechu v
energii, která vás následujícím obdobím provede. Bude se týkat osobních změn a
energie vycentrování. Je to důležitý krok a ovlivní vše kolem vás. Energie, které
přichází, budou klást velký důraz na vyrovnání vnitřních polarit. Osobnostní složky
vnitních aspektů duše si přejí být vyrovnány a uvnitř některých z vás přímo kličí a
volají po změně.
Touhou snad každé duše na Zemi je mít vyvážený, stabilní partnerský vztah. Mnoho
z vás touží po odměně ve formě opětované lásky. A když nepřichází, propadáte
beznaději a ztrácíte víru v radostnější bytí. Přesto kde je k tomu všemu klíč? Ve
vnitřním vyrovnání.
Váš vnitřní muž a vnitřní žena potřebují požehnat ve smyslu obdarování vibracemi,
po nichž touží, a které jim chybí.
Jakmile váš vnitřní muž začne milovat vaši vnitřní ženu a bude tomu i naopak, pak
dochází k zázraku, který se projektuje do celého vašeho života. Okamžitě měníte své
zažité vzorce chování. Okamžitě vystupujete ze zajetí vnějších vztahů a začínáte
svobodněji žít. Své partnerství začínáte vnímat jinak než doposud a s partnerem
utváříte mocný proud energie. Takové partnerství má váhu vyrovnaných vah a je
stabilní kotvou v dobách, kdy každý hledá sám sebe a karmická partnerství ukončují
svůj život. Je inspirací ostatním. Neuhasíná a jeho žár stále a jasněji plane jiskřivým
plamenem. Je vášní, je naplněnou touhou, je tím, co nazýváte naplněním podstaty
života na Zemi. Překonává hranice, překonává Zemi a překonává také celý vesmír.
Tomuto vztahu není nic cizí, neboť splývá se vším kolem sebe. Svou láskou
pozvedává široké okolí.
Avšak jak dojít k tomuto naplnění? Jak zažít žít v rovině vyrovnání? Je to vše o
vyrovnání tvých osobnostních polarit. Je to hluboká cesta do nitra tebe samotného a
naleznutí lásky ve všech aspektech tvého Já. Propojením této lásky uvnitř tebe pak
vzniká světelná síť, cesta. A tato cesta míří k lásce tvého života. K té, která nikdy
neumírá a fyzické tělo je pro ni jen jednou etapou v existenci jejího života.
Přitahuješ pak do života muže / ženu svých snů. Osobu, která žije v podobné úrovni
vyrovnání. Vztah nové doby není o tahání jednoho partnera stále výš. To jsou
karmické svazky, ze kterých se, v okamžiku svého prozření, snažíš vymanit. Tato
cesta byla únavná a plná energie vyčerpání. Možná tuto cestu znáš.
Vyrovnaný vztah je o spolupráci cesty. Je to radost s okamžiky oboustranného
osobního růstu. Je to oslava každého dne života. A je jedno, že je pár dní jeden z
vás vibračně výš, ten vibrační rozdíl se vždy brzy vyrovná. Cesta každého z vás toho
druhého posouvá. Někdy se může jednat o kvantový skok. Někdy sotva patrný
krůček. Cesta vede stále dál a nikde neustává. Rozvoj obou duší vede k blaženosti
celku. Nitro každého z těchto lidí je skrápěno energií vykoupení a ta jako vodopád
tryská z jejich srdcí dál. Tím se léčí vztahy v širokém okolí.
Když vnitřní aspekty tvého Já dojdou k vyrovnání, pak tvé nitro zaplní obrovská touha
lásky. Tato touha je magnetickou energií a přitahuje k tobě přesně to, co je tvým
vibracím v danou chvíli podobné.
Mizí vnitřní boj, mizí chtíče a záchvaty zuřivosti ega. Mizí beznaděj a přichází pocit
naplnění. V tomto bodu je snadné dosáhnout všech cílů, které duše má. Srdeční
čakra zpívá a raduje se ze svého vyléčení. Není nic krásnějšího než rovnováha
polarity muže a ženy. Energie lásky je automaticky bezpodmínečná. A netřeba se k
tomu nic učit, ani se v tom nějak dál vzdělávat. Vše nosíš uvnitř sebe a tato láska
přichází sama, když překročíš svůj vnitřní stín. A dovolíš si být tím, kým jsi, bez
masek, které sis dal sám, abys zapadnul do společnosti, ve které žiješ.
Ve vesmíru existuje kouzlo přitažlivosti mezi všemi bytostmi. Neexistuje tam
rozdílnost pohlaví a přesto tam jistá rozdílnost energií existuje. Vždy se tak přitahuje
určitá forma vibrací. Z lidského úhlu pohledu se může zdát, že muž přitahuje ženu a
je tomu tak i naopak. V energii vnitřního vyrovnání opravdu dochází k propojení s
bytostí, která nese znaky opačného pohlaví.
V dualitě došlo k poškození mnohých znaků muže a ženy. Někdy se muž snaží být
ženou, jindy žena mužem, někdy se pitahují stejná pohlaví. Pokud u těchto osob
dojde k vnitřnímu vyrovnání, pak mění svůj směr a jejich přitažlivost začíná vyzařovat
pole, na které reagují osoby opačného pohlaví. Je to jako zámek a klíč. Jen společně
dokáží dveře ke svobodě otevřít. U těchto osob však existuje obrovský vnitřní strach
a potřebují uvnitř sebe zpracovat mnoho traumat z minulosti. Odpojili se od svých
znaků pohlaví a jako náhražku je hledají u ostatních. Je to výzva, kterou si s sebou
přinesli na tento svět. Lidé, kteří tento úkol zvládnou, významně mění kolektivní
myšlení a přepisují chybové vzorce v obrazci lidstva, jež byl ve své prapůvodní
struktuře poškozen. Provádí hlubokou léčivou práci uvnitř sebe a zároveň umožňují
všem lidem na Zemi svobodněji žít a propojit se se svým určením.     Cistí tažná kola
světelného vozu, kterým lidstvo směřuje ke vzestupu. Svou očistou pracují na
merkabě Země.
Každý jednotlivec přispívá svou prací uvnitř sebe k mnohým změnám na Zemi. Jsou
to vzácné chvíle, kdy jsi sám se sebou. Možná si nepřipadáš na Zemi důležitý,
možná stále hledáš svůj směr, možná tápeš v tom, co uvnitř sebe změnit, avšak vždy
věz, že jsi to právě ty, na koho Lady Gaia spoléhá a komu důvěřuje. Vždy právě
proto jsi byl pozván na Zemi a pozvání jsi přijal. Země se tak stala tvým domovem.
A i když změny nevidíš, není to nic, čím by ses měl trápit.
Nauč se být v harmonii se sebou a to povede k harmonii i s tvým okolím.
Nauč se číst ze svých vlastních pocitů. Tu zkušenost nevyčteš z knih.
Nauč se porozumět svému vlastnímu světlu a podle něj žít. Tvé světlo tě povede a
stejně jako rozkvete láska uvnitř tebe, najdeš ji i vně sebe.
To, v jakém vztahu nyní žiješ, to jen zrcadlí tvůj vlastní vztah k tobě samotnému.
Vždy máš to nejdůležitější přímo na dosah. Jen mít odvahu se na to podívat a
prohlédnout skrze růžové brýle, které si dáváš, když nechceš měnit nic uvnitř sebe.
Tvá cesta do nitra je vždy otevřená, když o to sám sebe požádáš.
S přáním magnetické milosti pro vše, co ti už neslouží a s úctou ke tvé jedinečnosti.
Kryon"
Po petení channelingu se prosím vdom energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
FB: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
Zmny textu nejsou dovoleny. Stejn tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
 

—————

Zpět