Rovnovážné užití pravé a levé mozkové hemisféry

13.04.2014 10:03

Rovnovážné užití pravé a levé mozkové hemisféry

 
 
 
 
Je třeba užívat pravou a levou mozkovou hemisféru rovnovážně. Funkce mimosmyslového vnímání je závislá na spolupráci mezi hemisférami. Je třeba se dokázat naladit na informace, které přesahují rozsah našich smyslů a pak zkontrolovat, jak je užít v životě. Pokud obě hemisféry spolupracují, jsou jedinečným nástrojem, který nám umožňuje sledovat, co děláme se svým životem. Pokud máme problém ve spolupráci obou hemisfér, nejsme ochotni vidět své vlastní chyby.
 
 
Vnější a pracovní svět souvisí s mužskou energií a analytickým myšlením - užívání myšlení, logiky a matematiky; vnímání znalostí; zaměření na detaily; práce s fakty; vyhledávání pravidel; užití slov a jazyka; rozpoznání názvů objektů; interpretace příběhů; racionální vysvětlení vlastních motivů; zaměření na minulost a současnost; důležitost bezpečí a jistoty; být realista. Mužskástránka podporuje a ochraňuje ženskou stránku. Důkladně zváží její nápady, uvede je do praxe a ujistí se, že byly dané kroky provedeny.
 
 
Vnitřní a rodinný svět souvisí s ženskou energií a globálním myšlením - zpracování záblesků, nápadů, obrazů a dojmů našich smyslů; užívání pocitů; zaměření na obecnost, filozofii a umění; práce s představami a souvislostmi; užívá symboly a obrazy; rozpoznání funkce objektů; vnímání významu věcí; schopnost rozvíjet příběhy; komunikace v symbolech; zaměření na současnost a budoucnost; vyhledání možností; jít do rizika, je snílkem. Ženskástránka je tvořivá, intuitivní a umělecká. Přijímá, miluje, utěšuje, vyživuje a stará se o mužskou stránku.
 
 
Muž vnímá všechny rozpory života a přitom zůstává ve své středu, přijímá svou sílu a přitom si uvědomuje svou zranitelnost, přijímá svůj živočišný instinkt i intelektuální kultivovanost, vnímá své kořeny a je spojen se svým mužstvím, medituje a má intimní vztah se ženou. Žena je oddána svým schopnostem, jde s proudem a přijímá změny, nechává věci, aby se udály. Má potřebné schopnosti vést firmu způsobem, který přirozeně povzbuzuje zaměstnance a spolupracovníky, kteří se pak ve společnosti cítí bezpečně, aby mohli vyjádřit svůj názor. Její přístup povzbuzuje, aby se zákazníci přijímali a milovali. Tato žena má jedinečný systém dělení zisku a jasnou vizi, jak vrátit zemi zpátky to, co od ní přijala. Její kancelář je plná rostlin a květin a budova, ve které pracuje, byla postavena ekologicky a ctí vlnité křivky přírody.
Bez ženského principu a ženské životní síly je mužský princip, který ovládá schopnost jednat, mrtvolou. Ženský princip je tou životní energií, která oživuje mužský princip a mužský princip zase oživuje dění ve světě. Mužský princip umožňuje ženskému principu, aby získal jasný souhlas a pevnou vnitřní oporu k tvoření podle vlastní vůle. Zdravý mužský princip se zapojuje do tvoření, které jde s proudem. Je pomocníkem, který sleduje, zda je zapotřebí něco učinit. Mužská stránka je správcem, stará se o majetek a ochraňuje ho. Mužský princip cestuje mezi podsvětím, vnitřním světem a vnějším světem, má cit pro všechny světy. Mužská stránka dováží a vyváží poznání a produkty. Vybírá to nejlepší z nabídky, připravuje ty nejlepší ceny, dohlíží na integritu a vše sleduje. Vytváří pravidla, určuje meze. Je to pomocník, kamarád, rádce a král, který láskyplně slouží ženskému principu, pracuje v jeho prospěch, vládne nad územím, které mu žena přidělila.
 
 
Špatně vyvinutý mužský princip je jednostranný, přebírá velení, brání novému vitálnímu životu a chce ovládat celý duševní život. Získá-li mužský princip takovou moc, člověk svou práci pomlouvá nebo se pokouší pouze napodobovat skutečnou práci. Člověk má čím dál méně tvůrčích činností. Nemocná mužská stránka získává moc pohrávat si s ženskou stránkou, její práci zlehčuje, čímž ji činí nevěrohodnou a ona poté stagnuje. Špatně vyvinutý mužský princip bude bezúčelně provádět neprozkoumané impulzy ega, bude vyzdvihovat slepé ambice a bude nasycovat nespočetné množství divných chutí. Špatný král je při panování ovládán nesmírným hladem, není moudrý a nemůže být milován ženským principem.
Lidé, kteří se bojí tvořit, mají strach ve světě vyjádřit své nápady a nemají dostatečnou sebedůvěru. Mužská stránka pomáhá ženské stránce vyjádřit její specifické, vnitřní myšlenky a pocity konkrétními způsoby, a to emocionálně, sexuálně, finančně, tvořivě, a nikoli podle nějakého vzoru a společenského standardu mužského vývoje v dané společnosti.
 
 
Ženský princip je umělec, mužský princip je ruka umělce. Ženský princip složí píseň, mužský princip ji napíše v partituře. Ženský princip vymýšlí, mužský princip nabízí radu. Bez mužského principu je hra stvořena, ale není napsána a nikdy nebude odehrána. Bez něj může být hlediště nacpané k prasknutí, ale opona se nikdy nerozhrne a divadlo zůstane tmavé.
 
 
Některé poznatky - Ženy, které běhaly s vlky - Estes.
 
 

—————

Zpět