Rukopis přežití - Aisha North

27.03.2013 19:56

 

přijala Aisha North
 
Slunce znovu svítí dole na váš malý svět. Ale dnes se tak mnoho změnilo odkdy naposledy vyslalo své dobrotivé paprsky na vaši část této planety. Protože teď vážně začalo zrychlení a tam venku miliony začínají slyšet toto volání, aby se postavili a zaujaly své právoplatné místo v této bitvě. Protože to je bitva, a je vedena na mnoha frontách po velmi velmi dlouhou dobu. Ale nyní přichází konec všech šarvátek na dosah ruky, a tak vás všechny voláme, abyste takříkajíc dali všechny muže na palubu. Toto bude znít dramaticky, ale my nezvěstné vzpouru krve a krveprolití když zaznívá toto volání polnice. To není váš úkol v tomto, ale nepochybujte, jsou ti, kteří mají tu roli, ale oni jsou v tom už opravdu zapojeni, a byli tak dlouhou dobu. Ale bojují ve zcela jiné říši než ta, kterou v současnosti obýváte.
 
Dovolte nám to vysveliť. Řekli jsme vám předtím, že vy jste jen malá část obrovské armády, která je shromážděna mimo vašich břehů teď už po dlouhou dobu. Jste opravdu nepostradatelní, pretžoe jste ti, kteří jsou opravdu na povrchu a jako takoví jste kotvami energie, a jste ti, kteří udělali nárůst energie na planetě možným. To je stará zpráva pro mnohé z vás, ale opakujeme ji, abyste ji nezapomněli. A nejen to. Mnozí z vás jsou také zodpovědní za přenos tak mnohých zpráv a informací, které musí být doručeny uším, mozkem a srdcím vašich lidských druhů, a toto je něco z práce, na kterou jsme odkazovali na začátku tohoto dopisu. Víte, až dosud byly tyto druhy správa a zpravodajů omezeny pouze na "váš vlastní druh", abychom to tak nazvali, ale to vše se chystá nyní změnit. Jak tento kanál popsal v dopise před nedávnem (učňů Příručka lekce 1), jsou doslova tisíce lidí po celé zeměkouli, kteří nyní dostávají pokyny, že hrají velmi zvláštní roli v obratu této planety. Protože jejich spodu je doručení tak velkého množství informací, informací, které opravdu pomohou lidstvu napravit přestupky, které se odehrávaly po tisíciletí na vašich březích.
 
Řekli jsme vám toto předtím a teď přišel čas znovu vám to všem vyjasnit. Byli jste až dosud tak mnoha způsoby zastínění, a všichni jste velmi velmi tvrdě pracovali, ale v mnoha směrech jste to dělali skryti před pohledem veřejnosti. A to je vše v souladu s pečlivě sestrojen plánem, který byl vytvořen předem tohoto všeho. Ale teď, přišel čas doslova vystoupit z možná trochu uklidňujícího a utěšující stínu anonymity a opakovat to, abyste to vyjasnili vám všem, NE výzva abyste doslova zvedli zbraně a šli na nějaký druh křížové výpravy abyste vtloukli své přesvědčení do hlav ostatních, pochybovačnejších , Ne, toto je výzva pro vás všechny, abyste se připravili přijmout roli, která vám bude dána. Protože vám bude dána, není to jen něco co můžete požadovat a dělat sami v horečce zánětu a přesvědčení.
 
Tak buďte připraveni vystoupit otevření a buďte připraveni udělat to mnoha způsoby. Někteří budou povoláni doručit zprávy, jiní budou povoláni spojit se s určitým člověkem nebo lidmi, nebo přemístit se na zvláštní místo, úkoly jsou četné a opravdu rozmanité. Znovu, toto není pokyn zvednout zbraně a zformovat nějaký druh armády, toto je jen výzva, abyste se připravili vkročit do vašich pravých rolí jako bojovníci světla. A tito bojovníci jsou bojovníci laskavého druhu, druhu, který bude zářit stále silněji než se temnota snaží převážit všechno toto přidáno světlo. Nikdy neuspěje v jeho ztlumení, ale jak jsme řekli již v mnoha případech, budou se snažit nejlépe jak umí - nebo nejhorší - udělat právě to.
 
Takže teď čas pro anonymitu blíží končí a vy všichni budete nějak požádáni, abyste vystoupili a tím či oním způsobem ukázali vaši přítomnost. Někteří z vás půjdou první, někteří budou muset čekat trochu déle na své pověření, ale vězte, že všichni máte velmi zvláštní místo v této celé tapisérii světla, a bez vás by chyběl důležitý kus. Tak buďte pozorní ale buďte trpěliví, protože i když se už hodně začalo dít, vězte, že vše je opravdu pečlivě naplánováno a bude odhaleno v přesně správném okamžiku. Vy všichni jste teď dokonale přichystaní stát se zářivými příklady, kterými jste se už ukázaly být, ale tentokrát vás uvidí celý svět.
 
Překlad: Sir @ https://ee.dunres.sk

—————

Zpět