SaLuS

03.08.2012 12:27

 

Salus, 30. červenec, 2012
Drazí, tak jak se dozvídáte z různých zdrojů, dosáhli jsme bodu kdy byl dán Božský pokyn, že mají být neprodleně podniknuty kroky k oznámení naší přítomnosti. Prokázali jsme extrémní trpělivost, dali jsme Vašim vůdcem množství příležitostí pro učinění kroků, které Vás mají osvobodit zpod nadvlády Iluminátů. Víme že i oni, stejně jako mnozí další lidé z nich mají strach, ale to musí jít bokem abychom umožnili pravdě vyjít na povrch. Olympiáda je událostí, které je věnována pozornost celého světa a nenapadá nás lepší příležitost jak to sdělit. Čas se rychle míjí a musíme dostat příležitost představit se Vám.
Někteří si stále zvolí nevěřit našim odkazem, ale to je jejich svobodná volba, kterou respektujeme. Avšak existuje důležitá otázka vzestupu a je toho hodně co je třeba v těchto závěrečných dnech udělat a nemůžeme už déle čekat. Naši spojenci zašli tak daleko, jak se jen dalo čekat a potřebují úplnou svobodu, aby mohli rychle pokročit se svými závěrečnými povinnostmi. Takže očistný proces bude moci velmi brzy pokračovat, aniž mu dále překážely Temní. Vaše životy budou do určité míry převrácené naruby, i když mnozí lidé jsou už na to připraveni. Doufáme, že někteří lídři vezmou na vědomí náš požadavek a nebudou čekat na to, kým budeme nuceni zasáhnout, ale pokud to bude nezbytné, jsme plně připraveni.
Příchozí období odhalí ty kteří jsou ze Světla, protože budou moci s naším požehnáním vystoupit a probrat otěže od těch, kteří nejsou. Chceme zastavit všechny aktivity, které se již dějí nebo se mají stát, které jsou záměrně namířeny proti Vám lidem, aby Vám omezili i to málo svobody, která Vám zůstala. Jsou mezi Vámi dobré duše ze Světla, které jsou mezi Vámi aby zvládli tyto záležitosti. Až dosud jste měli příliš mnoho lidí na vysokých místech, kteří se stali zkorumpovanými a nyní nevíte, komu máte věřit. To se musí změnit a my jsme ti kteří Vám pomohou, protože přesně víme na jaké úrovni Světla se každý nachází a to zda jsou poctiví a zda prokázaly, že mají v srdci jen ty nejlepší zájmy druhých.
Víme, že jste měli svůj díl zklamáni během mnoha let, kdy se Vaše očekávání z různých důvodů nenaplnily. Ovšem nyní máme pravomoc od Boha a nevidíme důvod proč by velké Olympijské divadlo nemělo být dějištěm pro sdělení naší existence a toho, jak se budeme podílet na Vaší evoluci. Konec cyklu je sám o sobě historickou událostí o které se bude dlouho vyprávět v celém Vesmíru. Jak jsme Vám často říkali, je to unikátní událost Vašeho vzestupu spolu s Matkou Zemí. Na Vašem úspěchu, který je jistý, závisí budoucnost celého Vesmíru a mnohé civilizace se na to dívají s úctou a úžasem.
I když jste se na tento čas připravovali víme, že Vám to vyrazí dech, protože je to masivní proces celosvětového významu. Tak či onak, každá jedna duše se na tom podílí a je o ni postaráno. Co se týče Boha neexistují žádné chyby, jen dokonalost, takže si můžete být jisti, že výsledek umístí každého tam kde má být. Byla to dlouhá cesta, která Vás zavedla tam kde jste dnes a Vaše budoucnost bude toho pokračováním v další fázi Vaší evoluce. Nemějte obavy o to, co přesně to znamená pro Vás, protože se to včas dozvíte. Buďte si jisti, že mnoho spirituálních bytostí sdílí Vaši cestu a znají Vás lépe než Vy sami a ta bude pokračovat přesně takovým způsobem, jaký je správný pro Vás.
Pracovníci Světla se mohou připravit aby na sebe vzali část odpovědnosti a zajistili, že lidé kolem nich budou klidní a nebudou se bát toho co se děje. Nemůžeme to všechno pokrýt jen během pár dní, ale brzy budeme mít svobodu a nástroje abychom Vás přímo oslovili. Nepoužíváme Vaše metody, které jsou pro nás zastaralé a ty naše jsou takové, že žádný ze zbylých členů kteří jsou proti nám nebude schopen zabránit naší komunikaci s Vámi. Známe Vás dobře a máme množství zaznamenaných adres, které jsou přesné a schopné doručit k Vám detaily, které budete chápat. Cítíme stejné vzrušení jako Vy při myšlence toho, že se nakonec s Vámi setkáme, ale všechno po pořádku a uznání naší existence je nejdůležitější.
To nám umožní abyste si nás spojili s množstvím způsobů, kterými jsme Vaší civilizaci už pomohli, protože množství naší práce bylo provedeno bez jakékoliv publicity. Sahá to tisíce let do minulosti, když jste se inkarnovali do Vašich životů, do mnoha ras, které existují na Vaší Zemi. Vše bylo součástí Vašich zkušeností, které Vám umožnily růst spirituální, ve Vašem chápání na Vaší cestě zpět do vyšších dimenzí, ze kterých pocházíte. Pamatujte, že jste se dobrovolně nabídli na Vaše pozemské životy, co Vám dalo množství příležitostí abyste se poučili o dualitě. Všichni jste proto kvůli tomu o to větší a jak byste Vy řekli, zasloužili jste si své ostruhy a udělali jste to ve velkém stylu. Nebudete si muset tyto zkušenosti znovu prožít, pokud si to z nějakého důvodu nebudete přát.
Teprve plně pochopíte fungování různých časových linií a množství různých dimenzí, ale vše ve správném čase, kdy to pro Vás bude mít význam. My Vám však můžeme říci, že vše co někdy bylo, stále na určité úrovni existuje, což je důvodem proč můžete jít zpět v čase a znovu si prožít své minulé životy. Samozřejmě můžete cestovat i do budoucnosti a vidět všechny pravděpodobnosti. To je to, na základě čehož mnozí jasnovidci předpovídali budoucnost, ale ta samozřejmě podléhá změně. Proto Vám radíme, abyste se velmi silně nedrželi starých proroctví, protože čas může změnit výsledek událostí. Příkladem toho je Vaše současná doba, která v žádném případě nebude taková katastrofická jak se původně předpokládalo. Pozvedli jste sebe a Matku Zemi a Světlo tak narostlo, že vydláždilo cestu pro mnohem mírumilovnější změny než se původně považovalo za možné.
Jsem Salus ze šíří a mnozí z Vás už víte, že tento nastávající týden je poslední šancí pro Vaše lídry aby zareagovali na naše požadavky. Pokud nás budou znovu ignorovat, budeme pokračovat sami a zviditelníme se takovým způsobem, že naše přítomnost už nebude moci být dále ignorována nebo skrytá. Ano, máme na mysli poslední termín, sobotu 4. srpna ao nic déle předtím, než vezmeme věci do vlastních rukou.
Děkuji Salus.
Mike Quinsey.
Přeložili Martin a Danica
www.galacticchannelings.com

—————

Zpět