SaLuS

19.09.2012 14:21

 

Salus, 14. září, 2012
Ty duše, které jsou hluboce ponořené ve svých náboženských přesvědčeních budou mezi posledními, kteří akceptují pravdu. Ten problém se předpokládal a ti učitelé, na kterých učeních jsou založeny jejich přesvědčení se vrátí a vysvětlí jaký byl jejich skutečný odkaz. Časem byla jejich interpretace záměrně změněna tak, aby zajistila více moci a kontroly do rukou manipulátorů až tak moc, že ​​skutečný význam se stal nejasným. Naše přítomnost a Vaše pochopení naší služby pro Vás Vám pomohlo si uvědomit, že můžete dosáhnout bod ve Vaše evoluci, kdy můžete jít dovnitř abyste našli pravdu. Samozřejmě to neznamená že nemáte o tom debatovat s druhými, protože je vždy užitečné zvážit pohled toho druhého.
My jsme už vytyčili naše přesvědčení jako víru kterou zastáváme a která vyjadřuje naše místo ve službě druhým ve Vesmíru. Na naší úrovni vibrací může existovat pouze pravda a do takových vibrací se i Vy brzy přesunete. Takže Vás žádáme abyste byli otevřeni novým myšlenkám, které jsou obecně založeny na Jednotě Všeho Co Je. Problémem, který jste měli bylo to, že Vaše civilizace byla rozdělena do tak mnoho názorových proudů a proto je pro Vás velmi těžké najít tu pravou víru. Navíc to přineslo tak mnoho konfliktů, pro které jste mezi sebou bojovali abyste si dokázali kdo má pravdu a kdo ne.
Na Zemi se tolerance nenachází v hojnosti a je to způsobeno těmi, kteří se snaží udržet si svou moc ať už v náboženství nebo v politice. Nabádáme Vás abyste akceptovali, že druhé duše možná nebudou na stejné úrovni pochopení na jaké se nacházíte Vy a uvědomte si, že časem se všichni vyvinou svou vlastní rychlostí. Nikdo by neměl být pronásledován za své přesvědčení, ale neměl by je ani vnucovat druhým. Období kterým procházíte ukazuje jak jste na sobě navzájem závislí a někdy Vás až problémy spojí dohromady.
Lidé si uvědomují, že třídní dělení založené na bohatství a vzdělaní Vás udržuje stále rozdělených a že každý by měl mít stejné možnosti. Někteří pocházejí ze sociálně slabého prostředí a to je něco co se vyřeší nastávajícími změnami. Všichni budou považováni za rovných, takových jako jsou v očích Božích, nezáleží na tom jakou si právě odsluhuje karmu. Skutečně, v těchto konečných časech si mnozí z Vás na sebe nabrali vše co je třeba vyčistit. Mnohé z toho se týká Vašich vzájemných vztahů a někteří procházejí těžkými lekcemi. Co se týče méně významných lekcí, ty lze považovat za vyřešené tehdy když je jasné, že úrovně Vašeho vědomí byly pozvednuté.
Jakmile vzestupy, bude to velmi odlišné od toho co jste zažívali ve Vaší současné dimenzi. Ke trpkosti a konfliktům které jste běžně setkávali již více nebude docházet, protože tam panuje úplná harmonie a spolupráce, protože všichni si navzájem pomáhají pro vyšší dobro. Potkáte svých ochránců a Andělské Bytosti, které stály u Vás během všech životů. Dosáhnete takové úrovně vědomí, které Vám dají větší chápání všech věcí a skutečně se stanete galaktickými bytostmi. Vaše civilizace je již členem naší Federace Světla a ti, kteří si přejí se k nám připojit mají místo zabezpečené.
Čeká Vás fantastický život, který Vás uvolní zpod temnoty která Vás provázela na Vaší cestě přes současnou dimenzi. Vy jste svou část udělali a nastal čas abyste opustili cyklus znovuzrození, který jste zažívali. V budoucnu si jen jednoduše vyměníte těla když budete cítit, že je to nutné, protože přirozené stárnutí a smrt už nebudou součástí Vašich zkušeností. Jak jste si už bezpochyby vědomi, budete žít po stovky let podle Vašeho počítání, ale bez stárnutí a místo toho si budete udržovat tělo ve své dokonalé kondici. Budete mít všechen čas následovat své touhy a nebudete k tomu potřebovat peníze, na rozdíl od nynější Země.
Mnohé z toho co nyní vnímáte jako podstatnou část Vašich životů nebude nutné a když se vzdáte hmotných věcí, budou vráceny zdroji bez jakéhokoli odpadu. Časem budete mít své osobní plavidlo, ale interdimenzionální cestovat hloubkami vesmíru budete s ostatními. Tyto větší plavidla voláte Mateřské Lodě a některé jsou úplně jako města. V jedné z nich byste mohli cestovat celá léta v čase a měli byste naplněny všechny Vaše potřeby. Jsou úplně soběstačné a využívají volnou energii, která je všude kolem nich. Za takových podmínek má život velmi daleko od jednotvárnosti a vždy nabízí pocit vzrušení když cestujete do neznáma.
Všimli jste si, že když jsme se setkali s Vašimi lidmi, popisovali naše dokonale přiléhající jednolité kombinézy. Jsou tak proto, že jsou vytvořeny myšlenkami, jsou doslova naší druhou kůží a kopírují každý pohyb našeho těla. Na rozdíl od Vás když cestujeme, nemusíme s sebou brát zavazadla plnou potřebných věcí. V tomto ohledu jsou naše potřeby velmi omezené, protože například nemáme denní potřeby jako například holení nebo jiné tělesné potřeby. Budete se mít dost hodně co učit když začnete Vaše nové životy, ale nebudou zdaleka tak komplikované jako život na Zemi. Život ve vyšších vibracích je radostí a je tak uspokojivý ve všech ohledech.
Když se cítíte sklesle, jen si vzpomeňte kde leží Vaše budoucnost a to nepopsatelné pozdvižení, které začne úplně novou kapitolu ve Vaší evoluci. Bolest a utrpení které jste prožívali pomine a vzpomínky na to nakonec zapadnou do minulosti, aby byly nakonec zapomenuty. Takže zaměřujte se na to co přijde a ne na to co bylo a nedovolte aby Vás negativní myšlenky rozptylovaly. Bez ohledu na to jaké strachy vzbuzují média, nebo spekulace o Vaší budoucnosti, bude to mít krátké trvání. Dokud nebudou Temní odstranění, budou se stále pokoušet zasahovat do Vašeho postupu ve víře, že se jim nějak podaří uspět. Zjistí, že jim zůstalo jen málo moci a neumí se vrátit na původní úroveň ovládání.
Jsem Salus ze šíří a přináším Vám přání toho nejlepšího od Galaktické Federace a úspěšný závěr Vašich životů. Pracovali jste těžce a dlouho abyste toho dosáhli a zasloužíte si zažít to nejpřijatelnějším naplnění.
Děkuji Salus.
Mike Quinsey.
Přeložili Martin a Danica

—————

Zpět