Saul prostřednictvím John Smallman

31.07.2013 19:43
 
leden-2013
 
Když jste uvolnění je pro vás celkem snadné vstoupit do tichého a meditativního stavu, ale když jste znepokojeni nebo rozrušeni a vaše mysl protéká, je to značně těžší. A tehdy by bylo nejužitečnější kdybyste se dokázali uvolnit do klidu a tichosti. Pokud jste příliš napětí, hnáni strachem nebo úzkostí, jděte na nějaké místo kde můžete být sami, bez přerušení (vypněte své telefony!) A požádejte svých průvodců, andělů, Vzostúpených mistrů - kohokoliv koho přivolání je vám nejpříjemnější - o pomoc.
 
Stále žádejte a žádejte a žádejte, protože když jste velmi napětí, vaše ego bude velmi neodbytně zaplňovat vaše mysli znepokojivými myšlenkami - myšlenkami, kterým je nutné věnovat se nyní. Tak to není. Pokud jste příliš napětí nemůžete jasně myslet, a podniknout čin v tomto stavu je přinejlepším nedoporučovány. Abyste utišili vaši ego mysl, může být nejúčinnější opakovat krátkou modlitbu nebo mantru dokud se utiší, a toto můžete zopakovat kdyby začala znovu závodit. Prudký neklid, který mnozí na pozemské rovině často zažívají, je past, protože víří a kalí vody vaší mysli, brání jasnosti. Víte to protože jste to všichni zažili, takže je nutné, abyste zřídili tiché místo klidu uvnitř, do kterého se můžete stáhnout, abyste uklidnili rozbouřené vody.
 
Mnozí, kteří meditují si představují sebe v klidném prostředí, které osobně zažili nebo používají pomyslné z příběhu, který četli a na kterém se cítí pohodlně. Nezáleží, které si vyberete pokud to je místo, se kterým rezonuje a na které se můžete vrátit ve vašem oku mysli kdykoli se to rozhodnete udělat. Vaše ego pravděpodobně přeruší váš pokoj snahou blokovat nebo rušit to klidné vizionářské místo ve vaší mysli, bude vám říkat, že mrháte drahocenný čas - čas, který byste mohli účinně použít k řešení problémů, které vám způsobují stav neklidu. Nic nemůže být více vzdáleno pravdě! Tiše, klidně sedět s uspokojením vaší protékající mysli umožňuje vaší intuici, aby vstoupila do vašeho uvědomění. To samotné značně sníží stres, který zažíváte. A když je vaše mysl klidná, vaši průvodci se mohou spojit s vámi prostřednictvím vaší intuice, nabídnout vedení, které je nejvhodnější v tom okamžiku - mohlo by to být klidně "Nic teď nedělej. Nejsi připraven udělat rozhodutie. Situace není tak naléhavá jak se zdá. "
 
Pokud je toto vedení, intuitivní vjem, pocit, který dostanete, pak jej ctěte. Všichni jste si vědomi škody, kterou je možné způsobit když konáte ve spěchu. Obvykle zde nehovoříme o žádný vysoce-rychlostních činnostech, ve kterých můžete být zapojeni, kde je nutné okamžitě uplatnit dobře nacvičené reakce, které jste pečlivě připravili. Když se cítíte stresovaní, často cítíte potřebu něco dělat teď, a kromě situací, na které jsme právě vzkázali, to obecně není dobrý nápad. Pokud jste ještě nevytvořili místo uvnitř, na které se můžete stáhnout když se úrovně vašeho stresu stanou přehnané, pak to prosím udělejte. Potřebujete a zasloužíte si vnitřní místo ústraní a klidu a dobře se vyplatí strávit čas na to, abyste si ho pro sebe vytvořili, takové, které je přitažlivé pro vaše smysly a láká vás dovnitř.
 
Po vytvoření tohoto místa ho používejte denně. Pomůže vám znovu energetizovat plamen boží Lásky, který ve vás neustále hoří. Ohne potřebují vzduch, takže potřebujete pro ně vytvořit průtah: plamen Lásky ve vás prostě potřebuje vaši pozornost, vaše uznání, tak používejte tyto na rozdmýchání vašeho plamene a ten se nadšeně rozhoří, zahřeje vaše srdce a posílí vaši víru, že jste božské a milované děti Boha, navždy v jeho myšlenkách.
 
Vy potřebujete výživu, kterou poskytnou vaše denní návštěvy vašeho vnitřního prostoru. Pokud zanedbáte nebo zapomenete jít pravidelně, zjistíte, že úrovně vašeho stresu stoupají, a také vaše pochybnosti a zklamání. Když zjistíte, že se stáváte prchliví, vznětliví, vyčerpaní, je to jasné znamení, že se potřebujete stáhnout a obnovit vaši vitalitu, vaši životní energii a znovu probudit plamen Lásky, který hoří stále ve vás. Chce s vámi pracovat, ale může tak učinit pouze pokud mu to dovolíte - otevřením vašich srdcí v přijetí přítomného okamžiku v jakékoli formě se představí.
 
Je jen Láska. Cokoliv jiného je odvrácení pozornosti, iluzorní pokušení zapojit se egoisticky do světa kolem vás. Ano, vy jste ve světě, ale nejste z něj, takže zapojovat se jen láskyplně posílí to uvědomění, svícení vašeho Světla jasně na temná místa ve kterých můžete najít sebe a přinést útěchu těm kolem vás. Toto je vaše role, váš důvod pro tuto pozemskou inkarnaci, as neustálým zesilováním pole božské energie, které obaluje Ze, máte hojnost Světla a Lásky pro sdílení v každé situaci, v každém vztahu, v každém okamžiku.
 
Vy jste vtělená Láska; nepokoušejte se rozmluvit si tuto pravdu. Mnozí z vás se soudíte jako příliš nehodní abyste byť jen zvážily že by toto mohla být pravda, ale to se jen vaše ega pokoušejí podkopat vaši víru a vaše poznání tím, že vám nabízejí falešný pocit skromnosti, abyste do něj zabalili své pochybnosti . Nedejte se oklamat; vaše ego nemá žádnou moudrost. Používá chybné úvahy aby vás odklonilo z vaší cesty a aby vás přesvědčilo, že nejste dost dobří. Ano, vy všichni jste se zapojily do nelaskavě chování, ale je to chování, které není dost dobré a ne vy, a vy můžete změnit vaše chování.
 
Pole božské Lásky proniká do srdcí všech na planetě, probouzí uvědomění nelaskavých postojů a chování a škody, které způsobují, a vybízí lidi propustit vše co ss ním není v souladu. Z větší části jsou jejich reakce pozitivní protože jsou si stále více vědomi správnosti sladění s Láskou a jejich vůle jednat tak stále sílí. Toto je opravdu neuvěřitelná a úžasná doba být na Zemi. Hledejte krásu a zázrak v každém okamžiku a žasněte a radujte se když protože vy všichni jste si zvolili být zde a podílet se na probuzení lidstva.
 
S Velkou Láskou Saul.
 
Překlad: Sir @ https://ee.dunres.sk

—————

Zpět