Sexualita a duchovnost

03.04.2013 16:30

 

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe
 
Drazí přátelé, raduji se že jsem znovu s vámi. Když vás vidím, nevidím až tak vaše fyzická těla, na které se díváte do zrcadla. Je to vaše nitro, co cítím a vidím, vnitřní hnutí vašich myšlenek, pocitů a emocí. Jsem tu, abych vás podpořil na vaší Cestě.
 
Existuje téma, o které bych rád dnes pohovořil, která má na vás během vašich dějin na Zemi velký vliv. Je to o sexualitě ao tom jak ji prožívají muži a ženy.
 
Toto není snadná téma. Sexualita se stala zatížena mnoha soudy, strachy a emocemi. Téměř žádná její stránka již není spontánní a samozřejmá. Je to stejné jako říct, že dětská stránka sexuality, stránka svobodně zkoumajícího nevinného dítěte se ztratila. Jste plní strachu a napětí, když přijde na to, že se máte sexuální vyjádřit.
 
Chci řešit tuto zátěž v tomto poselství, ale nejprve bych rád řekl málo o tom, co znamená sexualita z duchovního hlediska.
 
Sexualita je společný tanec mužských a ženských energií. Původně byla sexualita více než tělesný akt. Byla míněna tak, aby byla tancem ve kterém se podílejí všechny úrovně a stránky vás a vašeho partnera.
 
Já budu rozlišovat mezi čtyřmi úrovněmi nebo stránkami které hrají roli v tomto tanci energií.
 
Čtyři aspekty sexuální zkušenosti
 
 
 
Za prvé je tu tělesná úroveň, stránka fyzického těla. Tělo je nevinné. Tělo zná pohlavní touhu a chtíč a toto je něco co je spontánně přítomné v těle. Tělo hledá ukojení svých tužeb a je to člověk, nebo vědomí duše v člověku, které určuje způsob kterým je pohlavní touha použita a projevená. Znovu, tělo je nevinné. Zná chtíč a touhu. Na tom není nic špatného. Může to být zdrojem zábavy, hry a potěšení. Ale tělo si samo nemůže zvolit jakým způsobem vyjádří svoji sexuální energii. Jste to vy, lidská bytost, kdo velí, a tělo potřebuje vaše vedení.
 
Pokud byste chtěli zažít sexualitu najmilúcejším způsobem, sídlo vedení bude v srdci. Když necháte své srdce velet své sexuální energii, najde její nejradostnější vyjádření. Jinou možností je nechat buď vaše myšlenky (soudy) nebo vaše emoce aby vládli sexuálnímu proudu a uvidíte, že toto způsobí několik blokád ve vaší energii, ale o tom budu mluvit později.
 
Druhá stránka pohlavního tance, kterou chci rozlišit je emocionální úroveň. Pohlavní spojení je hluboce emocionální akt. Pokud ignorujete tuto stránku, nejste plně přítomni v aktu a odřezávají se od skutečného významu sexuality.
 
V předchozím poselství nazvaném "Zacházení s emocemi", jsme rozsáhlé prošli záležitosti emocí. Upozornili jsme na mocné emoce strachu, hněvu a smutku a mluvili jsme jak vás mohou vyvést z vašeho středu. Kdy kterákoliv z těchto mocných emocí pracuje ve vztahu mezi dvěma lidmi a není vědomě rozpoznána ani sledována, vyjde na povrch, když mají k sobě blízko. Tyto emoce mohou způsobit psychologické reakce odporu nebo uzavření se, když jste si psychicky blízcí nebo tělo může být neschopné cítit chtíč nebo vzrušení.
 
Kdykoliv zde jsou tyto psychologické nebo psychické blokády, je důležité vypořádat se s nimi na úrovni na níž se vynořily: na emocionální úrovni. Pokud se snažíte odstranit tělesné projevy aniž byste dívali na pozadí ležící emocionální dění, nevážíte si sebe a své tělo. Když tělo odporuje intimnostem, dává vám zprávu, čistou a jasnou, že je tam emocionální blokáda. Toto může nastat kvůli problému mezi vámi a vaším partnerem, nebo to může být emocionální rána, kterou v sobě nesete z minulosti. Cokoliv to je, je třeba se s tím zabývat a postarat se o to něžným a milujícím způsobem, aby sexuální energie mohla volně proudit.
 
Následující za emocionální úrovní je úroveň srdce, které je sídlem pocitů. Ve stejném poselství, které jsem právě zmínil ("Zacházení s emocemi") jsme rozlišili mezi emocemi a pocity. Pocity (z angl. "Feelings", pozn. Překl.) Náleží do oblasti intuice a vnitřního poznání. Vaše cítící strana (z angl. "Feeling side", pozn. Překl.) K vám promlouvá prostřednictvím tichého šeptání, napleného moudrostí a soucitem. Emoce jsou ve své povaze více dramatické a my jsme je nazvali "reakce nepochopení", protože to je to čím v podstatě jsou: výbuchy nepochopení které se vám dějí. (Viz poselství kvůli objasnění.)
 
Když se otevře srdce mezi pohlavními partnery je mezi nimi důvěra, láska a bezpečí, Když je srdce přítomné na pohlavním setkání, povolíte své intuici, aby si všimla co se mezi vámi děje když se tělesně sblížíte. Neskrýváte vaše emoce, mluvíte o nich otevřeně. Stará bolest může vyplout na povrch a je přijata jako taková. Jste přijímání takoví jací jste a tento způsob přijetí je největší léčivá síla jaká existuje. Když spojíte vaši energii srdce s vaší sexuální energií, může nastat velké léčení v oblasti, která to nejvíce potřebuje.
 
Avšak srdce může také hrát nenápadnou roli v zabraňování vám prožívat sexualitu radostným a milujícím způsobem. Srdce se mohlo uzavřít od radosti ze sexuality z různých důvodů. Za prvé, v srdci může být touha pozvednout se nad fyzickou realitu Země. Za druhé, úlohu mohou náboženské dogmata, které brání srdci otevřít se tomu co sexualita skutečně je. Budu se nyní zabývat oběma těmito otázkami.
 
Srdce může mít silný sklon vystoupat nad hustou rovinu hmotné reality. Je to druh touhy po domově. Může v něm být touha po základní jednotě, která vůbec není zaměřena na pohlavní spojení, ale ve skutečnosti nese ve svém nitru jemné odmítnutí pozemské říše (a také sexuality). Mnoho z vás zná touhu přesáhnout tuto realitu. Mnoho z vás si pamatuje energii lásky a harmonie, které jste zažívali v nehmotných říších, dříve než jste se inkarnovali na Zem. Vaše srdce volá po jednoduchosti a lehkosti této vibrace. Snažíte se napít této energie když meditujete. Často jsou tímto způsobem aktivovány vyšší čakry, mieniac tím srdeční, krční, třetí oko a korunní čakru. Otevřou se, zatímco nižší čakry (solar plexus, břicho a kostrč), které jsou životně důležité pro vaše pozemské Já jsou více či méně opuštěné.
 
Více nepřirozeným způsobem se toto děje, když berete drogy. Když berete mysu ľ-rozšiřující substance, výše čakry jsou uměle násilně otevřeny a dočasně můžete zažívat extázi a blaženost, které způsobí, že zapomenete na husté a těžké stránky pozemské reality.
 
Ačkoli jsou touha a snaha po transcendenci pochopitelné, je důležité, abyste byli vypořádání s pozemskou realitou. V opačném případě vytvoříte umělou oddělenost mezi horní částí a dolní částí vašeho energetického pole. Dáte přednost bytí s vaším vědomím v horní části vaší aury a vytvoříte si jemný nebo zřejmý odpor k realitě těla, emocí a sexuality. Toto vytvoří nerovnováhu ve vašem energetickém poli.
 
Když toužíte po domově tímto způsobem, snažte se cítit důvod a účel vašeho bytí na Zemi právě teď. Důvod proč jste tu není překročení Země ale přinesení Domova dole na Zemi. Toto je posvátná cesta.
 
Druhý důvod proč se srdce vyhýbá sexualitě jsou náboženské dogmata, často z minulých životů. Mohou existovat životy, ve kterých jste položili sliby čistoty nebo kde jste byli učení cítit stud a vinu ohledně tělesného potěšení a sexuality. Tyto energie mohou stále přetrvávat ve vašem srdci. Kvůli nim můžete mít negativní postoje nebo jemný odpor k tělesné blízkosti. Tyto postoje a nálady nejsou založené na pravdě. Znovu chci říct, že tělo samo o sobě je nevinné. Chtíč, touha a všechny tělesné procesy, které vám způsobují vaši touhu po pohlavním spojení, jsou přirozené, zdravé procesy. Nerovnováha, která se vyskytuje v oblasti sexuality je téměř vždy způsobena ne-tělesnými úrovněmi, z nichž jsem teď mluvil o dvou.
 
Čtvrtá a poslední úroveň je aspekt mysli. Na mentální úrovni mohou existovat morální nebo duchovní přesvědčení, které vám brání těšit se ze sexuality. Většina z těchto přesvědčení je náboženské povahy.
 
Na duchovní úrovni můžete mít pocit, že fyzické tělo je druh vězení. Nefyzické realita "vyšších říší" (jak je vy voláte, není Já) je tak oslavována, že fyzická realita se stává podhodnocenou. K tomuto dochází často u pracovníků Světla. Hlavně mezi nimi existuje odpor k potěšení a radosti, které může sexualita poskytnout. Toto pramení částečně z náboženských a morálních přesvědčení a částečně z čiré nezkušenosti s tímto aspektem života. Většina pracovníků Světla strávila mnoho životů jako kněží, jeptišky nebo v podobných rolích, utažení ze společnosti, bez partnera nebo rodiny. Tak velmi se soustředili na duchovní, že oblast sexuality přehlíželi.
 
V duchovních nebo pobožných lidech je často nedostatek respektu pro tělo v jeho přirozeném projevu. To je opravdu škoda, protože to je projev v záležitosti, která je na naší straně považována za nejposvátnější cestu po které duše může jít. Zasít a sklidit semena vašemu božství tak daleko z Domova v realitě hmoty a tvaru je posvátný závazek. Je to božský, tvořivý čin nejvyššího stupně.
 
Možná jste někdy byli přítomni při někoho smrtelné posteli nebo jste byli svědkem narození dítěte. V těch momentech, duše vchází nebo opouští tanec s hmotou. Oba body v čase jsou obklopeny atmosférou posvátnosti. Můžete to vnímat jako hluboké, povlaky, které obepínají ticho, naplněné úctou, která oznamuje příchod nebo odchod duše. K tomu co děláte v těchto chvílích panuje na naší straně opony nejhlubší úcta. Tanec s hmotou je posätný. A vám se tak často protiví.
 
Sexualita v jejím pravém významu je tanec ve hmotě, který zároveň vystupuje nad hmotu. Ve vyváženém sexuálním sebe-vyjádření přesahuje hmotnou skutečnost aniž byste ji zanedbávali nebo potlačovali, bez opuštění nižších tří čaker a bez hledání extáze jen přes horní čakry. Úplná sexualita spojuje všechny úrovně vaší bytosti. Sexualita přemosťuje propast mezi hmotou a duchem.
 
Když jsou si dva lidé tělesně blízcí milujícím způsobem, vibrují všechny buňky jejich těla trochu rychleji - začnou trochu tancovat. Je otevřena brána do energetické reality s trochu vyšší vibrací a lehčím pocitem. Po pohlavním spojení, na kterém se podílejí všechny vaše části - vaše tělo, duše a mysl - se cítíte klidně a radostně zároveň. Je to tichá extáze. Buňky vašeho těla pocítili energii lásky av té chvíli jste přinesli energii Lásky trocha blíže k sobě. Zprostředkovali jste božskou energii Lásky, která si tak vroucně přeje proudit skrze vás a která chová k vaší sexuální povaze jen nejhlubší úctu.
 
Pokud v pohlavním spojení proudí energie na všech čtyřech úrovních společně, je to akt božského tvoření. To že se z takového činu rodí děti, je jen přirozené. Když je tanec mužské a ženské energie prováděn takovým radostným způsobem, může z něj vzejít jen dobrota a veselost. Když je dítě počaté takovým způsobem, vstoupí do pozemské reality po koberci lásky a světla. Je to najmilúcejšie přivítání jaké může duše na Zemi dostat.
 
Protože sexuální energie jsou takové milované, žádáme vás: prosím zacházejte s úctou s vaší sexualitou. Když se v souvislosti s ní vyskytnou problémy, strachy a napětí, neodsuzujte sexualitu jako takovou a nevzdávejte se jí, protože je to přirozená část vás a je posvátná.
 
Sexuální problémy a boj pohlaví
 
 
Rád bych prošel ke dějinám sexuality a pak řeknu něco o konkrétních problémech které dnes muži a ženy zažívají ve svém sexuálním sebe-vyjádření.
 
Mnoho se událo v oblasti sexuální. Ve svém jádru nese sexualita velký potenciál světla, ale právě proto je v ní i potenciál pro velké zneužití. Minulost o které chci mluvit je o boji o moc mezi muži a ženami. Tato minulost je starobylá a začala vlastně v době kdy mimozemské galaktické impéria začali zasahovat do života na Zemi. (Viz sérii o "Pracovník Světla" pro podrobný rozbor tohoto procesu). Předtím byla Země jakýmsi rájem, Zahradou Eden ve které vládla krása a nevinnost. Nebudeme zde mluvit o této době ale prostě poznamenáme, že jste v konečné fázi tohoto boje o moc, který je mnohem starší než 5,000 let zaznamenané historie.
 
V poslední fázi této historie, hráli muži jasně roli pachatele a utláčateľa. Ale nebylo tomu tak vždy. Byly časy, kdy byly žene mnohem mocnější ve veřejných stejně jako v osobních oblastech života. Stejně utlačovali mužskou energii krutými a sadistické způsoby. Žena není přirozeně utlačované nebo slabé pohlaví, víte, ona není ani výhradně najmilujúcejšie pohlaví. Vaše stereotypy ženy jako sladké a bezmocné a muže jako tvrdého a necitlivého, mluví více o poslední fázi zmíněné historie, jako o mužích a ženách jako takových.
 
Byly časy. před písemnou historií, v nichž byly za standard považovány matriarchálne společnosti. V těch dobách ženy také používali své energie ničivým způsobem, byly neuctivé k individuální životní síle a tvořivosti v každé lidské bytosti. Byla doba, kdy ženy měly moc nad muži. Ženy ovládali a manipulovaly mužů použitím sil emoce a intuice, ke kterým měli přirozený sklon. Také používali své psychické schopnosti, aby ovládali mužů. Například existovaly oběti a rituály, v nichž byli muži mučeni a zabíjeni.
 
Chci zdůraznit že ve vaší oficiální historii tento aspekt získává jednostranný obraz o vztazích mezi muži a ženami. Útlak žen muži byl zřejmý na celou dobu trvání vašimi psanými dějinami. Ale prudkost a nenávist, kterou muži projevili (a mohou stále projevovat) proti ženám nevznikly z ničeho. Kromě kulturních tradic a zvyků, které je ovlivnily, existují také hluboké emocionální rány v kolektivní mužské duši, které pramení z mnohem starší doby.
 
Aniž bychom šli do podrobností o této době, rád bych vás vyzval, abyste v sobě cítili jestli je možné, že jste toto zažili. Otázka pro ženy zní: dokážete si představit, že jste kdysi vyvíjely moc nad muži a že jste se úspěšně snažili ovládat jejich energii? A otázka pro muže zní: dokážete si představit, že toto probíhalo ve větším měřítku a že vy jste byli "slabší pohlaví"? Možná přijmete určité obrazy a představy, když se budete tyto otázky ptát dovnitř. Nechte svou intuici aby se ukázala a sledujte emoce, které se vynoří na povrch. Může to být překvapující.
 
V kolektivní mužské duši se vynořila nenávist a zášť kvůli této starobylé historii. Toto vyústilo do útlaku ženské energie v oblasti politiky ale také v oblasti náboženství, hlavně prostřednictvím církve. Názor, že sexualita je hříšná nebo přinejlepším nutné zlo je mužská linie myšlení, která byla ovlivněna nenávistí a zlobou vyplývající z útlaku mužské sexuality v jiné době. Mužská sexualita byla v té době považována za nástroj pro početí bez úcty pro cítící část muž a emocionální vazby mezi otcem a jeho dětmi. Děti byly často vychovávány matkou v odloučení od otce a tomu co si myslel nebo chtěl otec nebyla věnována téměř žádná pozornost. Důležité hodnoty byly předávány přes postavu matky a méněcennost mužů byla jedna z těchto hodnot. Muž byl spíše tažný kůň jako rovnocenný partner.
 
Kromě kostela jako bašty frustrován mužské energie, projevuje také svět vědy nepřátelství vůči ženské energii. Ačkoli věda a náboženství jsou v mnoha ohledech přirození nepřátelé, jsou zajedno ve svém odporu vůči intuitivní, plynulé stránce ženské energie. Církevní dogmata jsou zkostnatělé a dusivých, ale vědecká metoda je také omezující jiným způsobem. Zatímco hybná síla za moderní vědou byla osvícená a novátorská (v touze sesadit falešnou autoritu), uvízla v úzkém druhu racionálního uvažování, které neumožní ženské energii aby se zapojila. Vědecké myšlení je analytické a logické, ale neotvírá se dostatečně představivosti a mimosmyslové (intuitivním) zdrojem pozorování. Averze, kterou mají mnozí vědci k "paranormálních" a ke čemukoliv co není možné vysvětlit rozumovým zdůvodněním, je však částečně způsobena vzpomínkou duše na bolest a ponížení sahající zpět do doby, kdy byli psychické síly zneužívány ženami a byly použity proti mužům jako nástroj manipulace .
 
Mluvím o této starobylé historii proto, že bych byl rád objasnil, že v "boji pohlaví" nejsou nakonec žádní pachatelé ani oběti, žádní "dobrodinci ani zloduši", protože vy všichni jste byli oběma. Byl to boj mezi mužskými a ženskými energiemi, ve kterém se tyto energie staly protikladnými, zatímco původně byly vzájemně doplňkové. V tento den a věk jsou muži i ženy vyzváni aby znovu spojili síly a znovu objevili radost a úctu k původnímu tanci ženství a mužstva.
 
Podstatou ženské energie je, že vede a inspiruje, zatímco mužská energie je sloužící a chránící. Ženská energie je inspirací za každým výtvorem, mužská stránka se stará o projev ve formě a čin. Obě energie pracují prostřednictvím každého člověka, prostřednictvím každého jednotlivce, ať už muže nebo ženy. Ať jste muž nebo žena není ve skutečnosti podstatné, to na čem zaleží je rovnováha a vztah mezi oběma energiemi ve vás.
 
Blokády v ženské sexualitě
 
 
Budu teď mluvit o energetických blokádách v oblasti sexuality, které se konkrétně vztahují k ženám nebo mužům. U žen je to oblast první a druhé čakry (kostrč a pupek), které jsou nejvíce ubita a zraněné jako důsledek sexuálního útlaku a násilí v průběhu staletí. Už po několik tisíciletí byly ženy uzavřeny do podřízené role v téměř všech oblastech společnosti a toto stále platí pro mnohá místa na Zemi. Vzhledem k sexualitu, je tato nerovnost projevená jako znásilňování, přepady a ponižování ve velkém měřítku. Jako důsledek tohoto mnoho žen, ale i kolektivní ženská duše neuvěřitelně utrpěla. Existují hluboké emocionální rány, které na to, aby se vyléčili, potřebují čas, lásku a nejvyšší péči.
 
Touha po pohlavním spojení je často ženami pociťována jako touha srdce nebo jako duchovní pocit. Ale když se dostanou k tomu, aby se tělesně sblížili, mohou zjistit, že nemohou svou sexuální energii vyjádřit svobodně kvůli energetickým blokádám v první a druhé čakře. V těchto energetických centrech jsou vzpomínky (duše) na sexualitu, která jí byla vnucena a ponižovala ji. Tyto zážitky byly tak bolestivé, že ženy vystoupili z oblasti břicha. Když je do této části těla znovu přistupováno sexuálním způsobem, svaly se instinktivně napnou nebo emocionální tělo automaticky projevuje odpor. Tyto tělesné buňky jsou si vědomy traumata a nenásledují tak snadno vyzvání k tanci. Chtějí se uzavřít a vytvořit překážku, aby vás chránily od další agrese. Tato reakce je naprosto pochopitelná a mělo by s ní být vždy zacházeno najúctivejším způsobem. Použití jakékoli síly k odstranění odporu svým způsobem znovu narušuje zraněné centra.
 
Když jako žena máte tyto emoce, je velmi důležité být si je plně vědoma, může tam být hněv, odpor nebo strach ve vztahu k tělesné blízkosti. A všechny tyto emoce jsou často starší než vztah, ve kterém jste, dokonce starší než tento život. V těchto nižších čakrách mohou být velmi staré traumata, které způsobily hluboké emocionální jizvy.
 
Zvlášť bych poradil ženám, které rozeznávají tuto boesť, aby se seznámili se životy, ve kterých oni byli útočníkem / pachatelem (v protikladu k oběti). Nebo pokud je pro vás těžké přistupovat k dřívějším životem, dotkněte se "energie útočící nebo mocné ženy" ve vás. Může to znít velmi divně, ale důvod je následující. Když jste byli obětí sexuálního násilí, způsobilo to hodně hněvu ve vašem energetickém poli. Může tam být hněv z několika životů. Tento hněv vás blokuje a drží vás uvězněny v pocitu bezmocné oběti. Na to abyste uvolnili hněv potřebujete pochopení. Potřebujete pochopit proč a zač, potřebujete vidět větší obraz. Když si dokážete sebe představit jako silnou ženu, která dokáže být nemilosrdná a krutá vůči mužům a cítit uvnitř, že toto je také část vás, pak se hněv může rozpustit. Může se vynořit důkladněji pochopení a vnitřní poznání, že jste částí rozsáhlejšího karmického příběhu, ve kterém jste hráli roli pachatele stejně jako roli oběti. Je téměř nemožné uvolnit vaše emoce bolesti, bezmoci a oběti bez toho, abyste se podívali na svou druhou stranu, na "temnou stranu".
 
Nemusíte se bezpodmínečně vrátit do minulých životů na to aby jste poznali tuto svou temnou stranu. Můžete si ji více uvědomit sledováním sebe ve svém každodenním životě. Když cítíte tuto energii (např. vůli rozšiřovat moc nebo ubližovat druhým), můžete si všimnout, že jste nebyli jen bezmocná oběť vnějších okolností. Existuje karmická vazba mezi pachatelem a obětí, obě úlohy odrážejí stránky vás samotných.
 
Jakmile poznáte a přijmete svou temnou stranu, můžete se podívat na vaše vlastní vnitřní zranění odlišným způsobem a začít odpouštět. Když existuje pochopení, hněv se může rozpustit a vy se můžete dotknout vrstev emocí pod ním: smutku, žalu, bolesti, která tam je na mnoha úrovních, také iv samotném těle.
 
Pro ženy je velmi důležité potvrdit stránky pachatele v sobě a pracovat s ní. Když je ve vás v souvislosti se sexualitou nenávist a zloba, uvědomte si, že čím více nenávisti a zloby cítíte, tím více se ztotožňujete s úlohou oběti a tím více se okrádáte o svou svobodu. Snažte se cítit uvnitř, že v aréně sexuality se odehrávala karmická hra, ve které jste vy naplňovaly obě role, dobrého chlapíka stejně jako padoucha. Odtud se můžete dostat na místo odpuštění - odpustit sobě a také někomu druhému. Věci se dějí z určitého důvodu. Akty násilí a útlaku se mohou zdát nesmyslné, ale vždy je za nimi příběh. A kdykoliv dojde ke sexuálnímu násilí, zanechá hluboký dojem ve všech na všech čtyřech úrovních lidské bytosti.
 
Blokády v mužské sexualitě
 
 
Co se týče mužských zkušeností sexuality, blokády se vyskytují většinou na úrovni srdce a hlavy. Na těchto úrovních může být strach s předání, strach z hluboké emocionální blízkosti. Většinou tento strach sahá dál dozadu jak si můžete pamatovat. Vztahuje se k době, kdy ženy vládli mužem. Toto udělalo ze hry sexuální přitažlivosti, která byla původně nevinná a spontánní, hrozbu. Muži zjistili, že je nebezpečné otevřeně ukazovat své emoce a otevřít své srdce svému partnerovi.
 
V mužích jsou hluboce zasazeny strachy z odevzdání se své cítící straně, a tyto strachy se nemusí bezpodmínečně projevit na fyzické úrovni. Mohou se zúčastnit tělesného pohlavního aktu zatímco udržují své city Oddělené. Takže muž může být pohlavně přítomen na tělesné úrovni, zatímco jeho cítící povaha je (částečně) nepřítomná. Jeho emoce jsou vymknuté, kvůli jeho strachu otevřít se a stát se znovu zranitelným na odmítnutí. Existují tam staré vzpomínky duše na to že byl opuštěn a emocionální zjizvený.
 
Trpělivost a láska
 
 
Obecně jsou energetické blokády odlišné v mužích a ženách. Proto je velmi důležité vzájemně otevřeně komunikovat o tom co cítíte a vnímáte, když jste spolu. Když opravdu důvěřujete svému partnerovi, můžete zkoumat bez ostychu, kde uvízne vaše sexuální energie, když jste si blízcí. Toto můžete udělat tak, že když se mezi vámi vynořuje proud vzrušení a vzájemné blízkosti, stanete se vědomými toho do jaké míry si sami sobě umožňujete cítit a vyjádřit to. Sledujte, zda se cítíte uvíznutý nebo omezován v nějaké části vašeho těla, nebo v nějaké části vašich emocí nebo citů. Cítíte teplou záři ve vašem srdci, když jste spolu? Cítíte vzájemnou duchovní jednotu? Jste připraveni setkat druhého v jeho nebo její úplnosti?
 
Zní to divně, ale vy se obáváte skutečné blízkosti. Vy všichni silně toužíte po naplňující vztahu. Na ulicích téměř každá reklamní plocha odkazuje na ideál emocionálního a sexuální potěšující vztahu. Ale pravá blízkost vás leká. Když se někdo velmi přiblíží a žádá vás, abyste odložili všechny své masky, vynoří se všechny druhy zábran, kterých jste si nebyli vědomi. Ve chvílích kdy se vynoří, snažte se sebe za to neodsuzuji. Místo toho na to dívejte jako na příležitost prozkoumat ty zábrany a blokády ve vás. Nikdo od nich není osvobozen. Téměř všichni lidé mají blokády, které jim brání aby prožívali sexualitu v plném smyslu, který jsem popsal na začátku. To je důvod, proč vás žádám, abyste zhliadali na tok sexuální energie uvnitř s milujícím vědomím - ať už jste sami nebo ve vztahu - a abyste léčili blokády s péčí a úctou. Síla je v těchto záležitostech nahorším rádcem. Trpělivost a láska jsou životně důležité.
 
Uchovejte si touhu po pravé a úplné zkušenosti sexuality živou! Nemusíte z vaničky vylévat miminko spolu s vodou. Touha je správná. Cesta k úplné a radostné zkušenosti sexuality může být dlouhá klikatá. Ale podél cesty vypěstujete lásku a soucit k sobě a také k druhým, a to je tak nesmírně hodnotné ve vašem lidském světě.
 
Vy léčíte starobylou minulost boje mezi muži a ženami. Mužské a ženské energie se chtějí znovu setkat a splynout v tanci radosti a tvořivosti. Cokoliv čím k tomu přispějete na individuální úrovni. má pozitivní vliv na kolektivní duše mužů a žen. Vaše sebe-láska dělá energie trpělivosti a lásky dostupné druhým.
 
© Pamela Kribbe 2006
www.jeshua.net
Překlad: Sir

—————

Zpět