Sexualita, neposkvrněné Ženství

10.10.2012 17:03

 

Sexualita, poskvrněné Ženství

 
 
Cítím okamžik, kdy se něco mění, mění se to ve mne a skrze nás v energii Země. Už je ten čas odevzdání. Zatímco Země pláče a i mně se kutálí slzy po tváři, které vítám, po tolika letech, po tolika životech... Jsou zde opakující se vzorce zkušeností mezi mužem a ženou. Jak nahoře, tak dole. Měníme se, a tedy měníme i energii Země.
 
Zapomněla jsem jeden z klíčových okamžiků mého života, odsunula ho do podvědomí, odkud jsem se nechala trýznit, odkud jsem nechala bolest diktovat můj život a mé vztahy. Je to zážitek, který jsem nevěděla, že mám, a který v posledních dnech vyplul na hladinu mé mysli jako obrovský vrak, který tajně znečišťoval celé moře. Je to zážitek, který mne má nyní upozornit na to, co je potřeba léčit, protože nyní již mám k tomu sílu.  Nesu v sobě obraz z dospívání, který je vázán na určitá témata historie Země a který způsobil mé nepřijetí těla, doteku, mé nepřijetí života, mé nepřijetí lásky mužů, mé nepřijetí čehokoliv. V tom obraze je agresivita muže, manipulace ženy, vlastnění, znásilněná posvátnost sexuality, pošpinění něhy v doteku, vulgarita a ponížení ženy a zároveň její zpupnost a touha se mstít, ubližovat.
 
Uvědomuji si, že to byl dar pro mne i Zemi a že je čas Proměny a Procitnutí, cítím Světlo a Lásku aktérů této zkušenosti, ale cítím, že jsem jim to neodpustila, ačkoliv se pořád a pořád do toho okamžiku vracím a hledám způsob, jak jej v sobě přetransformovat, doposud to nešlo. Moje vnitřní holčička pláče a ptá se - jak je to jen možné? Jak se to mohlo stát? Vím, že mohu z přítomného okamžiku změnit vše, co se tehdy odehrálo, vím, že to bude znamenat Milost, vím, že to bude znamenat objevení Života a Těla a jsem připravena, prosím o naplnění nejvyššího potenciálu tohoto momentu očisty. Prosím o zrušení veškerého posuzování mé vlastní zkušenosti, o pochopení vazeb mezi minulými životy, tímto zážitkem a jejich vlivy na mne Tady a Teď, o pochopení širšího rozměru v celém Příběhu Země, o rozpuštění traumat kdekoliv v čase a v místech, komukoliv způsobených. 
Dojde k pochopení, neboť posvátná sexualita, láska a energie, vycházející z fyzického, duševního a duchovního spojení muže a ženy bude léčit svět. 
 
Musí dojít k vyléčení Ženy, aby Žena mohla vyléčit Muže. A společně pak v Rovnosti Muž a Žena budou žít v Ráji, ze kterého nikdy nebyli vyhnáni. 
 
Země je žena, která už nebude znásilňována. Marie Magdaléna nikdy před Ježíšem neklečela.
 
Pod tím vším blátem je uchována naše čistota, Světlo, které můžeme spatřit, pohlédneme-li na sebe skrze Čistotu Muže.
 
Vyhlašuji Mír mezi Mužem a Ženou. 
www.poselstviohne.blogspot.cz

 

—————

Zpět