SÍLA BOHA

12.04.2016 18:57

O božské síle se vědělo od pradávna a to nejen v oblasti jakýchsi okultních věd, ale z pohledu dnešní vědy, ve fakticky měřitelných pásmech. Vědělo se o ní, že prochází velkou částí universa a dělí jej tím na světlou a temnou stranu. Světlo je tu však myšleno jako forma přenosu, tedy vyzařování a temnota je chápána jako nepřítomnost záření. Toto téma spadá do oblasti vláken stvoření a proto vyžaduje celkem hodně vědomostí, přesto se pokusíme cosi z této rozsáhlé oblasti popsat. 
 

Bůh ve vyspělých civilizacích představuje dokonalý vzor. Je tím myšleno uspořádání vlastností, ze kterého pramení život. Těchto vzorů je celkem mnoho a každý z nich pak představuje unikátní princip života. Princip, ze kterého se odvozují různé životní formy. Ono uspořádání vlastností se nazývá Květ života, jehož je Bůh nositelem a z něj pak tento vzor vyzařuje a vytváří informační pásmo, na které se všechny bytosti v rámci stvoření určitého Boha napojují. Existuje i vyšší úroveň Stvořitele v jejímž rámci existuje vše, cokoliv bylo a cokoliv bude stvořeno, tedy i Bohové. 
 

Naši předci věděli, že například některé minerály, stejně tak jako některé tvary, mají schopnost působení energie Květu života zesilovat. Proto se stavěly pyramidy a vyráběly talismany, skrze které se úroveň určité informace zesilovala a v jejichž přítomnosti se tak vzor v nás samotných uvádí do souladu se vzorem, který nás obklopuje. 
 

Jenže tu nejde jen o minerály a tvary kolem nás, ale i o naše myšlení, které bývalo na posvátné geometrii postaveno. Bylo utvořeno tak, aby samo zachytávalo a zesilovalo sílu Boha a tím udržovalo lidskou bytost na velmi vysoké duchovní úrovni. Není náhoda, že vám takřka všechna náboženství vnucují škodlivost myšlení a vědění. Byla vytvořena, aby vedla k odtržení člověka od božské síly a umožnila jeho zotročení. Ptáte se proč? To bylo řečeno hned v úvodu. Existuje světlá a temná strana stvoření. Ve světlé bytosti rostou a zdokonalují se, ale musí se řídit božím zákonem, který je přirozenou součástí vzestupu. Ten je postaven na vytváření ctností a to je láska, soucit, tolerance a mnoho dalších. Temná strana žádné zákony nemá. Není tu nic co by oddělovalo dobro a zlo a tudíž zde můžete udržovat bytosti v nevědomosti a otroctví. Proto vás právě sem chtějí dostat. Proto vznikla báje o krvavém a nelítostném Bohu. Proto vám berou váš jazyk a nahrazují hatmatilkou. Proto rozbíjejí sílu Boha elektromagnetickými zářiči. Proto máte doma každý televizor, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, wi-fi a vše, co rozbíjí váš vnitřní květ života a činí z vás otroky.

 

Temná strana způsobuje rozklad vzoru, protože spojuje neživotné principy. To znamená že i ona Boha potřebuje, aby neztratila vše. V tom je ten paradox, protože Padlí, potřebují božské bytosti k udržení svého světa. To by mělo vysvětlit vše co se na planetě děje a proč tu máme náboženství postavené na satanismu. Je to vše postavené na převracení principu, kdy dobro je zlem a zlo je dobrem. V zásadě jde o to, udržet v bytosti božství, ale nedovolit jí se osvobodit. To je základní princip otroctví.

 

Jaromír Schmidt - FB

—————

Zpět