Situace v Sýrii Lady Gaia hovoří

07.09.2013 18:09
Sýrie a mediální válečná kampaň, Lady Gaia hovoří … Marketa Selinijana, 29.08.2013, www.zemeandelu.cz
Milá světýlka,
ráda bych sdělila pár slov k dní, které hýbe energií celého světa.
Země se blíží k jednomu z největších vrcholů vzestupu (pravdpodobný termín září – říjen
2013? – nikde není pesn ureno, rozhoduje o tom ada faktor, mže to být i později).
A spolu s tímto blížícím se styným vrcholem vzestupu vrcholí i situace na Středním
východ.
Situace je podle médií velmi vážná.
Je třeba si uvědomit, že nakolik je situace vážná lze vždy výhradně zjistit pouze
v samotné Sýrii, na místě. Nikoli zprostředkovaně.
Pamatujete si na hru, kdy se hraje na šeptanou a předává se jedna jediná informace skrze
několik lidí šeptem? Na konci z toho vyjde zcela jiný příběh.
Podobným způsobem pracují všechna média. Čím více se vše zveličí, tím lépe – nebo tím
lépe se to čte a prodává. Lidé stále jedou na vlně strachu a úzkosti. Jsou to témata, o kterých
se dobře hovoří.
Není třeba diskutovat o tom, že situace není harmonická.
Je však odrazem celého světa, tedy i nás samotných.
Jsou státy, které cítí potřebu neustále bojovat.
Jsou státy, které cítí potřebu získat si jiné státy tím, že vyvolávají pocit, že je třeba je
chránit.
Jsou státy, které přehlížejí ostatní a myslí si, že vládnou světu.
Jsou státy, které jsou jinými utiskované a jiní by rádi získali jejich „bohatství (a již
nerostné nebo jiného druhu včetně energetického).
Jsou státy, kde se snaží o nastolení míru, ale jiní jim v tom brání.
Jsou státy, kde dávno vládne mír, ale média je prezentují jako nebezpečná území.
….
….Když vypneme média, když vypneme strach společnosti, který nás ovlivuje – pak
teprve zjistíme, jaká situace doopravdy je, zjistíme kdo a co ji způsobuje.
Pár slov z rozhovoru s Lady Gaia, channeling 29.8.2013:
“Lodě křižují oceány, stahují se mračna nad územím, které se nazývá Zlatým středem Země.
Nastává doba, ve které se i já bojím toho, co přichází a přesto uvnitř v klidu zůstávám, nebo
ten strach jen od lidí přebírám. I já se od něj oprošťuji. Vnímám, jak mě svazuje a bolí a
přesto v lásce zůstávám s těmi, kteří mi ubližují. S láskou se snažím na ně pohlížet a vnímám,
jak mě to posouvá dál. Neboť Země sjíždí vlnu vzestupu a dostává se do bodu, který je pro
vesmír jako celek nesmírně dležitý. Obdivuji Vaše kroky, které Vás drží s hlavou
vzpřímenou, nebo vy jste ti, kteří nedovolí, že se skrze Zlatý střed Zemř mrana temných
energií přeženou. Vašim vědomím, že vše v poádku je, vaší láskou, kterou směřujete ke mně
jako k Zemi, tím sílu dodáváte mn a mému vdomí a i tm, kteí v oblasti psobí jako
majáky světel, skrze které míří k Zemi paprsky vykoupení.
Ježíš, který tudy kráčel, zde zanechal mnohá poselství a sloupy míru začínají zářit k výšinám i
přes bezmoc, která panuje mezi těmi, které „svými“ nazývám.
Jedinou cestou, jak můžete pomoct místům, která pomoc potřebují, je vyslat lásku Zemi.
Vyslat lásku sobě a stejný díl lásky věnovat i té, po které kráčí Vaše nohy fyzické.
Tím největší službu lidstvu prokážete, neboť skrze linie, které v Zemi jsou a vedou i nad Zemí
se energie dostane tam, kde je jich nejvíc zapotřebí. Nic víc nepotřebuji moji milí. Láska
beze strachu je tou nejmocnjší energií. Děkuji všem za světlo, které mi posíláte a vnímejte
krásu, která se kolem vás rozvíjí. Miluji Vás, Vaše Lady Gaia“
Jak tedy nejvíc podpořit Lady Gaia?
najděte to, co blokuje vaši vlastní lásku
naučte se věnovat lásku sami sobě (bezpodmínečnou, tu, kterou cítíte z channeling
skutečnosti)
pak touto lásku prozařte celý svět bez jakéhokoli záměru - jen tuto lásku zkrátka dejte
Zemi
vnímejte, co se děje s Vašim nitrem a vnímejte, jak se Vaše světlo pozvedá
Jen tak jste mimo jakoukoli manipulaci.
Jen tímto způsobem jste mimo jakýkoli strach.Ti, co volí jiné způsoby práce, je volí většinou pod formou strachu nebo pocitu ega ….
nutnosti pomoci a zachránit svt. V tom okamžiku jsou pod vlivem své vlastní manipulace.
Pracovně to nazývám „manipulace světlem“ – ten pojem jsem již dříve vysvětlovala.
Pokud jste pod vlivem své manipulace (nebo manipulace jiných) a jsou ve hře energie, které
nejsou světlu nakloněny, stahujete je automaticky do své aury a nelze se divit, že podle síly
vašeho světla se energie dostávají stále více k Vám. Je to dle jednoduchého pravidla.
Manipulace přitahuje manipulaci a ty, kteří se manipulací živí.
Strach přitahuje strach a ty, kteří se strachem živí.
Když pošlete do temnoty a máte z ní strach, co udělá temnota? … otázka k zamyšlení …
A jakákoli energie boje jde vždy ruku v ruce s energií temnoty.
Láska bez podmínek přitahuje lásku stejného druhu a ty, kteří se touto láskou živí.
Je to nekonečný zdroj energie, ze které jsme vznikli a kvůli které jsme na Zemi.
Kvůli tomu, abychom se tuto lásku naučili dát sami sobš, naučili se v ní žít a v ní vzájemně
spolupracovat.
Pojme každý den alespoň pár minut posílat lásku sami sobě a pak v této
lásce nechejme i Lady Gaia vykoupat!
S láskou a přáním krásných dní
Marketa Selinijana
www.zemeandelu.cz

—————

Zpět