SMLOUVA O INKARNACI

06.05.2013 08:50

 

 

1. Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný nedostane stejné. 
2. Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.
3. Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.
4. Obdržíte lekce. Nikdo jiný nedostane přesně tytéž lekce jako vy, ani je od vás nemůže převzít.
5. Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se vám vrátí zpátky.
6. Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více inkarnací.)
7. Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)
8. Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby vám ukazovala, co je ve vás.
9. Pokud se vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Čekací lhůty mohou být různě dlouhé.)
10. Smlouva o inkarnaci vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.
11. Co je uspokojivé, to určujete vy!

Psáno malým písmem:
Není cílem mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz. 
Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus. 
Nemusíte se řídit chybami druhých. 
Pravidla tu jsou od toho, aby se přezkoumala. 
Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty. 
Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.
Čas je iluze!
Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve vašem srdci. 
Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce. 
Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.
Nikdo vám nemůže odebrat zodpovědnost. 
Násilí nikdy nevede k řešení.
Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují. 
Drogy (legální i nelegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.
Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné. 
Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení. 
Můžete podat žádost o odpuštění.
Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.
Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam.
Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry. 
Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému. 
Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.
Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit. 
Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle, respektive v mozku. Pohrávat si s vlastním tělem je vaše právo. Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas. 
Snažit se opisovat nemá smysl!
Ten, kdo vám nabízí životní pojištění, je podvodník. Svévolné ukončení inkarnace vede ke spoustě zbytečného papírování. 
Nejde o to být první. 
Nikdo ve vaší situaci nevypadá lépe než vy.
Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o inkarnaci.
Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady.

Zdroj: internet

—————

Zpět