Solara – FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA DUBEN 2016 – VYČERPANÍ Z BITVY A INSPIROVANÍ!

30.04.2016 18:21

Už nějakou chvíli se snažíme najít rovnováhu mezi dvěma naprosto odlišnými systémy reality. Začínáme být zvyklí na jízdu mnohačetnými realitami, vířícím zmatkem, šokujícími událostmi, přírodními katastrofami, rozličnými hroznými věcmi, které se ve vnějším světě stávají, divokými politickými volbami, obrovskou neutuchající intenzitou.

 

Děláme to, a přitom se cítíme hluboce unavenícož je neustálá výzvaObčas naše fyzická těla nesnesou více intenzity a prostě se zhroutí a onemocní. Svlékáme jednu vrstvu emočních zbytků za druhou, a přitom uvolňujeme celou naší planetární historii. Děláme, co je v našich silách, abychom se vyhákli z duality. Děláme, co můžeme, abychom uzavřeli staré a zrodili Nové.

 

Když se toho ve světě děje hodně, vytváří to ohromné vlny. Určitým způsobem příliš mnoho vln a hodně Zčeřených příbojů. Tyto vlny nás silně ovlivňujíVytvářejí vnitřní vlny v tekutinách naší bytosti. Právě v okamžicích, kdy tyto vinoucí se vnitřní vlny jsou příliš divoké, ztrácíme svůj pocit ticha a svou rovnováhu.

 

V těchto okamžicích to vypadá, jakoby se všechno vymykalo kontrole. To je hluboce rušivý pocit. Neustálý přetlak vstupů nás nepřetržitě obrušuje a láme. Je příliš mnoho věcí, které je potřeba udělat, a není dost času na to je udělat. Všude kolem sebe cítíme, jak čas kolabuje, stahuje dolů mřížky Času a Prostoru, které jsou do něj vetkané. Kola se divoce točí, až dokud nejsou odmrštěna pryč ze své cesty. A všechno běží daleko rychleji.

 

Není jednoduché být v těchto Konečných Dnech staré reality naživu. My to víme. Víme to od okamžiku, kdy jsme na tuto planetu poprvé přišli. Ale také víme, že proto tu právě teď jsme. Vybrali jsme si, že tu budeme, abychom mohli být v tomto rozhodujícím přechodu světů k službámMnoho životů jsme na tuto zvláštní dobu byli připravováni.

 

Konec starého světa vždy uvolní cestu pro zrození nového. Zrození této divukrásné Nové Reality, této Ultra Ohromné Reality je opravdu to, proč jsme tady. Je to plod všech našich životů a všeho našeho úsilí. A Nová Realita bezpochyby každým dnem sílí a je stále viditelnější.

 

Čím více se ponoříme do Opravdovosti, tím se staneme silnějšími a reálnějšími. Toto frekvenční vlákno nás vlastně vytahuje ze zmatku duality a nese nás na místo, kde můžeme zhmotnit Novou Realitu na hmotné Zemi.

 

Duben je silný přechodový měsíc, kdy budeme tvořivé nápady inspirace, které začaly přicházet v březnu, jednak začleňovat a jednak uzemňovat. Duben je plný vzrušujících nových možností a nečekaných příležitostí. V mnoha ohledech to bude skvělý měsíc plný zhmotňování, přestože energie dál budou stále intenzivnější a často nás vytáhnou z naší zóny pohodlí.

 

Přitom, když v dubnu pojedeme na ohromných Vlnách Změn, nám pomůže, když si uvědomíme, že jsme naprosto podporováni při tom, abychom ve svých životech udělali všechny nezbytné změny. Jsme plně podporováni, abychom změnili sebe tak, abychom se mohli stát autentickými, původními Pravdivými Bytostmi. Jsme podporováni v tom, abychom lehce zhmotňovali to, co opravdu potřebujeme. Vesmírné energie nás také podporují v tom, abychom se vyhákli z duality tím, že necháme odejít minulost, tím že uvolníme staré chování, zvyky a omezené víry. Dále jsme podporováni přítomností ohromné tvořivé vlny, abychom mohli zrodit Novou Realitu do TADY a TEĎVšechna tato podpora, která nás obklopuje, tu pro nás posledních několik let je a stále sílí, každým krokem, který uděláme svým Pravým Směrem.

 

Zrození Nové Reality je naším Pravým Účelem. Je to klíč k přeměně této planety do Nového Paradigmatu. Nová Realita AN je frekvenčním vláknem pravé energie přicházející zpoza Závoje za Závojem, které nám slouží v těchto problematických dobách jako pupeční šňůra, jako velmi důležité vlákno, na kterém jsme závislí. Když toto vlákno můžeme pevně popadnout, jemně a mocně nás vytáhne na břehy nádherné Nové Reality, která už TEĎ a TADY je. Ukotvení Nové Reality na planetě, je nejdůležitější věcí, kterou můžeme udělat.

 

Solara

 

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět