Solara – Fragment Solařina reportu na říjen 2018 – Nové dveře se otvírají

04.11.2018 12:52

Fragment Solařina reportu na říjen 2018

Od července se posouváme do rozsáhle nové Časové linie. Nyní se vše urychluje a konečné tři měsíce tohoto roku ohromě zrychlí tento proces. Ale neděje se to hezky, uhlazeně, lineárně. Je to spíš jako když jdeme z rovné cesty v černobílé krajině do dynamické pulzující spirály plné víření a zářivých barev.

Všechno je tu vnímáno jinak, než jak jsme to znali. Je to jako vstoupení do krajiny s růžovou oblohou, kde stromy jsou modré. Kde se mluví o krajině, o které jsme nikdy předtím neslyšeli – kromě míst v dříve neprobádaných jádrech našich srdcí. Jak se tu funguje, zvláště když mnoho z našich starých nástrojů a starých dovedností už nefunguje?

Probíhá zřetelná výměna stráží, jak mnoho lidí udělalo své volby, ke kterým budou dál cestovat svými vlaky po svých tratích. Velká vlna lidí odchází právě teď z našeho života a nová vlna lidí přichází. V odcházející vlně lidí jsou ti, kteří nás v minulosti opakovaně zraňovali. a ti, kteří nebyli plně ve své integritě, stejně jako další, jejichž cesta se prostě otočila jiným směrem.

Lidé, kteří přicházejí, jsou ti, kteří nám pomáhají jít hlouběji do Nové Reality, přestože mnozí z nich si Nové Reality nejsou ani vědomi. Pasažér v našem novém vlaku nám poskytuje inspiraci a praktickou pomoc, stejně jako pocit pravé laskavosti. Toto posouvání a třídění cestujících ve vlaku je jak silně smutné tak dokonalé.

Děláme posun do Nové časové linie po měřitelných skocích, které plynou jako spirála. Výzvou je, že ne všechny části našich bytostí se posunují do Nové časové linie ve stejném okamžiku. Některé naše součásti v Nové časové linii už jsou, některé jsou na cestě a některé se ještě nezačaly posouvat. Ty částí, které se ještě neposunuly nám mohou připadat, jakoby byly dočasně opuštěné.

Naše Stará časová linie a naše Nová časová linie se nemohou vzájemně sladit přímo. Stará časová linie musí být uvolněna předtím, než můžeme zcela vkročit do té nové. Právě teď to vypadá, jako kdyby naše vnitřní a vnější časové linie byly velmi rozhozené, nesynchronizované. To vytváří momentální pocit rozladění mezi našimi vnitřními a vnějšími světy. To přináší pocit nepohodlí a pocit, že věci nejsou snadné. To nás občas mate v tom, Kdo Jsme, Kde Jsme nebo Co Dělat Dál. Jediná věc, kterou víme, že už nemůžeme zůstat malí. Nemůžeme zůstat ve svých starých místech a pozicích, založených na dualitě, protože významné části nás samých se již posunuly za ně.

Některé části našich bytostí už zažívají energie Nové časové linie a jsou hladce sladěny se zuby ozubených kol a rychlostmi v novém Řetězu Časování. Tyto prvky v nás, které se vhodně spojily s Novou časovou linií nám ukazují, kam jít a postrkují nás vpřed tam, kde na nás čekají vzrušující nové brány.

To, že jsme nataženi mezi dvěma naprosto odlišnými Časovými liniemi nám způsobuje hlavní zdravotní problémy, které někteří z nás právě teď zažívají. Přicházející energie jsou velkou daní pro naše fyzická těla, protože naše těla byla vzata do takových plně mocných a intenzivních energií nebo-li takových druhů kódů, které aktivují nový lidský prototyp na naprosto nové úrovni.

Těm z nás, kteří právě teď zažívají zdravotní problémy to přináší dodatečný prvek k výzvám, kterým čelíme. Použijeme zdravotní sytém založený na dualitě? Budeme se snažit vyléčit sami sebe? Nebo obrátíme svou pozornost na to, abychom sladili větší část své bytosti s Novou časovou linií?

Během těchto časů se OTEVÍRAJÍ DVEŘE jen tím, že něco nečekaně vidíme nebo navštívíme něco, co jsme předtím neviděli. Může to být opětovné probuzení starého snu, kterého jsme se vzdali, nebo aktivace snu, o kterém jsme nikdy nevěděli, že ho máme. Ale náhle nám tyto OTEVŘENÉ DVEŘE ukáží, že tento sen je nyní možný. Když se tyto DVEŘE OTEVŘOU, najednou jsme tlačeni jimi projít. Není zde ani náznak přemýšlení nebo obav, prostě se to stane. Najednou cítíme, že expandujeme a získáváme moc. Jsme inspirovaní, abychom byli nádhernými novými způsoby tvořiví.

Jakmile uvidíme OTEVŘENOU BRÁNU, změní se okamžitě naše priority. Víme, že to můžeme udělat, je to v oblasti toho, na co můžeme dosáhnout. Tento znovu probuzený sen se najednou přesune na vrchol našeho seznamu. I když jsme o jeho vytvoření přemýšleli dříve, to, co nyní vidíme, je nekonečně krásnější a funkčnější než to, co jsme viděli dříve. Proto to tehdy nevyšlo.

Není to jen jako začít normální tvůrčí projekt, protože věci, které se objeví těmito OTEVŘENÝMI DVEŘMI mají zvýšenou rezonanci Pravdivosti. Přicházejí přímo z Nové Reality a obsahují koncentrovanou čistou energii AN. Budou mít daleko silnější vliv, než bychom si v současné chvíli mohli představit. V tomto okamžiku není důležité, abychom viděli rozsah toho, co děláme. To bude odhaleno s dokonalým načasováním.

Jakmile jednou začnete, nastane dominový efekt, který zasahuje daleko dál než původní vize, kterou jste prvně viděli. Energie se rozšíří a ovlivní všechno kolem vás, a pak se rozšíří dokonce daleko dál do světa. Dominové kostky budou padat, jedna za druhou, a přeladí vše, co bude v jejich cestě, a přitom budou přinášet velkolepé změny, které si nyní nelze představit. A my se možná nesetkáme jen s jedněmi OTEVŘENÝMI DVEŘMI, ale s mnoha!

Říjen je měsíc našich Voleb, rozhodnutí a Změn. Ohromné změny, které přetvářejí život, jsou všude kolem nás. Může se stát cokoli v jakémkoli směru. VŠECHNO je možné. Můžeme cítit abnormální jasnost a to, jak v nás bublá čerstvá energie. Možná sami sebe překvapíme tím, že uděláme naprosto nečekané volby. Existují volby, které bychom dříve nikdy neudělali neboť tyto možnosti až doposud nebyly vidět. Tyto volby jsou založené na Správné Akci a jsou sladěné s tím, Kde Jsme. Přicházejí z úrovně, které jsme až doposud nedosáhli. Když uděláme správné volby, zažijeme ve svých životech ohromné energetické posuny.

Solara

www.nvisible.com

Toto je malý zlomek Solařina ÚPLNÉHO ŘÍJNOVÉHO REPORTU. Celý ŘIJNOVÝ report obsahuje delší části. Solařiny reporty a týdenní vylepšení jsou dostupné za poplatek $11 měsíčně v angličtině, němčině, ruštině a španělštině na Nvisible Mercado: https://mercado.nvisible.com/surf-report-subscriptions/

—————

Zpět