SOS pro nás ... naléhavé

01.02.2014 15:40
 
 
Nechci vytvářet hysterii a ani zasévat strach . Cítím však, že tyto informace mám napsat a zveřejnit . Jen na vás bude záležet, zda si najdete čas a procítíte jejich a začnete jednat . Nepíše se mi snadno, když vidím , že se jedná o naši existenci . Hodně věcí mi mozek přijímá tak jako přijímá , ale srdce křičí , že je třeba něco udělat . Nebudu vás natahovat , jedná se o radiaci z Fukušimy .
 
Nejsem slepý, když čtu logické články co se děje momentálně v oblasti Fukušimy . Nebudu rozebírat kolik je v tom pravdy a ani filozofovat o tom, co je vlastně pravda . Vím jen jedno. V médiích se nacházejí vždy jen takové informace, které prošly cenzurou pokud se jedná o lidstvo a tak zmanipulované lidstvo vždy má uvěřit jen tomu , co chtějí ti mocní .
 
Raději půjdu na to se selským rozumem . Nikdo nezpochybňuje , že radiace není ve Fukušimě . Jaká je tam opravdová síla radiace , myslím si , že to vědí jen jednotlivci a veřejnost bude prováděna, aby nebyla hysterie . V čem vlastně vidím hrozbu pro lidstvo ? Pojďme se na to podívat postupně .
 
· Víme, že je tam kontaminovaná voda . Hodně vody , moře . Voda se vypařuje , tvoří se oblaka a podle proudění vzduchu se dostává někam dál i stovky kilometrů . Opět někde ve formě srážky se dostane na zem , vypařuje se a cestuje zase někam . Kdo ví kam ?
 
· Když jsme už u vody rovněž kontaminované mořské proudy cestují velmi daleko a spojují kontinenty .
 
· Často i ryby migrují , živí se planktonem a dravé ryby zase loví ryby , které se živí planktonem . Myslíte, že v té kontaminované vodě nežijí ty ryby ? Proč je velký úhyn ryb poslední dobu ? Jaké ryby jsou loveny v mořích ?
 
· Co řasy , které se používají v kuchyni ?
 
· Nezapomeňme ani na ptáky , které loví také tyto ryby, zda pijí takovou vodu.
 
· Myslíte si, že vše živé co dýchá , při nádechu nepřijme do sebe kontaminovanou páru ze vzduchu ?
 
· Kontaminovaná dešťová voda opět zanese půdu kde se pěstuje zelenina, ovoce , ale stejně tráva , bylinky co jedí zvířata, ale i lidé . Kontroluje se to vůbec , nebo je to tajnost znát tyto skutečnosti?
 
· Dešťová voda se dostává všude do půdy , jezer , řek, do ulic, mezi nás, padá na nás . Opravdu nám nic nehrozí , protože je to věčný koloběh ?
 
Nedokážu rozumem chápat, kolik pravdy jsem napsal , protože jako kdyby to nikdo neřešil . Jako kdyby to nebylo nutné. Nevím, ale přece někdo mě stále oslovuje . Je to moje duše . Duše, která ví víc než já, zná víc než já , vidí , cítí víc než já. Komunikace mezi dušemi funguje perfektně , i když si to neuvědomujeme a varují nás před touto katastrofou .
 
 
Kdo vlastně nám může pomoci a jak můžeme pomáhat my ?
 
Pokud věříme na anděly, archandělů požádejme o pomoc anděla , který má na starosti záření . Stejně žádejme o pomoc anděla vody, země . Spolupracujme s Gaiou , která se stále snaží v náš prospěch snížit kontaminaci , záření . Stejně můžeme požádat o pomoc AA Uriele , Metatron , Michaela , ale i Sandalfona .
 
Pracovníci světla inkarnovaný by měly spojit v jednu velkou rodinnou a požádat o pomoc Centrální slunce, Galaktickou federaci, Plejáďané , který mají technologii na takové katastrofy. Stejně by bylo dobré začít spolupráci s bytostmi duté země. Také bytosti přírody jsou připraveny nám pomáhat . Oni už i pracují , ale stejně potřebují naši pomoc .
 
Takže jak můžeme my konkrétně pomáhat v eliminaci záření , uzdravování planety , zda Fukušimy ? Největší síla jak víme je Láska . Ať našim záměrem je vysílání čisté bezpodmínečné lásky všude, kam nám to ukazuje naše duše . Využijme meditace, práci na dálku , Tvorme skupinky kde se sjednotíme na tento záměr a budeme vysílat lásku , lásku a nic víc, než lásku.
 
Další a velmi důležitou možností je práce s křišťály . Náš záměr " Lásku " vložme do křišťálu , do hodně křišťálů , do velmi mnoho křišťálů . Čím více jich bude , tím lépe to bude fungovat. Proč ?
 
· Nosy takový křišťál s sebou, aby nás chránil
 
· Stejně takovou křišťálové vody pijme s tímto záměrem, aby se dostala do buněk , všude do těla
 
· Takovou vodou Zaléváme rostliny, dávejme i zvířatům
 
· Pokud vás osloví les , hora , strom atd. . zakopejte křišťál na tom místě
 
· Stejně můžete vylít takovou vodu do řek , potoků , jezer, studní , ale stejně můžete je obdarovat s křišťálem " Lásky "
 
Ať každá molekula vody, země , flóry a fauny je prosáklá Láskou . Teď a tady se nejedná o druhých, ale o nás, o naše děti, rod , budoucnost lidstva v krátké době.
 
Vůbec mi nemusíte věřit . Prosím jen, abyste procítili tento článek a pokud to tak budete cítit , tak ho sdílejte na fb , přeložte ho do jiných jazyků , aby se dostal všude .
 
S láskou a světlem
 
Apukhe
 
 
Pro https://gaia2010.sk/ 29.1.2014 napsal Apukhe Ján Bálint . Tento článek může být dále šířen , kopírován v nezkrácené , neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy . Děkuji za pochopení

—————

Zpět