Srdce a mozek - Jaroslav Tůma

02.02.2014 17:23
Duhová Srdce se rodí v našem nitru, projeveným citem a soucitem, vnímáním vyššího vědomí, aby mohla konat svou službu vůči ostatním bytostem i ve vztahu k Matce Přírodě. 
Ve jménu našich dětí, ve jménu Lásky
 
 
 
 
Každá myšlenka v lidské mysli, vysílá ze srdce do světa, ve kterém žijeme, elektromagnetickou vlnu, která se dá změřit. Jak zdokumentovali američtí vědci, lidské srdce je nejsilnější generátor jak elektrického, tak magnetického pole v lidském těle. To je „převratné“, neboť jsme se vždy učili, že mozek je to místo, kde se všechno děje.  Mozek má také elektrické a magnetické pole, ale ta jsou poměrně slabá ve srovnání se srdcem.  Srdce je 100 x silnější elektricky a až 5000 x silnější magneticky, než mozek!  Toto nové poznání je důležité proto, že fyzický svět, jak ho známe, je vytvořen z těchto dvou polí. Elektrického a magnetického pole energie – které tvoří dohromady elektromagnetické pole.
 
Vědecké knihy o fyzice říkají, že pokud můžeme změnit buď magnetické pole atomu, nebo jeho elektrické pole, doslova změníme tento atom, změníme hmotu, ze které jsou vytvořena naše těla v tomto světě. A nyní je tu vědecké zjištění, že lidské srdce je „navrženo stvořením“ tak, aby zvládlo oboje. Změnit jak elektrické, tak i magnetické pole našich těl v tomto světě a dělá to v reakci na emoce, které vytváříme mezi srdcem a mozkem.
 
Veškerá fyzická podstata jsou jen vibrující zvukové vlny. Zvuk vytváří tvar. Každá myšlenka vysílá silnou vlnu informací, které pomáhají tvarovat svět kolem nás. Různé myšlenky vysílají různé frekvence.  Proto vědecký svět, například v Japonsku, zajímá efekt pozitivních či negativních myšlenek například na vodu.
 
POLE VĚDOMÍ   –   POLE JEDNOTY
Jde o pole štěstí, míru na hmatatelné fyzické úrovni. Je to pole Lásky. Vědomí je může zpřístupnit.
 Je potřeba měnit svůj nervový systém až do bodu, kdy se každý staneme majákem klidu a míru.
Všechny krize, kterým nyní čelíme, mohou být hodně zmenšeny velkolepou silou našich sjednocených srdcí.  Vše, co potřebujeme udělat, je „meditovat“ – zklidnit se! Každý den. Je to „jednoduché“. Děti znají jednoduchost. Ptejme se jich. Naslouchejme jim!

Ze zprávy amerického Institute of HearthMath® – ředitel Rollin McCraty, Ph.D.:
 
„Výzkum, jak srdce a mozek vzájemně komunikují a jak to ovlivňuje vědomí a vnímání?
Jde o SPOJITOST.  Vnímejme pozitivní emoce – například západ slunce, lásku, soucit, péči vůči někomu, a srdce vysílá úplně jinou zprávu. Srdce generuje největší rytmické elektromagnetické pole, které tělo produkuje. Spektrálním rozborem magnetického pole srdce vědci zjistili, že emoční informace jsou ve skutečnosti zakódované a modulované do těchto polí.  Když se naučíme změnit své emoce, změníme informace, které jsou zakódovány do magnetického pole, vyzařovaného srdcem a to může ovlivnit i ty kolem nás. A co děláme jako jednotlivci se opravdu počítá a záleží na tom. 
Jsme podstatně a hluboce vzájemně spojeni nejen mezi sebou, ale také s planetou.“
 
Ano, svým pozitivním vnitřním naladěním pomáháme naladit i své okolí, svou rodinu, spolupracovníky, zaměstnance, partnery, a postupně celou společnost. 
To stojí za tu změnu a uzdravení.
 
Naše oči byly zahaleny závojem
Mnoho civilizací před námi padlo díky egoismu a sobectví. Meditujme uvnitř sebe každý den. A jak kolem nás začnou padat zdi minulosti, uvidíme, že tyto zdi nás udržovaly v zajetí po velmi dlouhou dobu. Je to začátek, těšíme se na nádherné uvědomění, kdy objevíme, že jsme členy jedné Velké Rodiny. Pomozte přestavět naši planetu v mírumilovné, zdravé a spravedlivé místo pro život. 
Cesta odpuštění - místo pomsty, cesta sjednocení - místo odplaty. 
Dobrosrdečné a štědré prostředí na Zemi jsou to, co naše děti potřebují.
 

 
Stojíme sjednoceni
Nesmíme mít nenávist pro ty, kteří nás utlačují. Zloba je založena na strachu. Místo toho se musíme ponořit hluboko do našich srdcí a zkusit najít odpuštění. V každé bytosti, jakkoliv může vypadat temně, je světlo.
To čemu dáváme svou energii a své emoce se stává naší realitou. 
Je to schopnost každého člověka. Vyberme si Lásku.
 
*******
„Vznešené duše měly vždy násilnou opozici od průměrných myslí. 
 
Člověk je součástí celku, který nazýváme Vesmír. Částí limitovanou časem a prostorem.
Prožívá sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od zbytku. 
Takový optický klam jeho vědomí.“        Albert Einstein
 

Jsme jednota, jste jednota
Život je vzácný. Tak svým nemrhejte. Není nad přítomnost. Probuďte se! Podívejte se kolem sebe, otevřete své oči, otevřete svá srdce, věřte v Lásku, rozeznejte Lásku, skutečnou Lásku. 
Vyberte si Lásku pro svůj život.
 
*******
 
 
 Občanské sdružení Duhová Srdce
má za cíl pomáhat lidem současné doby, odejít z labyrintu světa a nalézt ve svém nitru Ráj Srdce. 
Proto jsme se připojili k mezinárodnímu programu „Návrat k přírodě, zdraví a harmonickému životu člověka“
 
 
Kolektivní negativnosti
Deepak Chopra
„Kolektivní negativnost může dokonce vytvořit přírodní katastrofy. Například když je řeč o tsunami nebo pohybu tektonických desek. Pokud věříme ve „vědomí“, je zde spojitost s neklidem kolektivního vědomí, protože jsme součástí přírody. Nejsme mimo přírodu. Takže když je kolektivní myšlení neklidné i příroda je neklidná. Máme sklon se od přírody oddělovat, ale nejsme od ní odděleni!“
*******
 „Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci.“
John Lennon
 
 Občanské sdružení Duhová Srdce
má za cíl pomáhat lidem současné doby, odejít z labyrintu světa a nalézt ve svém nitru Ráj Srdce. 
Proto jsme se připojili k mezinárodnímu programu „Návrat k přírodě, zdraví a harmonickému životu člověka“
 

—————

Zpět