Staňme se součástí světelné hojnosti

31.05.2014 09:32

Drahé bytosti tohoto světa!

Vždy, když se o slovo hlásí vnitřní inspirace s takovou silou, jakou se to děje nyní, tak to bývá velikou výzvou. A tato je opravdu nádherná J

Tématem, se kterým přichází, je světelná hojnost. Pokusím se vyjádřit vše, jak přichází. Byť jsou slova níže, než kompletní vibrační frekvence tohoto poselství, můžete pozorovat jemné chvění a příjemný neklid u srdíčka. Mě kupříkladu ještě mravenčí v dlaních a na chodidlech J

Takže drahé bytosti, co je to světelná hojnost. Zvolila jsem tato slova, která mi nejvíce popisují stav, který v sobě obsahuje nadmíru toho, co je potřeba k spokojenému bytí. Navíc povýšené o světelný princip. Je to dar, láska, sdílení, lidskost a Boží požehnání v jednom. Světelné peníze kupříkladu mají atribut množení a nečekanosti ( viz. článek: Světelné peníze na www.zafiro.cz) Čím více nezištně dávám, tím více proudí a množí se. Tím více dostávám a mohu zase o to více dávat.

Již nějakou dobu se zabývám principy hojnosti a stále se mi nedostával odpovídající způsob, který by nevytvářel nepříjemné pocity. Vysvětlím to na příkladu. Jste někým nezištně obdarováni. Darující vám dává dar, za který nic neočekává, a to jen se záměrem udělat vám radost. Co se děje u vás v programu mysli? Jste mile překvapeni, a máte radost. V pozadí radosti se pak vyklubávají myšlenky, že je třeba se nějak s daným člověkem za jeho laskavost vyrovnat. Minimálně, až se to bude hodit. Jistě namítnete, že to souvisí se schopností přijímat. To jistě ano, ale zároveň je tam podvědomě nedorovnaná služba. Takže, i když umím přijímat, stále je zde takzvaný pocit dluhu, který do celého aktu vnáší nižší vibraci a celé se to vytrácí. A co s tím? Existuje nějaký postup, kdy mohu vytvářet světelný princip a tvořit radost bez vedlejších efektů? Existuje forma, kdy by dotyčný absolutně přijal takto světelný dar a spustilo to v něm pouze rezonanci radosti, lásky a hojnosti? Pocit, že to chce sdílet a být součástí takto tvořené energie hojnosti? Být také spouštěčem radosti u druhých?

Inspirace, která přišla, nabízí způsob, jak to lze všechno provézt. Popíšu nyní, jak by to celé probíhalo. Podstatnou částí toho všeho je informace. Informace, kterou budou lidé mít v podvědomí, že něco takového funguje. Ve chvíli, kdy je to samotné potká, aby věděli, oč se jedná. Pojala bych to celé jako hru. Cílem hry je vytvořit energii hojnosti mezi lidmi. Hojnost ve smyslu nezištného obdarovávání se. Pokud mám zažívat hojnost, musím ji začít vytvářet bez očekávání a podmiňování. Takže jsem ten, co začíná. Pro mě je nejjednodušší vyjádřit hojnost pomocí peněz. Vyberu si člověka, o kterém vím, že forma mého daru bude pro něj právě tím, co nejvíce ocení. A hlavně mu to udělá radost. Mohu si zjistit jeho bankovní účet, nebo mu to předat osobně. Důležité je, aby to sebou neslo celé poselství. Buď mu to vysvětlím, předám vytištěný popis nebo mu to pošlu. Určitě je nutné přidat k tomu všemu níže nakreslený symbol. Dotyčný totiž obdrží můj světelný dar, světelné peníze. Tím se stává spolutvůrce světelné hojnosti. V ideálním případě dostane potřebu sdílet svou radost a má touhu také někoho obdarovat. Je jen na něm, jaký dar použije. Jestli někomu udělá službu zadarmo, nebo použije také peníze, zůstává v jeho rozhodnutí. Celé to pokračuje tím, že i on si zvolí bytost, kterou do hojnosti zapojí a pozvedne ji do této energie. Obdarovaná osoba opět získá informace, čeho je právě účastna a pošle to zase svým způsobem dál. Uvidíte sami, že nezůstanete jen u jednoho človíčka J A můžete to používat kdykoli, když se objeví situace.

Dostanu nečekané dýško, a také jej mohu povýšit na světelný dar hojnosti a opět jej poposlat dál. Dostanu světelná vajíčka, maso, dřevo, cokoli. Povede se mi vynikající zavařenina. I tu mohu poslat někomu jako světelný dar hojnosti. Jakmile se hojnost ve vašem životě rozproudí, budete ji žít už pořád.

Jen si představte, jaké to bude globální spiknutí, když si takhle budeme všichni rezonovat v radosti a hojnosti? Budeme vytvářet s vědomím hojnosti. Jako v té pohádce, kdy stařeček potká mládence a bochník chleba rozdělí na tři díly. Jeden pro něj, jeden pro mládence a jeden pro hosta, kdyby přišel. Přeneseně tedy budu smažit řízky a vždy jeden navíc, který někomu nezištně dám jako symbol hojnosti. Dámy a pánové, svět čeká hojnost! A má možnost zrodit se z nás všech.

 

 

 

Symbolem poselství nechť je sluníčko s osmi paprsky a úsměvem. Kresleno, nebo tištěno.

Jako symbol světla a radosti.

Začínáme nyní J

 

S láskou Žaneta Alžběta Matesová

www.zafiro.cz

 

Celý článek je možné zdarma a v celé nezměněné podobě šířit, překládat do jiných jazyků, tisknout, či jakkoli jinak předávat.

—————

Zpět