SVĚTELNÉ TĚLO

06.04.2016 18:03
á Jsem Metatron. Byl jsem požádán, abych nadiktoval informace, které by vám pomohly projít přechodem, před nímž stojí celá planeta a veškerý život na ní v procesu Vzestupu.
PROCES VZESTUPU PROBÍHÁ MÍRNOU FORMOU
1467357_222566177925906_233874903_n.jpg
Tato planeta a všechny druhy života na planetě jsou v procesu vzestupu. Vzestup znamená, že všechny životní formy 1. a 2. dimenze postoupí na formy 3. dimenze. Lidé a životní formy třetí dimenze postoupí buď do čtvrté nebo do páté dimenze, v závislosti na jejich stupni vývoje a na jejich záměru.
Tento vzestup nyní probíhá postupně krok za krokem, a bude tak či onak pokračovat, protože taková je vůle všech. Normálně planety a životní formy vtělené na planetách vzestupují pomocí kataklysmických katastrof, které jsou spjaty s cyklem smrti a obnovy.
V tomto cyklu, jak bylo ukázáno Kristem, katastrofy způsobují planetární smrt. Protože toto je způsob, jakým obvykle dochází k vzestupu, je to na úrovni Univerzální mysli velmi dobře známo a chápáno. Proto již od pradávných časů existují proroctví o příchodu strašlivé destrukce na konci věků.
Cyklus obnovy (Provedení obnovy) nyní probíhá jako vzestup, kdy všechen život začíná znovu, na nové úrovni vědomí. Obsahuje v sobě koncept karmy, takže před tím, než se obnova může stát možností, musí být vyčištěna veškerá karma. To neznamená existenci pouze ve formě ducha v nebeských světech, nýbrž vzestup je i fyzický.
Tento proces mění fyzické tělo, přičemž tělo a duch splývá v jedinou bytost. Tato bytost je zdokonalená světelná bytost ve fyzickém světelném těle.
Tento postup Vzestupu v podstatě začal před tisíci let, při Exodu Izraelitů z Egypta.
Příběh Mojžíše, který vyvedl svůj lid z otroctví, je metaforou pro postup Vzestupu. Inkarnace Ježíše byla nejvýznamnějším bodem obratu v procesu, protože Ježíš jako Avatar byl schopen vzít na sebe „hříchy“ karmy všech lidí a přeměnit tuto energii ve světlo.
Z důvodu tohoto vykoupení se stalo možným aby proběhl Vzestup mírnou formou. Tento Vzestup se vyvíjí v sérii kroků, až do stavu, kdy bude možné bytí ve formě světelné bytosti. Vykoupení Kristem bylo počátečním krokem vývoje Světelného těla. Trvalo téměř dva tisíce let, nežli byl ukončen tento první krok.
 
SVĚTELNÉ TĚLO JE EXPERIMENT
 
Světelné tělo bylo zavedeno jako experiment v r. 1988, pouhých sedm měsíců po Harmonické konvergenci.
Je to experiment, protože ještě nikdy nedošlo k pokusu o vzestup tímto způsobem. Tato metoda, znamenající postupný nárůst světla uvnitř fyzických těl všech životních forem i planety a nárůst vibrační úrovně, nebyla nikdy vyzkoušena v ŽÁDNÉM vzestupujícím vesmíru.
V rámci Univerzální mysli existují teorie, jak tento proces bude fungovat, ale časem se stává, že výsledky se liší od předpokládaných. V takových případech dojde ke korekcím. Podklady pro tuto informaci vysvětlím později. Nyní vám musím vysvětlit vývoj Světelného těla.
Tento proces musíte chápat nejprve na osobní úrovni. Tato osobní úroveň vyjadřuje, jak vás Světelné tělo ovlivní fyzicky, emocionálně a mentálně. Pak vám podám informace o tom, jak Světelné tělo ovlivní planetu a jak ovlivní struktury vaší společnosti.
Za nejdůležitější a nejvíce vzrušující aspekt Světelného těla pokládám to, že tento experiment promění vaši fyzickou schránku ve vozidlo schopné dokonale splynout s vaším vnitřním já, a odehraje se současně s fyzickým procesem.
Toto splynutí je vytvářeno řadou poklesů ducha, které jsou načasovány podle množství světla, které držíte uvnitř svých buněk. Toto množství světla obsažené ve fyzických buňkách je klíčové pro úroveň Světelného těla, a čím vyšší je stupeň, tím je tělo méně husté.
Čím více světla držíte ve svém fyzickém těle, tím vyšší úroveň ducha můžete držet uvnitř těla. Ke konci vývoje Světelného těla zpracujete posuny na vzestup, a splynete naprosto se svým Vyšším Já. Poklesy ducha jsou mechanismy, které jsou používány k tomu, aby přivodily, nebo nastartovaly, duchovní dary osvícených mistrů.
Poselství z roku 1994: Archanděl Metatron o vzestupu a změnách ve fyzickém těle
https://www.informaceodjinud.estranky.cz/

 

—————

Zpět