SYMBOL NOVÉHO DECHU,KRÁSY A LEHKOSTI

08.04.2013 09:53

 

 

Proč nebýt veselí…….

Máme tady jarní dění a vím,že jste rozladěni nepohodou. Stejně jako u Vás i nás ženou povinnosti transformačního dění na planetě Zemi. Moji milí, jste unaveni,ale přesto jste vkročili do nových meziplanetárních konstelací. Je tady pro Vás připravený nový svět, v laskavém spolužití. Je to život, jaký na zemi nebyl, buďte přičinliví a chopte se každé nabídnuté příležitosti.Souzněte jeden s druhým, vzájemně se naciťujte a konejte jen to čisté. Proto odstraňujte všechny nánosy staré doby a uchopte svůj život pro nové počínání. Dnes k Vám přicházím s pohlazením Vašich duší,otevírám Vám Vaše srdce.Jen buďte ve svém středu . Vaši ochránci se veselí s Vámi a všichni nad Vámi bdíme. Je to čas pro otevírání i Vašeho vědomí. Dnes již vše vidíte kolem sebe. Buďte v pokoji a nechte se unášet krásným lehkým proudem našich energií,které k Vám spouštíme tak, abyste se svým počínáním cítili lehce . Je tady nastaven proud energii, které si každý dříve, či později nastaví ve svém bytí. Nebuďte liknaví k posunu lidstva, připojte své vlastní síly a dílo se dokoná. V příštích dnech pocítíte tolik Lásky ,že nebudete nic jiného potřebovat .Budete konat na úrovni Vašeho srdce,které Vám bylo očištěno a souzníte s námi. Do dalších dnů na zemi, si ponesete každý ještě svůj nedořešený dřívější počin, který se rychle rozplyne a budete svobodní, čistí a láskyplní. Promlouvejte s námi a my Vás povedeme za hranice blaženosti. Stavějte si každý den nový nádherný svět bez těžkostí a ponesete si každý v sobě SYMBOL NOVÉHO DECHU, KRÁSY A LEHKOSTI . Vaše Milostivá Marie.

—————

Zpět