Szabo Judit - Z hmoty do Světla

16.07.2012 19:59

 

Szabó Judit: Z hmoty do světla
 
Cesta, kterou projde duše, než se dostane z 3. dimenze do vyššího astrálního světa, tedy do 5. dimenze (svět srdeční čakry). Kroky nemusí následovat v tomto pořadí a můžeme na ně vstoupit i opakovaně.
 
1. krok Duše pocítí volání domova
 
Dosud všechny naše kroky vedlo ego, naplánovalo naši přítomnost i budoucnost. Teprve duše cítí možnost návratu, jinak bychom si to stokrát rozmysleli, zda se vydáme na tuto cestu. Naše buňky a těla se koupou ve vyšších, silnějších energiích. Únava.
 
2. krok Začíná čištění
 
Něco se mění. Lidé začínají pociťovat, mají živější sny. Špatné pocity, myšlenky. Cítí se napětí, agresivní. Konflikty v rodině, v práci. Z podvědomí se začnou uvolňovat, v tom lepším případě zpracovávat nezpracované události, pocity a myšlenky. Zpracují přežitím nepříjemných každodenních událostí: ztráta, ponížení, jiné. Člověk žijící v hmotě za všechno viní okolí, on je oběť. Kdo takto reaguje, nevyjímá se z hustých energií. Opačně - pokud začne tušit, že okolí je zodpovědné za to, co se děje - začne se jeho duchovní vývoj. Tuší, pokud změní své chování, nejblíže se nemusí dostat do takové situace. Tato silná spirit.energia zaklepe ke každému člověku. V hloubi duše se každý rozhodne - zda se nyní chce nebo nechce pozvednout z hmoty. Utrpení probouzí - je na Zemi nejsilnější spirit.energiou. Kdo se tedy změní myšlením, chováním a přístupem, ten začíná duchovně vyvíjet. Bible, mytologie, lidové pohádky, umění, esoterické knihy.
 
3. krok Hranice se uvolňují
 
Proces se stává vědomým. Nepříjemné události pokračují, uvolňuje se obsah podvědomí. Ztráta práce, rozvod, nemoci, konflikty v práci a rodině. Těžkosti, jejichž překlenutí trvá týdny, měsíce. Duševní utrpení. Člověk trénuje - jak být pánem nad svými duševními poryv. Studium knih, semináře, terapie. Hodně roboty se "zakopáním" problémy. Čistící kúry. Stupňuje se citlivost - čich, zrak, sluch. Pozor, ne že uletí! Intuice, vnitřní vidění, slyšení, čistota vyciťování.
 
4. krok První uvědomění
 
Otázky: Co se tu děje? Kdo se stará, vede můj život? Ego se bojí ztráty vedení, jako obranu dusí naše pocity, bojí se všeho nevypočitatelného, ​​nelogického, iracionálního. Padnou hranice: poslouchat rozum nebo city? Mám odvahu pustit do svého života hluboké city? Je možné, že prožité problémy někdo nebo něco řídilo? Strach. Bojíme se, že ztratíme kontrolu nad sebou a svým životem. Jistota: Je ve světě av mém životě síla, která vede můj život, můj osud! Když se to stane vědomým, už se nebojíme. Spokojíme se s neměnný. Tento krok je bojem našich mentálních a citových částic, rozšíření hranic vědomí a zmenšování ega. Pokud se vážeme k racionálnímu vedení našeho života, přicházejí vážně tělesné, mentální problémy. Náš duch přesně ví, kdy jsme připraveni a na přežití čeho, v našem životě, inkarnaci. Toto platí, jen když se "nehrabeme" násilně v podvědomí např. návraty do minulých životů, neotevíráme násilně 3.oko a pod. Tedy pokud se vývin dělá násilím, mohou se uvolnit takové síly, které nezvládneme. I v ideálním případě to nebude lehké, ale můžeme si být jisti, že to zvládneme. Přijmeme, že nejen my jsme tvůrci naší budoucnosti, ale je zde i nějaká vyšší síla.
 
5. krok Přerod
 
Esoterické knihy, kurzy léčení, vyhledávání věštkyně, astrologů, numerologů a cokoliv jiného. Meditace, cesty do zahraničí. Brzy si myslíme, že máme výjimečné schopnosti. Léčíme blízkých, držíme přednášky, co by druzí měli změnit ve svém životě. Jsme velmi spokojeni se svým duchovním pokrokem. Je to hraniční situace, šli jsme z extrému do extrému.
 
6. krok Duše se mění
 
Uprostřed obrovského nadšení zjistíme, že se neumíme postavit na nohy, jsme nemocní. Naše ego dostává facku, do té doby jsme si mysleli, že je to jen otázka chtění. V posteli přemýšlíme: Nerozumím, však jsem dělal / a / vše dobře, pozitivně jsem přemýšlela, tak toto co znamená? Těžká situace, jejíž důvod nevidíme, nevíme ji vyřešit, vyplašit se. A to jen naše vyšší Já chce s námi navázat důvěrnější kontakt. Problémy, které se vyskytnou v tomto období, jsou těžké, karmické. Je čas napravit chyby, staré traumata a uvolnit v nich blokovány životní energie. Je to období změny. Musíme padnout do pekla, najít nejhlubší kořeny problémů v podvědomí. Očistit je. Boj se svým starým Já. Zjistíme, že stále méně vedeme svůj život a toto třeba vnímat v pozitivním smyslu. Zbavíme se části ega, cítíme, že nás vede někdo jiný. Můžeme se sílit, běžet zbytečné kolečka, ale když něco nemá tak být, tak to tak nebude, jak si my představujeme. Je to pobuřující, ale nic se nedá dělat ... Přitom bolest je velký učitel. V těch nejtěžších zkouškách, na dně, zjistíme, že osud - Bůh - nám nechce nic špatného. Má se mnou důležité plány, ještě jejich neznám, ale důvěřuji mu. Začínám důvěřovat neviditelné síle, protože vím, že má dobré úmysly. Víra v Boha. Objeví se pokora, ego se nadále zmenšuje. Zjištění, že jsme maličcí. Třeba myslet pozitivně, hluboko věřit, že se nám dostane pomoci a také ji dostaneme. V problémech nejsme sami a když schybíme, dostaneme možnost napravit to. Jsme jiní. Není důležité, zda jíme bio-musli nebo ne, zda jsme si udělali detox kúru. Nemusíme si lámat hlavu nad změnami, neboť ty přicházejí samy. Změní se k lepšímu naše pocity, rodinné a pracovní vztahy a pod. Jsme upřímnější. Po prožitém utrpení nemá smysl lhát sobě ani jiným. Je důležité, zda na této úrovni jsou lidé schopni se změnit, nebo jejich oberou negativní síly. Zůstat čistý, lidský, poctivý. Znechucení z toho, co se děje ve světě. Otázka: Opravdu tu chci zůstat? Mnoho lidí odchází ze Země. Pokud někdo ví odpovědět "ano, chci tu zůstat", musí být jeho ego menší než jeho víra. Odpověď dá naše vyšší Já. Dále je zde mnoho zlých lidí, ještě / stále / je tu jejich čas, přitáhnou podobných a vezmou je s sebou. Těžko se žije dobrým, čistým.
 
7. krok Rozvinutí
 
Dějí se nám vnitřní změny, pro které jsme vědomě nic neudělali. Neprosili jsme, nemodlili se za ně. Ještě stále jsme plni pochybností, zda se budeme dobře cítit v novém zaměstnání, zda nás nový přítel nezradí. Ale většinou se dějí dobré věci, vždyť se v nás něco vyčistilo a přicházejí toho plody. Náš duch nás chtít navést na to, abychom se naučili přizpůsobit se změnám, novým situacím. Věci se dějí rychleji a intenzivněji. Při zrychlování reakce ega je úlek a zamezení změnám. Následkem toho se dějí neznámé a nebezpečné věci, strach vždy stáhne rezonance, energie. Nad strachem, souvisejícím se změnami, víme zvítězit tak, že se odevzdáme vedení svého vyššího Já, důvěřujeme své intuici. Soustřeďme se vždy na "teď", ne na to, co bylo nebo bude. Jsme přinuceni žít v přítomnosti. Je dobré, pokud se odevzdáme svému vyššímu vedeniu.Treba si vybudovat nejvyšší důvěru vůči svému vyššímu Já. Naše duše se postará o situace, které nás něco naučí. Setkáváme se se sympatickými lidmi. Nezaškodí, pokud zůstaneme duchaprítomní a vtipní
 
8. krok Duchovní růst
 
Vyšší energie přicházejí v dávkách, aby se tělo i duše věděli přizpůsobit změnám. Toto období je intenzivní, můžeme složit tíhu karmy více inkarnací, ale vyplatí se to! Rozvoj vnitřního prociťováním. Jasnovidnost, jasnočujnosť, intuice, čisté vyciťování jsou schopny fungovat jen ve vyšších rezonancím. Telepatie. Vnímáme, co si jiní myslí, či lžou. Vyciťují citový stav druhých, jeho energie, lidské vlastnosti. Vnímáme svět v širších souvislostech, což se týká lidí i událostí. Pravá hemisféra.
 
 
9. krok Nové dimenze vztahů
 
 
Jelikož jsme citlivější, nadále vyhledáváme podobných lidí a vyhýbáme se těm, kteří nám berou nesmírně mnoho energie. Z úrovní tří nižších čaker je třeba se pozdvihnout do srdeční čakry. To znamená, že ze vztahů, zakládajících se na dramatech, je třeba se dostat ke skutečným vztahům ze srdíčka. Cílem je dostat se z polarity k jednotě. Pomalu se dostáváme do srdeční komory - vyhýbáme se vztahem, založeným na majetníckosti, sobeckosti, výhrůžkách, panovačnosti a vyhledáváme vztahy založené na upřímnosti, otevřenosti a radosti. Vzdali jsme se nižších energií - touhy po majetku, sobeckosti, závisti a nenávisti, falše a strachů. V nových vztazích se cítíme velmi dobře. Nic nechceme od druhého, jen radostně přežít chvíli. Ani neříkám, že tam už není ublížení, poučování, popichování, zahanbení, nadřazenost. Hodiny uběhnou jako chvilka. Nikdo se energeticky nevyprázdní, nečerpá jeden z druhého energii. Pokud se nám podaří znovu se setkat, fajn, pokud ne, i tak dobře. Ne s každým se to dá. Někteří jsou i dobří, ale stahují je strachy a touhy. Co se děje ve světě, katastrofy, mrtví kolegové. Tyto nové vztahy se jmenují transpersonálními / nadosobní /. Rodinná karma se vztahuje k srdeční čakře. Přijdeme na to, že nemusíme všechno zpracovávat. Naše vyšší Já nám předestře, s čím se máme zabývat. Toužíme takto nebo ještě krásnější žít. Rád / a / bych dostala ještě více lásky do mého života a rodiny av celém světě! A jsme slyšení.
 
10. krok Srdeční čakra začíná otevírat
 
Začíná hezčí, láskyplnější svět. Srdeční čakra se tehdy začíná otevírat, když prožijeme silné, upřímné city bez karmických vazeb. I na nižších úrovních jsou události, když prožíváme otevření srdeční čakry: láska nebo významný mystický zážitek. Velmi zřídka, ale můžeme zažít pocit Jednoty - během procházky na břehu řeky, během meditace nebo v kostele. Ještě několik kroků: K uzavření srdeční čakry se vážou bolestivé, těžké a disharmonické pocity, které se objeví při otevírání. Může se vyskytnout bezdůvodný smích střídající se s pláčem, plačtivost, sebelítost, svetaspasiteľské záchvaty. To, zda bylo ukončeno čištění našich pocitů, bloků odhalíme na naší vyrovnanosti, klidu, míru. Musí se roztát bloky, aby se srdeční čakra mohla lépe otevřít. Otevření čakry může zamezit: hněv, nenávist, žárlivost, závist, špatné úmysly, smutek, ztráta / blízkého /, nemoc, pocity viny, mentalita "oběti", strach a námi vytvořený program utrpení. Zjistíme, že ne osud, ale my si posíláme velké rány. Z nás vyvěrající Boží životní energie je sama o sobě radostí. Ztrácejí se strachy, roste náš vnitřní mír a sebevědomí, nejsme vydíratelná a manipulovatelná. Více síly dostáváme z nitra, "shora". Vztahy jsou založené na upřímných citech, ne na touze po moci. U dvou čistých lidí s čistými srdci funguje nesobecká láska. Čistí se i karma. Pokud se v našem životě vyskytnou nekarmické, nadnášející vztahy, můžeme si být jisti, že naše srdeční čakra se už úplně otevřela. Můžeme zakusit existenci naší duchovní rodiny. Naši neinkarnovaní sourozenci žijí na této rezonanci, zde se s nimi můžeme spojit. Pokud se to stane ve snu nebo během meditace, rány na srdeční čakře se rychle hojí, protože hluboko prožijeme, že nejsme sami. Začínáme pociťovat, že máme pomocníků iv nejtěžších chvílích. Mohou se vyskytnout bolesti uprostřed hrudníku, bolesti páteře, křížů.
 
11. krok Poslední dny v dualitě
 
Střídání nálad - deprese, pocity neštěstí. Některé naše části nejsou vyčištěné, nezbavili se zemské tíže. Se Zemí se děje totéž, má období, kdy cítí přítomnost vyšších dimenzí a jindy dominují staré těžké vlivy. Majské kalendář, období do 28. 10. 2011, označuje jako silně duality. Je to vidět ve světě, na mnoha místech se rozdělují lidé a události: jedny jsou světlí a druzí tmaví. Člověk se rozhodne, že nechce žít ve starém světě. Ne každý se takto rozhodl. Naše reakce na nich už budou odlišné. Pokud uvidíme bezdomovce, nerozplačeme se ale s hlubokým soucitem respektujeme jeho cestu. Může se stát, že jednoho dne se tyto dvě polarity, dva světy ani nebudou vidieť.Toto se děje i mezi egem a vyšším Já. Naše vyšší Já rozhoduje o našich rozhodujících krocích. Zakusíme, že tehdy se dějí dobré věci, když posloucháme intuici, vnitřní hlas, sny, jemné vyciťování. Objevují se zvláštní danosti nebo z rukou nám jde léčivá energie. Rozdáváme požehnání a znalosti kde-komu / haha ​​/. Domýšlet si, že jsme na neviemakej duchovní výši. Nadřazenost. Pýcha. Pocházejí z ega. Pokud jsme přečetli pár duchovních knih, pokud jsme během meditace něco viděli, hned se cítíme jasnovidný. Pokud jsme dítě vyléčili z průjmu přiložením rukou, jsme přesvědčeni o mimořádných schopnostech. Nyní každý uvidí, jaký jsem já velký, silný, zářivý. Ego se přece jen začne tát. Zakusíme, že pokud neposloucháme naše vyšší Já, trpce toho lituji. Zatím duchovní pýcha a pocit vyvolenosti ukazuje, že kmitáme mezi egem a božským vedením. Potřebujeme čas.
 
12. krok Nervový systém se mění
 
Naše tělo začíná přizpůsobovat vnějším energiím. Může nám být teplo, srdce buší, brnění rukou a nohou. Vyskytují se bolesti hlavy, tlak mezi obočím, vertigo, omámenost, problémy s viděním. Doporučuje se odpočinek, pasivně ležet. Nervový systém potřebuje hodně zemské energie jin. Problémy s pamětí. Hučení v uších, zvonění.
 
13. krok První setkání s tvořivou silou
 
Ego se dále taje, zažili jsme, že ne to se děje, co my chceme. Je to zarážející, ale ego už ví, že je tu vedle něj někdo, kdo je mnohem silnější. Soustřeďujeme se na intuici, sny, pocity. Propouštějí vedení našemu vyššímu Já. Ocitáme se v situacích, že naše vnitřní vedení rozhoduje o tom, co máme dělat, s kým máme být, kdy a kde jsme. Přicházejí vyrovnanost, harmonie, vnitřní síla, trpělivost a mír. Učíme se žít v přítomnosti - "teď". Zvykli jsme si, že všechno v životě řídí duchovní vedení, nebojíme se, že neznáme následující kroky. Spokojíme se s tím, uděláme třeba av klidu očekáváme ukázání cesty. Naučili jsme se věřit, ne bát. Pokud se začneme obávat, co bude když .... Už jsme padli zpět. Lidé vyhledávají naši přítomnost, zklidní se v naší společnosti. Tehdy se umíme udržet ve vyšších vibracích, když ego zůstává velmi v pozadí a žádný pozitivní výsledek nepřikládáme sobě. Zde jakoby se naše touhy, prosby, myšlenky rychlé uskutečňovali, dostávali formu. Kdo si toho všiml, ví, že si velmi třeba rozmyslet, co si člověk přeje, neboť to i dostane! Strážme si myšlenky. Důležité je, co bychom chtěli uskutočniť.Aj dvakrát si rozmyslete, zda opravdu chceme to, o čem sníme.
 
14. krok Tváří vůči s vyšším Já
 
Ego se rozpustí, vrací se do Jednoty, zůstává pouze výše Já. Ego přestává existovat. Úplné předání a ego umírá. Může se stát, že se setkáme se Světlem. Během meditace, mše nebo i doma. Světlo ví, kdy je jeho čas. Podobá se to setkání se Světlem po smrti. Je to velmi silný zážitek. Musíme být silní, abychom věděli zvládnout blaženost spojenou s jeho přítomností. Aby se do nás nastěhovalo Světlo, aby námi procházelo, abychom se stali ním. Jsme si vědomi svých chyb, slabostí a přece, Světlo námi prochází, prosvětlí nás. Přestáváme být člověkem v 3.dimenzii s egem, stáváme se člověkem Jednoty. Zaplní nás hluboký mír, láska a bezpečí. Přestane existovat čas, nevíme, kam nás dovede osud, ale víme, že prožijeme jen to, co nám prospeje.Už existujeme, nejen žijeme, jsme na jiné energetické úrovni, to znamená více lásky, světla, míru, tvořivé síly. Uzavřeli jsme svůj předchozí život, začínáme nový. Cítíme v sobě nové síly, schopnosti a cíle, které nás ženou vpřed. Tentokrát na úplně jiných základech: S vědomím vyššího Já, bez ega, s nepodmíněného láskou, s touhou po splnění výjimečných úkolů. Následuje odpočinek, chvíli si pohrajeme s naší tvořivou silou. Shromáždili jsme si všechno, po čem jsme toužili a když jsme se pohráli, poohlédnout se po vážnějších cílech. Cítíme schopnosti, které jsme dostali, abychom je zúročili. Nemáme existenční problémy, co děláme, děláme upřímně, ze srdce, aby se všichni měli lépe. Pochopili jsme, že co děláme pro druhé, děláme i pro sebe a opačně. Je nám dobře, tvoříme, učíme se. Otevírá se duchovní vývin. 14. krok se uskuteční příchodem Ježíše. Nepřijde v těle, přijde ve Světle, energii, rezonanci, jde o proces. Každý, kdo chce pocítit přítomnost Ježíše, musí dosáhnout určité úrovně, jde minimálně o srdeční čakru. Budeme žít v jiném vědomi, duchovním a tělesném stavu. Nehledejme pozitivní změny ve světě, ale hledejme je v sobě, se Zemí se umíme jen tehdy pozvednout do 5.dimenzie, pokud to uděláme duchovně. Je to důležitá role, která může přinést úžasný výsledek v tomto výjimečném období! Když o něco žádáme, vždy je dobré připojit ... Ale buď vůle Tvá! Protože pramálo vidíme z našeho osudu, karmy, Boží vůle. A když se nám nepodaří dosáhnout našeho cíle, pomyslíme si kdoví, možná je to takto lepší. Možná se jednou dozvíme, proč se to nepovedlo, ale je možné, že se to ani nedozvíme. S přijetím pomůže pokora. Důležitá je i naše vůle, náš přístup. Nejideálnější je, když pocítíme, co chce osud a my chceme totéž. Pokud jsme prošli velkou změnou, pochopíme, že ve skutečnosti jsme dostali dar od tvůrčí síly, vždyť my lidičky jsme takoví maličcí, sami bychom to nikdy nedokázali.
 

—————

Zpět