Teal Scott - Osobní hranice verzus Jednota

31.12.2013 18:17
Ahoj všichni.
 
Dnes jsem se rozhodla odpovědět na otázku, kterou poslední dva roky dostávám stále . Ta otázka je ohledně hranic. Co jsou hranice? Jak si určím zdravé hranice? A nejdůležitější - jak srovnám ideu hranic s myšlenkou, že žijeme ve vesmíru , kde jsme všichni jedno ?
Existujeme v třídimenzionální fyzické realitě a proto vnímáme vlastní osobnost . Tímto vzniká vnímání hranice, to znamená oddělení mezi námi a to co vnímáme jako jiných . Co jsou hranice? Hranice jsou směrnice jako někdo souvisí se zbytkem světa . Jsou to pravidla vedení postavené na směsi přesvědčeni, názorů , postojů, předchozích zážitků a společenských učení . Osobní hranice působí ve dvou směrech - působí na příchozí i odchozí interakce mezi lidmi . Hranice - pomáhají definovat jednotlivce naznačením toho, co jednotlivec má rád a co nemá rád , co je pro jednotlivce osobně správně nebo, což je pro ně osobně špatné. Definování těchto věcí pomáhá jako si dovolíme nebo nedovolíme , aby se k nám ostatní chovali . Zde je několik znaků nezdravých hranic :
 
• Říkáte ano, když hodláte ne, nebo ne, když hodláte ano .
• Cítíte se vinni , když řeknete ne.
• Činitel proti své celistvosti a hodnotám , abyste uspokojili ostatních.
• neozvete se, i když máte co říct.
• Přijímáte myšlenky a názory jiných lidí , abyste byli akceptováni .
• nezavolal někomu, kdo s vámi špatně zacházel .
• Akceptujete fyzický styk nebo sex i když to nechcete .
• Dovolujete si být vyrušeni nebo přerušení , abyste se přizpůsobili jiným s jejich okamžitými potřebami .
• Dáváte příliš, aby vás ostatní viděli jako užitečného .
• Příliš se zabýváte problémy nebo starostmi druhých.
• nedefinuje a nekomunikujete vaše emocionální potřeby ve vztahu.
 
Je však důležité rozumět tomu, že největším problémem není, že ostatní lidé překračují naše hranice , ale že my sami překračujeme naše hranice . Když někomu dovolíte, aby překročil vaše hranice , tak sami překračujete své hranice . Nezůstávají pravdiví tomu při čem se cítíte dobře . Toto je sebazrada . Pokud jdete proti svým hranicím , tak narušujete sami sobě a vzdáváte se sami sebe. Hranice mohou být velmi komplikované , pokud jejich definujeme podle intelektuálních konceptů toho, co je dobré a špatné, chtěné a nechtěné . Nebo podle hranic toho, co si jiný lidé myslí, že je nebo není zdravé . Nakonec jsou tu fyzické hranice , emocionální hranice , mentální hranice , duchovní hranice a sexuální hranice.
Takže to pro vás zjednoduším .
 
Vaše hranice jsou definovány a stejné jako vaše pocity . Vaše pocity vám vždy řeknou, zda byla hranice překročena. Takže pokud posloucháte své emoce, tak přesně víte, kde jsou vaše hranice. Například - pokud někdo řekl něco, co vás zranilo , tak překročili emocionální hranici. A vy se budete cítit zranění, což je indikace , že vaše hranice potřebují být přehodnoceny . Nebo vás někdo pozve na párty a vám se nechce jít, ale i tak jdete . Překročili jste svou vlastní hranici a vaše emoce vám to odrážet tím, že budete cítit negativní emoci . Toto je příčina, proč je rozhodující uvědomovat si, jak se cítíte celý den každý den . Takže můžeme myslet na hranici jako na linii, která jedinečně definuje a odděluje vaše osobní štěstí, vaši osobní celistvost , vaše osobní touhy, vaše osobní potřeby a tedy nejdůležitější vaši osobní pravdu od zbytku vesmíru . Ten, co neposlouchá a nerespektuje to , co cítí , porušuje své vlastní hranice . Ten, co neposlouchá a nerespektuje , co ostatní cítí, porušuje hranice druhých lidí . Je to takové jednoduché. Praktikujte cítění, jak se cítíte . Poslouchejte své pocity, poslouchejte své emoce, protože vaše pocity a vaše emoce jsou vaší indikací toho, co jsou vaše hranice . Je velmi důležité , abyste začali poslouchat a dbát na tyto emoce pokud chete žít život, který za to stojí, pokud si chcete užívat , pokud chcete zůstat v souladu s vaší osobní pravdou.
 
Je důležité, abyste chápali , že osobní pravdu , což je vlastně to, co jsou hranice, si můžete říct pouze vy sami . Společnost vám nemůže říct jaké jsou vaše hranice, vaši rodiče vám nemohou říci jaké jsou vaše hranice, vaši přátelé vám nemohou říci jaké jsou vaše hranice, jen vy můžete vědět jaké jsou vaše hranice. Ale toto je co se společnost snaží dělat, toto je co se vaši přátelé snaží dělat , toto je co se vaše rodina snaží dělat , toto je co se vaši kamarádi snaží dělat . Snaží se vám říct, jaké by vaše hranice měly nebo neměly být, nebo jsou a nejsou . Ale oni nemohou vkročit do vašeho těla a cítit za vás. Je podstatné, abychom věděli nejen kdo jsme a co opravdu chceme, ale také , abychom věděli, že nás ostatní znají za to kým jsme a co opravdu chceme . Dokud se stydíme , za to kým jsme a co chceme, tak máme slabé hranice. Jsme zahanbeni za naše pravé já už od dětství , jen abychom zapadly do rodiny a do společnosti . Museli jsme si vytvořit identitu , která byla akceptovatelná lidmi kolem nás - falešné já. Toto je strategie pro přežití . Stali jsme se osobou , kterou jsme si mysleli, že bychom měli být a zastyděli osobu , kterou opravdu jsme .
 
Jak víte, že jste se stali falešným já? Bojíte se, že ostatní si o vás budou myslet špatné věci . Víte, co opravdu chcete? Necháte ostatní , aby vám říkali, co si máte myslet , čemu máte věřit a ko se máte cítit ? Děláte věci , které vlastně nechcete dělat ? Říkáte ano, když vlastně chcete říci ne ? Nebo říkáte ne, když vlastně chcete říct ano ? Bojíte se druhým říct jak se opravdu cítíte ? Bojíte se, že ostatní si o vás pomyslí něco negativního ? Mnoho lidí si myslí že překročení hranic je vlastně dobiedzavé překročení hranic , jako například znásilnění . Když vám někdo něco udělá a je to přímo proti vám namířeno překročení . Ale jsou zde i jiné druhy překročení. Je zde i překročení , které se nazývá " dálkové překročení " . To je když někdo vám blízký , od vás odčerpává . Překračují emocionální hranici , když jdou směrem ven od vás . To je také překročení hranice a někdy ten nejbolestivější druh .
 
Ti z nás , co měli narušujících rodičů , mají problémy nastavit si zdravé hranice. Můžeme překročit své hranice a nechat jiné lidi, aby stále překračovaly naše hranice . Mohou nám chýbať.Tu je obecný scénář . Dítě začne cítit hněv , neboť jeho rodič stále pracuje a nemá čas se mu věnovat . Dítě projeví tento hněv a je znehodnocené . Rodič řekne : " Strávím s tebou více času, než leckterý jiný rodič , kterého znám tráví s jeho dětmi . " Dítě se pak cítí zahanbeny za to , že je nevděčné . Dítě se naučí, že to jak se cítí není pravda a mělo by se stydět za tyto pocity . Hněv je nepřijatelný, takže dítě si vytvoří " falešné já", které nemůže projevit hněv . Potenciálně falešné já, které stále říká " děkuji" . Později on nebo ona věří , že to kým opravdu je je šťastná a vděčná osoba . Nikdy si opravdu nepřiznali fakt, že v hloubce jsou pravdivě naštvaní .
 
Je těžké pro lidi nastavit si hranice protože :
1. Dáváme do popředí potřeby a pocity druhých lidí.
2. Neznáme sami sebe.
3. Necítíme , že máme práva .
4. Věříme , že nastavení hranic ohrožuje vztah.
5. Nikdy jsme se neučili mít zdravé hranice.
 
Většině z nás bylo řečeno, když jsme byli malí , že to jak jsme se cítili, buď nebylo to jak jsme se cítili, nebo bychom se tak neměli cítit . Většině z nás bylo řečeno, že co jsme viděli , jsme neviděli . Většině z nás bylo řečeno, že co si myslíme, že chceme, vlastně nechceme, nebo bychom neměli chtít . Žili jsme životy , kde naše osobní pravda byla znehodnocování pořád dokola . Kvůli tomuto se většina z nás cítila jako blázni a že si nemůžeme věřit , takže jsme začali jít proti tomu, jak jsme se cítili a co jsme chtěli a tímto jsme nezůstali upřímní sami k sobě . Tato vnitřní sobě zrada nás stála to , že jsme si přestali důvěřovat .
 
Sebe víra je o hranicích . To je to, co je to opravdu . Pokud si nevěříte , tak nemáte tak dobré a zdravé hranice. To znamená, že máte obránce model vzdát se své vlastní pravdy a pocitů . Tato vnitřní sebe zrada vám přináší to , že se necítíte bezpečně sami se sebou . Nevěříme si, když se necítíme bezpečně sami se sebou . A kdo by se cítil bezpečně s někým kdo se ho vzdal. To je to , co jste si dělali . Není divu , že si nevěříte . Necítíme se bezpečně sami se sebou, když se sledujeme činit rozhodnutí při kterých se necítíme příjemně, nebo když se chováme tak, že to nezobrazuje naše pravdivé já.
 
Když ignorujeme to , jak se cítíme a vzdáváme se naší osobní pravdy , stáváme se nedůvěryhodnými sami sobě. Jediná cesta jak začnete věřit sami sobě , je naučit se jak se sladit zpět do vašich pocitů a uznat jak se opravdu cítíte . Udržováním falešného já, popíráním toho kdo opravdu jsme, popíráním co opravdu chceme, popíráním jak se opravdu cítíme je překážkou k intimitě . Nemůžeme mít dobrý vztah s druhými lidmi, protože naše falešné já se stalo jakoby maskou , maskou za kterou nikoho nepustíme . Navíc je to maska ​​za kterou nepustíme ani sami sebe . Jsme přesvědčeni, že jsme ta maska ​​. Vezme si naši osobnost , vezme si naši identitu , vezme si naše vnímání sebe až do takového bodu, že nemáme ponětí kdo jsme, co chceme . Jsme zmateni, děláme chyby v našem životě . Mít intimitu , mít hluboký vztah s někým je nechat pravdu toho kdo jste plně syrovou a neomezenou potkat někoho jiného v centru srdce. Tohle nemůžete udělat pokud je mezi vámi maska ​​.
 
Zoufale chceme v našich životech někoho, kdo by rozuměl jak se cítíme , ale ani my sami nerozumíme jak se cítíme . Máme vztah pohodlí s sebou. Posloucháme svou osobní pravdu pouze pokud nezpůsobuje problémy nebo potíže . Neuvědomujeme si , že my způsobujeme ty obtíže, kterým se chceme vyhnout tím že neposloucháme své pocity a osobní pravdu stále , nedbaje na to, zda to způsobuje potíže nebo ne.
 
Konečný součet je , že je nemožné, abyste věděli , kdo opravdu jste, co máte rádi a čemu věříte a co chcete, pokud nevíte přesně jak se cítíte . Lidé musí mít zdravé hranice pokud chtějí mít zdravé vztahy . To je jediná cesta jak se dostanete do vztahu a kompletně se neztratíte .
 
Takže jako idea hranic zapadá do ideji , že žijeme ve vesmíru , kde jsme všichni jedno ? . Zdá se to jako protimluv , ale ne tak rychle . Pokud přijímám , co opravdu jsem, co v opravdu chci , co opravdu potřebuji , co ve skutečnosti cítím, přijímám i to jedinečné vyjádření energie zdroje , kterým ve skutečnosti jsem . Jsem vlastně více v souladu s vesmírem , který je jednota , než když ztrácím své hranice , protože popírám moje pravdivé vyjádření jako rozšíření zdroje. Jinými slovy - přijímám to jedinečné vyjádření zdroje , kterým jsem , raději než bych viděla sebe jako oddělenou od ostatních a od zdroje . Takže osobní hranice neprotiřečí duchovnu . My jen používáme slovo hranice, které si spojujeme se vzdorem . V jednom smyslu mít hranice , musíte rozdělovat mezi sebou a mezi zbytkem světa . Ale nemusíme se obávat o praktikování tohoto , viďte ? Protože naše fyzické mozky to dělají za nás .
 
Jakmile přijdete dolů do fyzické zkušenosti jako fyzický člověk, váš zážitek vám řekne, že jste odděleni od zbytku vesmíru , takže to nezabere hodně, abyste viděli jako sebe . Tento váš plán tu byl vždy , abyste zažili oddělené já , protože tato perspektiva slouží pro rozvoj vesmíru , vlastní uvědomění se . Takže již zažíváme sebe a ostatních. Tato perspektiva vytváří mnoho neštěstí dokud si nedovolíme jít směrem osobního štěstí , které nakonec vede k objevení , že jsme všichni jedno a cokoliv slouží našemu osobnímu štěstí , slouží všemu, co je .
 
Zde je věc, na které opravdu záleží . Hranice nejsou o popírání toho, co nechcete . Toto je příčina proč většina lidí vidí hranice jako nezdravé, protože si je spojujeme se vzdorem . A mohu vám říci , že pokud vzdorujete něčemu, co nechcete , tak nejste v souladu a to není zdravá hranice , je to nezdravá hranice . Takže lidé, kteří jdou tímto světem a vzdorují lidem, kteří je nějak porušují , nejsou mírou zdraví , jsou mírou ne- zdraví. Tito lidé se zaměřují na to, co nechtějí, odstrčil to , co nechtějí , jejich hranice jsou postaveny proti tomu co nechtějí . Jejich hranice neexistují, aby byli šťastní , oni si to jen myslí .
 
Je to takové nezdravé vzdorovat proti porušování , které by mohlo být předepsány světem, než nemít žádné hranice a nechali svět, aby neustále překračoval do vaší reality . Lidé, kteří staví Muriel proti intimitě , neukazují zdravé hranice a vzdorují vůči světu . Nezdravá hranice tlačí proti světu a říká ostatním jak se mají a nemají chovat . Ale my nemáme žádnou kontrolu nad tím jak se oni chovají a co dělají nebo nedělají . Máme kontrolu pouze nad tím, co my děláme nebo neděláme .
 
Takže zdravé hranice na rozdíl od většiny hranic na které jsme zvyklí, jako ploty nebo zákony , nevzdorovat přírodě a tím pádem jsou v souladu s jednotou . Zdravé hranice nejsou o kontrole toho, co vám ostatní lidé mohou nebo nemohou dělat , jsou úplně o vás, osobně definovat a pak následovat váš smysl štěstí , touhu a osobní pravdu . Je to stav sebeuvědomění si , celistvosti a sebelásky . Nemůžete mít ani jednu z těch věcí, dokud tisknete proti světu a nemůžete je mít pokud necháváte svět definovat to , kdo jste, co chcete a jak se cítíte . Mít zdravé vnímání sebe slouží nejen vám, ale i vesmíru a vaše štěstí je ostatně štěstím všech , protože jsme všichni jedno.
 
Chci, abyste se zúčastnili aktivity. Vezměte si papír a pero a napište 10 věcí, které vám nejvíce vadí ve vaší nynější realitě . Možná jsou to věci, které vám lidé dělají a vám se nelíbí , možná je to situace, která se vám nelíbí . Pak se v souvislosti s tímto seznamem zeptejte sami sebe : "Jsou tu nějaké hranice, které překračuji v tomto zážitku , z čehož vzniká tato negativní emoce, kterou mám ? Jak se opravdu cítím ohledně těchto zážitků, věcí, bodů, které jsem zapsal na tento seznam? " Příkladem může být : Můj partner dívá na televizi po příchodu domů z práce a ignoruje mě . Toto způsobuje, že se cítím odmítnuta a nemilovaná , jako by ve mně byla prázdná osamělost . On tímto překračuje emocionální hranici , protože se mi nelíbí, když se mnou takto lidé zacházejí . Takže mu napíšu dopis , kde vyjádřím jak se cítím . Tato poslední část je velmi důležitá , je to krok činu , je to když se vy rozhodujete , co se musí stát, abyste byli zpět v souladu s vaší osobní pravdou a uznaly jak se cítíte teď. Je důležité udělat změny založené na tom jak se opravdu cítíte, přijmout zvláštní činy, které můžete udělat . Sebevyjádření je prvořadé v této okolnosti. V tomto případě se můžete rozhodnout říct ne, když vás někdo příště o něco poprosí . Možná zavoláte někomu , komu jste něco slíbili a vycouváte z toho. Možná si nastavíte hranici , že příště, když vás někdo raní tak něco řeknete, jako například: " Prosím nevŕtaj do mé snahy přestat kouřit, připomínáním mi, kolik krát jsem selhal . " Nebo můžete prosadit mez prosazením pozitivní požadavky, jako například : " Opravdu si vážím , že mi pomáháš uspět tentokrát . "
 
Chci, abyste si zapamatovali , že jak plyne čas , vaše hranice se budou přehodnocovat . Hranice nemají být nehybné , měli by se neustále vyvíjet . Možná jak se mění věci ve vašem životě, možná nový vztah, nebo dítě v domě a budete muset přehodnotit vaše hranice , neboť vaše pocity spojené s tím, co chcete nebo nechcete dělat se změní. Dovolte jim to, vaše hranice se budou během vašeho života měnit. Ale je velmi důležité, jak se vaše hranice mění, mění se podle vašich pocitů, ne podle toho jak si druhý lidé myslí , že byste se měli cítit nebo změnit .
 
Můžeme také rehabilitovat jeden druhého ve spojitosti s hranicemi a je to velmi jednoduché. Jen si zapamatujte toto - když se s někým budete mluvit, zastavte se a řekněte jim , že chcete aby vám řekli přesně jak se cítí, aniž by se obávali jak budete reagovat. Ujistěte je, že to, co chcete je , aby zůstali v souladu s tím jak se opravdu cítí a co opravdu chtějí . Toto jim dá povolení, aby byli sami sebou a definovali jejich meze , když jsou ve vaší přítomnosti . Zamyslete se jak by tento svět vypadal , kdybychom si všichni dali takové povolení namísto chození a zkoušení říci druhým, lidem jaké by měly nebo neměly jejich meze být . Konečný součet je , že pokud chceme žít šťastné životy a dělat správná rozhodnutí pro nás osobně , musíme vědět jak se cítíme , přiznat si jak se cítíme a projevit jak se cítíme . Rozvíjení hranic je důležitá část nalezení našeho pravdivého já, tím pádem je to důležitá část duchovní praktiky a životního úspěchu. Nemusíme vzdorovat druhým, aby to udělali , místo toho si to musíme naplno dovolit a projevit naši pravdu po celou dobu .
 
Jak jsem již zmínila před tím , definování hranic může být komplikované dokud to nezjednodušuje a porozumíte , že vaše hranice jsou odrazem síly toho, jak se cítíte . Není rozdíl mezi vašimi hranicemi a tím jak se cítíte . Pokud cítíte, že chcete něco dělat, tak to dělejte a neporušíte Hanic . Pokud cítíte, že nechcete něco dělat a děláte to, tak porušujete hranici. Je to takové jednoduché.
 
Je mou povinností vám nabídnout nějakou radu jak žít život, který si budete užívat a můj návrh číslo 1 je, abyste následovali štěstí , což je totéž jako následovat jak se cítíte . Nemůžete popírat , kdo opravdu jste, nemůžete popírat koho opravdu chcete, nemůžete popírat své pocity , aniž byste při tom nezažívalo i pokles na vaší úrovni štěstí . Takže čím více jste v souladu s vaší osobní pravdou a čím více uctíváte vaše pocity , tím budete šťastnější . To je můj hlavní slib .
 
Přeji hezký týden
 
teal Scott

—————

Zpět