Těla mohou být silná a slabá, ale držitel těla je Jeden a týž – (Nirupany)

25.05.2014 21:03

 

Nirupana 5

Vše, co je viditelné, je v rámci dosahu smyslů. Je to viditelné Tomu, koho nelze smysly spatřit. Někdy se říká, že toto vše je prázdnota, ale je ten, který pochopí prázdnotu, prázdnotou? Meditace je taková, že zapomenete dokonce i na to, že meditujete. Jakmile zapomenete na sebe sama, pravda se odkryje. Nejsme tím, co známe. My jsme před poznáním. Ten, kdo toto pochopil, již nemusí dále meditovat. Pokračujte v opakování Mantry. I bez opakování musíte vědět, že ve vašem nitru pokračuje. Toto opakování trvá od té doby, co se narodilo tělo. A přestane v momentu, co umře.

Všichni máme silnou touhu ujišťovat se, že je naše Bytí v bezpečí. Pokud to je zpochybněno, je tu strach. Držte se chodidel Toho, jehož společnost se obáváte ztratit. Držte se chodidel poznání vašeho Bytí. Poznání "já jsem", které máte neustále, je Guru; chopte se Jeho chodidel.

Nedělejte chybu v tom, že se nazýváte individualitou. To je základní příčina strachu. Zapomeňte na to, co jste si načetli. Všichni hatha jogíni a ti, kteří probudili kundalíny, se v přítomnosti tohoto poznání ztratili. Těla mohou být silná a slabá, ale držitel těla je Jeden a týž.

Všechna náboženství mají svoji tradici. Jsou rituální. Držíte-li se stranou od všech modifikací, je tu mír (klid). Nevědomost je v pochopení "Já" neúspěšná. S pocitem těla vyvstávají různé střety názorů. Jste pyšní na poznání (objektivních) věcí. Nikdo nepřemýšlí o svém "Já". Jak důvěryhodná je zkušenost, která přišla spolu s dechem? Co se stane, když se dech zastaví? Pěstujete si pýchu na základě svého vyznání, ale jak dlouho zůstanete ve své vlastní společnosti (sami se sebou)? Ten, kdo zakouší den a noc, je uvnitř vašeho "Já". Pokud setrvává sám se sebou, po poznání "Já" by měl pochopit, co je to zrození. Nevezme už na sebe více žádný tvar. Nechce se již déle dusit v děloze po devět měsíců. Člověk přijímá špinavé podmínky v děloze, protože se ještě neprojevilo poznání "já jsem".

Věříte tomu, co slyšíte nebo vidíte. S plynoucí připoutaností je zde potřeba jednat podle inklinace mysli. Jestliže dojde k znechucení těchto sklonů, nazývá se to odpoutání – obrácení se zpět. Jedině poté přichází dokonalost. Je to stav kvalifikovaný nepřítomností všech modifikací mysli. Není zde ani poznání "já jsem". Význam utrpení či štěstí již dále neexistuje. Utrpení je to, co nemáte rádi. Štěstí je to, co rádi máte. Závisejí na povaze času.

Nejvyšší duchovní úspěch je síla rozlišování. To je Satguru. Vše zjednoduší. Bez toho, abyste zraňovali druhé, detailně zkoumejte sami sebe. Tímto způsobem ve vás vytryskne radost. Je velkým štěstím, když se toto odehraje. Těší to Átman. Držte se chodidel Toho, skrze něhož víte, že "vy jste" a "svět je". Poznání, že "vy jste", je kvalitativní Átman. Součtem celého vesmíru je Bůh, svět, poznání "já jsem" a znalec. Toto je hierarchie (pořadí). Vy se chováte jako tělo. Když je prána připravená k odchodu, cítíte, že umřete. Proto zakoušíte strach.

Bůh je poznání "já jsem". Odevzdejte se Mu. Je také Átman. Je světem. Není k tomu zapotřebí žádný důkaz. Požadujete nějaký důkaz toho, že jste se ráno probudili? Nepovažujte poznání v těle za tělo. Poznání je síla. Je stejné jako Puruša. Dokud nejste probuzeni (zaníceni) Guruovým učením, strach ze smrti neodejde. Vy nikdy neumíráte, pouze tělo je zapomenuto. Díky světlu koho je tělo tak čiré? Není snad vaše pravá přirozenost světlem Átman? Ten, kdo pochopí své Bytí, je nekonečný a věčný. Ten, kdo je před tělem, zná vše.

Musíte být pevně přesvědčeni, že jste svou podstatou životní síla. To je poznání "já jsem", které učí Guru. Po nabytí Sebepoznání budete žít nadále, dokonce za časově omezenou délkou života. Pak už je čas nezměrný. Máte-li víru v Gurua, pak mějte víru v poznání svého Bytí. Pomocí víry ke Šrí Krišnovi se Ardžuna stal osvobozeným, zatímco naslouchal Jeho slovům. Životní atom velikosti sezamového semínka prostoupil celým vesmírem. Neztrácejte víru v Sebepoznání. To je nejvyšší Bůh. Rady Džňánina nejsou aktem jeho pýchy. My jsme slovem našeho Guru (tím, co Guru učí) a taktéž významem tohoto slova (učení). Díky takovéto meditaci se naše mysl utiší a bude bezstarostná. To spěje k odpoutanosti. Nehovořte o tomto lehkovážně (bez rozdílu) se všemi.

Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej!

Překlad: Gabriela Adámková

https://www.advaita.cz/

—————

Zpět