Ten, jenž miloval

31.03.2013 11:42

  
každý z nás si nese JEHO poselství,
 
poselství o JEDINÉM , O PRAVÉ, HLUBOKÉ LÁSCE
 
miloval ŽIVOT,
 
miloval LIDSTVO
 
miloval SVĚT, VŠE ŽIVÉ I NEŽIVÉ
 
miloval svého Otce i svou Matku
 
své sestry a bratry
 
ŠEL SVÝM ŽIVOTEM A NAPLNIL SVŮJ PLÁN,
 
S LÁSKOU V LÁSCE PRO LÁSKU!
 
v TYTO DNY OŽÍVÁ jeho poselství!
 
Ožívá v nás.
 
 
Vše časem pominulo, nepodstatná dění ve světě,
 
ale JEHO POSELSTVÍ KŘÍŽOVÉ CESTY,
 
CESTY LÁSKY tady po tisíce let zůstává, je věčné a bude věčné pokud ho každý z nás za sebe nenaplní!
 
KAŽDÝ Z NÁS AŤ VEZME SVŮJ KŘÍŽ ZA SEBE A JDE SVÝM ŽIVOTEM V LÁSCE
 
Nezanechal POSELSTVÍ UTRPENÍ, ALE POSELSTVÍ CESTY LÁSKY
 
JAKO ŠEL ON, jděme i my svou cestou,a učme se jedinému LÁSCE
 
A JAKO ON KAŽDÝ Z NÁS DOJDE K CÍLI!
 
ON jde s námi!
 
 
 
 
STAČÍ JEN JÍT,
 
přijmout svou cestu, svůj život,
 
ŽÍT, MILOVAT, DĚKOVAT, TANČIT SVÝM ŽIVOTEM A NAPLNIT SVŮJ PLÁN.
 
NIC NENÍ NEMOŽNÉ, VŠE JE DAREM NA NAŠÍ CESTĚ,
 
jen být vědomý!
 
jít MILOVAT ,RADOVAT SE ,BÝT S NÍM, ŽÍT S NÍM
 
neboť jak sám pravil:
 
 
 
" JÁ JSEM CESTA , PRAVDA A ŽIVOT , KDO VE MĚ VĚŘÍ ŽIJE ŽIVOT VEČNÝ!
 
 
 
ŽIJE V NÁS V NAŠICH SRDCÍCH,
 
ZACHVÍVÁ SE V NAŠICH DUŠÍCH SVOU LÁSKOU,
 
TANČÍ V NÁS SVOU RADOSTÍ, ŽE JSME S NÍM
 
ROZJASŇUJE NAŠE DUŠE SVÝM NEKONEČNÝM SVĚTLEM!
 
 
 
Přeji Vám všem krásné radostné láskyplné prožití těchto svátků.
 
Přeji Vám na Vaši cestu víru, naději, lásku, Pravdu, vše co nás učil Ježíš Kristus a co nám svým životem ukázal a zanechal nám tady po věky věků.
 
 
S láskou, v úctě a v Pravdě Ivana Batová 28.3.2013
 
 
 
 
Promluva KRISTOVA
 
JSEM Ten, jenž hlubokou LÁSKU k Vám v sobě nosí,
 
JSEM Ten, jenž láskou k Vám na cestu svou se dal.
 
JSEM Ten, jenž světlo na Zem pro Vás přinesl.
 
JSEM Ten, jenž pro Vás žil a žije.
 
JSEM Ten, jenž SPÁSU Vaši, cestou svou Vám ukázal.
 
JSEM Ten, jenž Otce svého miloval a miluje
 
JSEM Ten, jenž Matku svou miloval a miluje
 
JSEM Ten, jenž Synem Jejich se v lásce stal a poslání naplnil.
 
JSEM Ten, jenž život svůj miloval a miluje
 
JSEM Ten, jenž v tichosti za dar života vždy děkoval
 
JSEM Ten, jenž věděl, že cesta křížová ho čeká.
 
JSEM Ten, jenž z lásky hluboké a čisté se rozhodl ji sám jít
 
JSEM Ten, jenž Poselství této cesty Vám tu zanechal.
 
JSEM Ten, jenž v úctě k Vám nohy Vám s láskou myl
 
JSEM Ten, jenž v úctě k Vám se o chléb s Vámi podělil a víno s Vámi pil
 
JSEM Ten, jenž miloval život, práci svou i úděl svůj
 
JSEM Ten, jenž miloval Vás jako bratry a sestry své, jako rodinu svou a děti Boží.
 
JSEM Ten, jenž vždy ruku svou vždy Vám nabízí a druhou srdce své k Vám otevírá.
 
 
JSEM Ten, jenž v Pravdě na svět se díval a dívá
 
JSEM Ten, jenž v Pravdě Slovo Boží Vám přinesl
 
JSEM Ten, jenž v Pravdě jen o Lásce v lásce učil žít
 
JSEM Ten, jenž v Lásce s láskou pro Lásku se v každém z Vás světlem projevuje.
 
 
JSEM Ten, jenž ve Vás vždy v lásce byl, je a bude.
 
Jděte v míru a lásce se mnou svou cestou,
 
Jako Já šel tu svou a k cíli jako Já v lásce a odpuštění dojdete.
 
Tam jako mě Otec náš Vás v lásce přivítá a ukončí tak s láskou Vaše putování.
 
Pak společně s Matkou Boží v lásce spočneme v její náruči
 
A nastane čas Nový, čas LÁSKY, PRAVDY a děkování.
 
23.3.3013 zapsala Ivana Batová
 
 
Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz .

 

—————

Zpět