Trecenium CIMI kin 66 -78

10.04.2016 16:08
Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
 
Tato Trecena začíná CIMI 1 – VZDÁNÍ SE, ODPUŠTĚNÍ, DISCIPLÍNA, STATEČNOST, SEBE-AKTUALIZACE, UMOŽŇUJE UKOTVIT SE V OKAMŽIKU PŘÍTOMNOSTI.
 
Každá Transformace nabízí nový začátek – další krok nahoru k pravdivému osudu naší duše.
 
CIMI znamená v jazyce Quiché SMRT a věčné TEĎ. Ztělesňuje věčný tok, cyklus Života, Smrti a Znovuzrození tzn. Transformaci. V Západní společnosti je smrt spojená s tragickým ukončením života. To je něco, z čeho má většina lidí strach. Celý koncept smrti se stal velmi negativním pojetím. Učenec Martin Prechtel vysvětluje, že SOUČASNOST je Axis Mundi – Osa Světa. MINULOST představuje všechno, co bylo. BUDOUCNOST ztělesňuje všechno, co je před námi. Jsou ukotveny ve středu Stromu Světa věčného TEĎ. Takže všechno, co děláme v našem životě, všechny naše myšlenky, které myslíme, slova, která říkáme, činy, které děláme, tvoří naši MINULOST a generují odkaz, který zanecháváme lidstvu a historii celé civilizace. To je tedy důvod, proč je CIMI a naše rezonance s touto Energií tak důležitá a to nejen individuálně, ale i kolektivně. Pro Maye nese toto denní Znamení mnohem silnější a pozitivnější energii. Pro ně je povaha ČASU cyklická, spíš než lineární, organická, spíš než strukturovaná, multidimenzionální, spíš než jednosměrná.
 
V lidském těle je CIMI spojena s korunní čakrou - Posvátným centrem. Tento den nám tedy uděluje rodovou moudrost, která nás vede celou Transformací. Je to energie transformace na všech úrovních – fyzické, buněčné, tvůrčí, duchovní a pohání nás k uvědomění si všech možností v každém okamžiku Tvoření.
 
Takže jste nyní připraveni udělat vědomou volbu? 
Přesunout se na úroveň, kde posloucháte plně svou intuici a moudrost
 nebo zůstat u starých vzorců ega a racionálního myšlení?
 
Pokud zvolíte cestu transformace, staré vzorce budou uvolněny a budete naplněni Světlem nových energií, nových vzorců, nových vibrací.
 
Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné energie, i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Kanál světelných energií má hřeben v 6 CHUEN - OPICE – kreativní umělec, Strážce starobylého poznání, 7 EB - CESTA - vitální energie, která nás posouvá vpřed životem a 8 BEN – RÁKOS - následování a využívání vnitřní síly pro plnění našeho skutečného osudu.
 
CIMI je mocná energie pro hledání starobylé moudrosti, aby mohlo dojít k aktivaci vrozených psychických schopností. Nechte srdce a intuici být vedoucí silou v evoluci života. Tento zvláštní den můžete kontaktovat své předky pro pomoc, vyléčení potenciálně smrtelných onemocnění, prevenci nehod, požádat o ochranu na cestách a najít přístup k duchovnímu poznání.
 
Komunikace s Vyššími Bytostmi je v tento den možná, stejně jako přístup do dimenzionální Brány.
 
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ CIMI
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
 
Vlna CIMI testuje úroveň vibrací v poli vašeho života. Udržuje kontrolu harmonie mezi tím, jak myslíte a co říkáte. Podívejte se na své pocity při „náhodných“ setkáních s lidmi ze strany čistoty úmyslů a upřímnosti záměrů, ne cizích, ale vašich vlastních.
 
Třetím Portálem v této Vlně je CABAN 12 (v tento den bude specificky zvýšena vibrace planety). CABAN 12 s sebou přináší mnoho informací souvisejících s Programem Uzdravení, s kterým chtě nechtě jste bezprostředně spojeni od té doby, co chodíte po Zemi. V tento den máte bezprostřední vhled do Akáši. Může se mnohem více prosvětlit váš individuální vztah s CELKEM. Otevřený Portál zlepšuje schopnost rozpoznání mnoha vztahů. Z tohoto důvodu Vlna CIMI hraje výjimečnou roli v Tzolkinu. Z jedné strany síla pomáhající vyrovnat zátěže. Z druhé strany umožní prostřednictvím Portálu vhled do vašeho Středu a odhalí vaši roli na Zemi. Dvanáctý Den je třeba se zamyslet, zda byl ve vašem bezprostředním okolí zahájen proces oddělení od minulosti nebo se vyjasnila nějaká komplikovaná věc nebo jestli se manifestovalo něco nového a jestli už víte, čeho se musíte pustit, abyste uskutečnili na Zemi váš Světelný Kód.
 
Využijte toto třináctidenní k jemnému doladění své cesty.
Buďte vděční.
Pusťte se.
Následujte své srdce a intuici dělat správná rozhodnutí ve správný čas.
 
Přehled Vlny 10.4. – 22.4.
 
CIMI 1
MANIK 2
LAMAT 3
MULUC 4 galaktický portál
OC 5
CHUEN 6
EB 7 galaktický portál
BEN 8
IX 9
MEN 10
CIB 11
CABAN 12 galaktický portál
ETZNAB 13
 
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

—————

Zpět