Trecenium IX kin 14 - 26

05.11.2016 16:43

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

V mayské mytologii se setkáváme s dvěma proudy interpretující energii IX jako Jaguára a také jako Bílého Mága. Jaguár je tichý, chytrý, silný, mocný Šaman Noci, Strážce pozemské magie.

Jaguár je jedním z nejzáhadnějších mystických zvířat na Zemi. V Jižní Americe se mu říká „hedvábná noha“ pro jeho tichý a měkký krok, který neuslyšíte, dokud není pozdě. Jaguár ztělesňuje samotný zdroj Matky Země nesoucí hlubokou ženskou energii, která léčí stejně jako usmrcuje. Přináší hlubokou intuici o podstatě všech věcí a věčnou trpělivost, které jsou přítomny do té doby, dokud nepřijde rozhodnutí k akci. Takže, když se dnes spojíte s vaším vnitřním zdrojem, nezapomeňte, že i toto je vaše prvotní nevyjádřená starověká energie, která podporuje naše Kolektivní Vědomí, kde není ego, žádné souzení, žádné sebepochybnosti nebo strach. Tento způsob myšlení nemá žádný vliv na starověké posvátné archetypy a základní elementární proudy života samotného.

Osvoboďte se z pout společenského tlaku a kráčejte cestou Jaguára, kterým ve skutečnosti jste; v souladu s melodií vaší pravé přirozené podstaty. Jaguár je obdařen neobyčejnou silou a odolností. Jeho inteligence je často spojována s jasnovidectvím. Není žádným překvapením, že vás tato mocná energie bude chtít osvobodit z vězení ega, ambicí, souzení, strachů a kontroly.

Dovolte jí transformovat vaše podvědomé strachy. Ze všech denních Znamení poskytuje Jaguár nejvíce sílu k rozšíření Vědomí. Tato síla v kombinaci s mentální bystrostí pomáhá přispět k dosažení nejvyšších úrovní mysticizmu. Tento den má zvláštní moc měnit negativní aspekty. Je to skvělý den odejít do ticha, meditovat a přehodnotit život, formulovat novou strategii a tak řešit problémy.

Tzolkinová Trecena vždy začíná číslem 1 a končí číslem 13. Stejně tak i tvůrčí Vlna Ix. Čísla 6, 7, 8 tvoří tzv. hřeben Vlny. I když bychom mohli vyložit hřeben Vlny jako nejsilnější dopad energií, samotný vliv se počítá od počátku. V této Treceně má hřeben silný dopad - 6 CAUAC (Bouře), 7 AHAU galaktický portál (Slunce, Rozkvět) a 8 IMIX (Drak – životodárná síla rezonující s prvotní hlubinou). Ahau je energie, která ukončuje, Imix je energie počátků a poslední kin ve Vlně je Cimi 13 čili fakticita nabízející hlubokou osobní i kolektivní transformaci.

Trecena Jaguára tedy končí Cimi 13, což symbolizuje Narození, Smrt a Znovuzrození, takže těchto 13 dnů nabízí sílu a kouzla spolu s intuitivní moudrostí pro lidstvo, které následuje mayskou cestu Transformace a obnovy, vzdání se iluze, přepojení ega na nejvyšší Zdroj a probuzení k Pravdě. V návaznosti na naše srdce a intuici je to jediná metoda schopná tkát nepředstavitelné vzory vytváření toho, co chceme pro sebe a pro ostatní.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ IX
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ

Vlnu MÁGA byste měli mít důkladně „před očima“, i když si myslíte, že se nic podstatného neděje, věnujte pozornost detailům, příslovečnému běhu okolností i zdánlivě banálním zprávám. Podvádění sebe samého je perfektní hra našeho rozumu. Každá bílá Vlna s sebou nese sílu nekompromisnosti. V bílé Vlně není radno kohokoliv podvádět.

Tyto dny jsou obzvláště významné ve vztahu k sebepoznání. Zapisujte, co všechno se objeví během 13 dnů Vlny bez ohledu na intenzitu a druh pocitů. Přistupujte k Vlně MÁGA bez strachu a hodnocení. Zůstaňte flexibilní, abyste získali vhled do struktury komunikace s její všemocnou energií.

Vlna MÁGA s sebou nese tzv. kněžské esence, umožňující přístup k vyšším aspektům Bytí. Kněžská esence symbolizuje čistotu záměrů a absolutní SUVERENITU. Kněžská esence dřímající v každém z nás, nás činí schopnými k přímé a vědomé komunikaci s naším Vyšším JÁ. Vědomí Bílé Magie podléhá pouze a výhradně Božským Právům, nespoutaným žádnými pozemskými zákazy, žádnou ideologií ani náboženstvím.

Sledujte všechny i nepříjemné události z pohledu vlastních sebe-omezení a uzamčení v minulosti trojdimenzionálního vězení, které pravděpodobně nechcete opustit. Zaměřte se na DVANÁCTÝ den Vlny a soustřeďte na minulé události, dovolte jim ještě jednou jako celku otočit se před vaším duchovním zrakem, bez ohledu na to co jste zaregistrovali v daném období. Pokud vám některé zprávy zůstanou stále nejasné, poznamenejte si krátké heslo. Informace přijdou určitě, jen o něco později, až rozšíříte své Vědomí.

Pokud my, lidé, budeme spolu nadále komunikovat jako trojdimenzionálně omezené bytosti, nakonec se sníží naše faktická velikost na tyto hranice. Pokud však dokážeme překročit fyzické hranice, v relativně krátkém čase rozvážeme všechny svazující pouta a tím zdánlivě neřešitelné problémy.

V dějinách lidstva byly funkce bílého MÁGA přeneseny zejména na Mistry, Šamany, Čaroděje, nebo Kněží zastávající vysoké úřady. V současné době roli bílých MÁGŮ převzali samozvaní guruové. Věda Tzolkinu je věc neocenitelná, protože nám pomáhá získat svou vlastní svobodu a rozhodovat o našem vlastním životě. Nejlepší způsob, jak dělat změny, je milovat změny. Za změnou je vždy dar.

Přehled Vlny 4.11. – 16.11.

IX 1
MEN 2
CIB 3
CABAN 4
ETZNAB 5
CAUAC 6
AHAU 7 – galaktický portál
IMIX 8
IK 9 – galaktický portál
AKBAL 10
KAN 11
CHICCHAN 12
CIMI 13

Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com . Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

—————

Zpět