TZOLKIN 16.4.2016 7 EB kin 72 galaktický portál

16.04.2016 14:16
Eb – Člověk, Cesta – Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
 
Stejně jako existuje mnoho cest, tak ani životní cesta není jen jedna. Je mnoho konců a mnoho začátků. Vlastně je to cesta za cestou, začátek za začátkem, konec za koncem…. a tak dále a tak dále…. v dech beroucím orchestru životních zážitků. Užijte si a učte se naplno z každé cesty, po které jdete, od významných transatlantických plaveb, až po neplánované denní výlety, od rozsáhlých životních změn, po malá světla, která vás vedou na každém semaforu.
 
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
 
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
 
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
 
***
 
Zdravíme vás. Jsme vděční za čas, který s vámi můžeme sdílet. Nabízíme vám příslib hojnosti ve všem, co děláte. Naším záměrem je pomoci vám při znovuobjevování darů, které uvnitř vás leží ladem. Udělejte si nyní chvilku a uvolněte tělo od každodenních starostí. Zaměřte se na věci, které byste chtěli v životě získat. I když není nic špatného na tom chtít získat majetek a bohatství, doporučujeme jít hlouběji do pocitů, které byste chtěli prožívat každý den. I když můžeme odpovědět na vaše modlitby tím, že vám dáme nový dům, auto nebo dostatečný příjem, podívejte se kolem sebe. Existuje mnoho bohatých lidí, kteří jsou považováni za bohaté, a přesto jsou chudí na vztahy k druhým i k sobě.
 
Po čem opravdu toužíte? Být bohatě odměněni pocity míru, radosti a štěstí nebo vás více uspokojuje a vábí materiální bohatství? Většina z vás už si z minulých zkušeností uvědomila, že bez ohledu na to, co jste získali, stále přetrvává touha po lepším a větším. Proč? Hlavně proto, že jste opustili sféru vděčnosti a žijete převážně ve stavu očekávání.
 
Když očekáváte něco ohledně své práce nebo úsilí, je tu velmi často nespokojenost, protože jsou vaše klapky na očích nastaveny pouze na výsledek. Takže sundejte si klapky z očí a sledujte v úžasu všechny ty myriády možností a zážitků, které jste dříve neviděli. Mnohokrát se snažíme odpovídat na vaše modlitby, ale vzhledem ke klapkám, nevidíte chutné pamlsky podél cesty. Tím, že se nezaměřujete jen na odměnu na konci závodu, je více pravděpodobné, že objevíte další cesty k mnoha možnostem, které vám nabízíme.
 
Hojnost přichází v mnoha formách. Hojnost plodí hojnost. Když dáváte něco z důvodu očekávání něčeho na oplátku, není to stejné jako dávat ze srdce. Když dáváte něco ze srdce, obdržíte radost z aktu samotného. To je skutečný význam rčení – co dáte, to dostanete. Radostné emoce jsou dlouhotrvající a vzácnější, než dávání nebo přijímání hmotných věcí.
 
Mnozí jste objevili vazby k hmotným objektům, které vás svazují. Po nashromáždění všech těch předmětů si uvědomíte, kolik času a energie potřebujete na jejich udržování. Kolik televizí a aut může jeden člověk používat najednou? Jakmile začnete prodávat nebo dávat darem věci, které máte, objevíte požehnání jednoduchosti.
 
Možná zjistíte, že si můžete dovolit dovolenou snů, protože nemusíte investovat tolik času a peněz na udržování hraček. Když přestanete chodit na večírky a akce, které jsou nezajímavé, budete odpočatí a mít více energie. Postupem času si uvědomíte požehnání, že jste určité vztahy opustili. Jakmile vyrostete z neslučitelných přátelství, budete mít víc času a energie usilovat o věci, které jsou blíže vašemu srdci. Mnohokrát se nevědomky stanete vzorem pro druhé, když říkáte svou pravdu a žijete naplňujícím životem. Umožňujete tak ostatním otevřít dveře, aby se také zmocnili své vlastní síly. Ať už projdou těmito dveřmi nebo ne, je to jejich volba.
 
Doporučujeme vám jít dovnitř sebe a podívat na své skutečné touhy, dosáhnout cílů, které vám dávají uspokojení a radost. Jakmile půjdete po své vlastní cestě, naučíte se zůstat v každém okamžiku přítomnosti a vidět, co se kolem vás děje. Dělejte rozhodnutí, která vás dovedou k vášni. Naučte se říkat, NE DĚKUJI všemu, co se rozchází s vašimi touhami. Buďte dostatečně otevření přijmout všechna rizika, která vás vyvedou ven z krabice.
 
Mějte radost v každém okamžiku. Vyjadřujte vděčnost všem a za všechno, co se ve vašem životě vyskytuje. Je velmi obtížné vidět požehnání v některých událostech. Ale jakmile se naučíte odpustit druhým a porozumět jim, zjistíte, že skutečně existuje požehnání ve všem. Odcházíme dnes s přáním hojnosti vám i vašim Milovaným. Šiřte tato slova a šiřte radost!
 
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. Vy integrujete světy duchovní i fyzické v Novém Světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
 
Sedmička se nachází přímo ve středu 13ti denní Vlny, je to mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
 
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
 
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

—————

Zpět