TZOLKIN 21.4.2016 12 CABAN kin 77 galaktický portál

21.04.2016 21:14
Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
 
LaKa (12) představuje souhrn jednoho života, součet všech činů a zážitků. V kontextu se spojením s Cimi, rodovou linií a hlubokou introspekcí Caban, je tato energie masivně zesílena a dnes je třeba jí uctít. Aby bylo možné pochopit různé kusy a části vašeho života a vztahů, potřebujete klid a svobodu. Potřebujete klid o samotě. Vystupte z kola zodpovědnosti za ostatní a užívejte si svůj vnitřní prostor, který je jen váš …….. a vždycky bude.
 
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIÍ ZEMĚ, PŘINÁŠEJÍCÍ TVŮRČÍ SÍLU A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
 
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího Ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
 
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
 
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
 
***
 
Dnes vás při objevování, jak žít život snů, vítá společně se mnou Tón 12. Na Druhé Straně Závoje je nás mnoho a jsme připraveni pomoci vám ve všem, o co se snažíte. Rádi bychom vám připomněli, že všechno, co potřebujete vědět, se nachází uvnitř vás. Naším cílem je jednoduše pomoci vám najít klíč, kterým tyto dveře odemknete. Jsme tu jen jako pomocníci. To znamená, že máme na starosti připomínat vám cestu, po které se snažíte jít. Začneme tím, že vám připomeneme vaše skutečné duchovní kořeny, které vyrůstají v říši Ducha, kde existuje jen Láska.
 
Přišli jste na Zemi zažít zkušenosti, které jste si zvolili před inkarnací. Už jste někdy potkali někoho a cítili neuvěřitelnou spřízněnost? Velmi často je to duše, s kterou se znáte z minulosti a je pravděpodobné, že jste se setkali v mnoha předchozích životech. Možná v této době nevěříte, že reinkarnace je možná. Pokud budete studovat všechny dávné tradice, zjistíte, že jste s tímto názorem v menšině. Totéž se týká i mimozemšťanů. Máte k dispozici dokumentaci, která se po staletí nachází ve starověkých Písmech a uměleckých dílech.
 
Proč je pro vás tak těžké věřit věcem, které nejsou běžné? Držíte sami sebe v malých krabicích, které kolem vás obvykle vytvořili druzí. Máte možnost kdykoliv z těchto krabic vystoupit a přetvořit to, co je vhodnější pro toho, kým jste teď.
 
Jste připraveni roztáhnout křídla a rozšířit své obzory trochu mimo vaši zónu pohodlí?
 
Pokud ano, jsme připraveni vás podpořit a pomoci vám zjistit, kdo opravdu jste. Jste připraveni pustit se touto cestou? Ano? Zavřete oči. Uvolněte svaly a soustřeďte se na svůj nádech a výdech. Uvolněte se a pusťte všechny strachy a starosti, dělejte to několik minut, dokud nejste plně v uvolněném stavu. Jakmile jste klidní, nechte mysl putovat zpět v čase. Jaké jsou vaše nejstarší vzpomínky? Podívejte se, co se kolem vás děje pomocí vašich pěti smyslů. Některé myšlenky mohou být bolestivé, některé mohou být plné radosti. Jednoduše pozorujte každou, která se objeví. Cílem je objevit, co způsobilo nastavení kódů přesvědčení v důsledku těchto událostí.
 
Při první inkarnaci došlo pravděpodobně k plnému zapomnění na vaše duchovní kořeny. Vzhledem k životním zkušenostem se většina z vás naučila tyto vzpomínky vypnout. Když půjdete zpátky v čase, můžete je opět získat. Pro vás, kteří máte bolestivé vzpomínky, to může být těžší. V tomto případě je nutné vyčistit vrstvy negativního myšlení jako první. Způsobem, jak to udělat, se zabýváme celý rok. Nicméně vás dnes zveme účastnit se této cesty s námi. Je ve vašem nejlepším zájmu přezkoumat bezrizikové příhody, kde se objevují radostné vzpomínky, dokud nejste připraveni léčit své nejhlubší rány.
 
Zveme vás nyní podívat se do svých nejstarších vzpomínek. Cítíte se respektováni a naslouchá vám vaše okolí? Jaké pocity vyplouvají na povrch? Každý okamžik ve vašem životě je plný možností. Možná, že jste museli jako dítě dojíst celé hlavní jídlo, abyste mohli dostat dezert. Opravdu jste toto jídlo neměli rádi, přesto se vám to podařilo překonat. Řekli jste si: „Až vyrostu, nebudu své děti nutit dojídat celou večeři. Dostanou dezert, i když nesní vše,“ a nový kód přesvědčení je na světě!
 
Množství energie, které do každého kódu vložíte, může být velmi silné a tak to také i zůstane. Pokud jste opakovaně nuceni dojídat celé jídlo, abyste mohli dostat zákusek, přidáváte tomuto přesvědčení na síle. Pak se vám narodí dítě a vzpírá se, aby dojedlo celou večeři. Stejně jako vaše matka řeknete: „Dojez celou večeři nebo nedostaneš zákusek!“ Jste sociálně podmíněni toto chování si u vašeho dítěte prosadit. Přesto, když to uděláte, pokaždé máte pocit neklidu. V některých případech můžete polevit a necháte své dítě zákusek sníst i přesto, že nedojedlo celou večeři.
 
Toto slevení způsobí, že se cítíte nepříjemně, protože je to proti vašim sociálním hodnotám. Možná mu dovolíte sníst dezert, jen pokud není vaše matka na návštěvě. Když je vaše matka přítomná, vytvoříte z večeře cíl, než bude moci sníst dezert. To ukazuje, že vaše matka je dobrý rodič, protože stojí pevně za svými pravidly. Nicméně jste nechali dítě rozrušené a zmatené.
 
Poselství, které vám tímto chceme předat je, že jste během tohoto života vytvořili nepřeberné množství přesvědčení. Ve vašem mozku jste tato pravidla uzavřeli, dokud se vědomě nerozhodnete je propustit. Dnešním cílem je najít tyto kódy, které již pro vás nejsou platné.
 
Mnoho kódů jste nastavili jako formu ochrany nebo při reakci na určité nepříjemné události. Možná už dnes pro váš život nejsou relevantní. Pokud tato tlačítka tlačí na jiné kódy, způsobuje to zmatek. Zajímá vás, proč si tak děláme starosti? Věnujte pozornost těmto myšlenkám. Jakmile se objeví, pokuste se najít ten pocit, kdy to začalo. Možná budete muset odhalit mnoho vrstev přesvědčení a negativních myšlenek.
 
Jakmile nastavíte například kód přesvědčení: „Až vyrostu, nebudu takový jako moji rodiče." Hádejte, co přesně děláte? Často se rozhodujete stejně jako oni, aniž si to uvědomujete. Ale ve vašem boji být jiní si uvědomíte, že jste se svým rodičům stali velmi podobní. Nyní máte příležitost pochopit, proč jste měli mnoho stejných zkušeností jako rodiče a máte také skvělou příležitost tyto procesy pochopit.
 
Teď se na všechny kódy můžete podívat mnohem zralejším způsobem. Můžete začít vytrhávat plevel ve všem, co jste říkali i dělali, protože se tyto kódy již do vašeho současného paradigmatu nevejdou. Můžete vylézt z krabice a začít vytvářet jedinečnou kombinaci barev a tvarů, které nejlépe odpovídají vašemu individuálnímu Já.
 
Jakmile se vás více probudí ke svému plnému potenciálu, budete se při vytváření vlastní reality podporovat navzájem. To je to, o čem je život: objevovat potenciál a radost. Jakmile se začnete vzájemně podporovat a uznávat pravidla, která budete vytvářet, opustíte společenské normy, které vás držely v oddělenosti. To je počátek bezpodmínečné Lásky. Jakmile budete pokračovat ve výzdobě své krabice, brzy si uvědomíte, že žádnou nepotřebujete. Jak úžasné dílo jste nyní vytvořili! Vystavte je na odiv pro druhé. Teď jste vytvořili společnost, kde svá nádherná díla obdivujete.
 
Je to naše naděje, že jste pochopili dnešní Poselství. Uvědomte si pravidla, ve kterých žijete, protože mnohá z nich už nemají žádný význam. Odvažte se být jedineční a nechte znovu téct svou tvůrčí šťávu. Najděte svou vášeň a použijte ji pro vytvoření reality, ve které si přejete žít. Podporujte ostatní, kteří pracují na tom, aby žili život svých snů. Vychutnávejte si a oslavujte svoji jedinečnost navzájem.
 
Není plátno plné barev a vzorů mnohem zajímavější, když používá člověk všechny barvy? Toto míchání talentů a schopností je to, co dělá Zemi tak nádherným místem. Přestaňte omezovat sami sebe zastaralými pravidly a plujte. Najděte zbytečné kódy přesvědčení a vznášejte se jako orel!
 
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
 
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
 
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
 
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

—————

Zpět