TZOLKIN 26.4.2018 6 EB kin 32

26.04.2018 15:54

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu.

 
Mít cestu a následovat život neznamená sedět a dívat se, co se stane. Nemůžete tvrdit, že osud, nebo nějaká jiná forma předurčily božské přednastavení pořadí událostí. Nejen, že jste zodpovědní za své činy a rozhodnutí, ale nesete ještě větší zodpovědnost zvolit si cestu a dobře cestovat. Dnes vyhledejte ve vašem osobním dotazníku vedení Uuc (6) a Manik, aby vaše životní cesta byla pevná, důstojná s respektem k sobě. Vyhledejte praktické reálné řešení a přístup, spíše než popírání, nerealistické očekávání či únikové tendence.
 
DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, 
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR NAŠEHO LIDSTVÍ.
 
Význam energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
 
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
 
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
 
***
 
Vítejte v den Eb. V tento slavný a velkolepý den bychom vás chtěli pozvat, abyste se bavili a tančili. Pojďme dělat legraci. Vy pozemšťané máte tendenci brát věci příliš vážně! Nechte nás, abychom vás rozveselili a ukázali vám, jak můžete zábavným způsobem tvořit život, o kterém se vám ani nezdálo.
 
Za prvé se pojďme podívat na Tón 6 jako na sílu, která vás sjednocuje, tzn. jste člověk plně vědomě konající (5) a plně vědomě sjednocený (1) s vaší duchovní Podstatou 5+1=6. Dívejte se na sebe jako na Jedno se Stvořitelem nebo Zdrojem. Nejen vy jste byli vytvořeni, ale také byste se měli podílet na tvoření toho, co chcete vy. To může být v současné době pro některé z vás náročné na pochopení, ale brzy vše pochopíte.
 
Spolu s mojí energií hojnosti a s energií čísla 6, která vás spojuje s tvůrčí Podstatou vašeho duchovního Já, si teď pusťte hudbu a udělejte si taneční party hojnosti!
 
Přejete si mít bohatý život naplněný radostí, štěstím a veškerým komfortem?
Dobře, pojďme na to!
Tady je návod, jak to funguje!
 
Prvním krokem je uvěřit, že můžete mít cokoliv, co chcete. Může trvat několik let, než vymažete celý systém starých přesvědčení a tomuto poznání uvěříte.
 
Druhým krokem je určit, co chcete. Mohou to být obecné věci jako je zdraví, bohatství, štěstí nebo konkrétní věci, po kterých toužíte….. nové auto, dovolená vašich snů nebo křeslo.
 
Třetím krokem je začít proces vizualizace, aby se tyto věci uskutečnily. Proces vizualizace zahrnuje několik kroků.
 
Jasně uveďte, co chcete, například si udělejte písemný seznam nebo prohlášení pro vaše Duchovní Pomocníky, vytvořte si nástěnku snů, připojte modlitby atd. Dále si představte to, co chcete například nové auto. Ve své mysli musíte vidět sami sebe řídit nové auto. Jakou má barvu zevnitř i zvenku? Vnímáte vůni nového čalounění? Vaše prsty se dotýkají volantu. Jakou třídu jste si vybrali: pevnou střechu, převodovku, střešní okno, pohon pro všechna okna, posilovač řízení, náhon na 4 kola? Máte stažená okýnka a dovnitř fouká vítr, nebo je to kabriolet? Popíjíte nápoj? Posloucháte hudbu? Jde o to, aby vize byla tak skutečná, jak možné to je to. Podvědomí nepozná rozdíl mezi skutečností a představou.
 
Čtvrtým krokem je dát proces tvoření do pohybu. Toho lze dosáhnout mnoha způsoby. Musíte odstranit všechny překážky jako: „Nemohu si to dovolit. Nemyslím si, že si to zasloužím. Našetřím si na to za 20 let. Jsem sobecký a nerealistický“. Pokud je to pro vás nutné, začněte s malými věcmi a postupně si vybudujte cestu k velkým věcem. Uvnitř vás leží síla začít s velkými věcmi, záleží jen na vaší schopnosti věřit a nakopnout vášeň tvoření!
 
Teď se dívejte. Kouzla mohou začít! Na druhé Straně existují myriády Andělů a Bytostí, které vám rády poskytnou služby, aby se sny plnily, ale musíte požádat opravdu o to, po čem toužíte. Povedou vás, ale musíte si všímat každého kroku. Strach a nedůvěra mohou okamžitě vypnout nejrychlejší a nejelegantnější cestu. Díky pečlivé pozornosti věnované náhodám a synchronicitám dosáhnete svého cíle. Někdy budete muset opustit zónu pohodlí, ale pokud se cítíte uvnitř dobře, neubližuje to nikomu včetně vás - jděte do toho! Konečný výsledek toho, o čem jste snili, není vždy přesný, ale mnohokrát je to lepší než to, o čem jste si dovolili snít.
 
Pátý krok. Roztančete emoce! Jakmile si všimnete zprávy, která by mohla vést k vašemu vytouženému cíli, je třeba přijmout opatření. To může zahrnovat telefonní hovory, zkoumání, dávat pozor na případné stopy, klást otázky, ukončit pracovní místo, přestěhovat se, odpojit se od některých lidí nebo změnit stravování. Můžete nastavit záměr, ale jste zodpovědní za dodávání paliva, abyste se dostali k požadovanému výsledku.
 
Šestým krokem je VDĚČNOST. Vždy děkujte duchovním Pomocníkům a lidem, kteří vám pomáhají plnit si sny. S postojem vděčnosti vytvoříte pole nekonečných možností. Pusťte si hudbu a užijte si tanec hojnosti!
 
FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)
 
Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost….
Zkušenosti získané v den EB se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli Lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů nebo hodnocení lidí a jevů. V takových případech v den EB dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám „karmické terapie“ přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi. Začnete-li sami řídit svůj život, dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě; na starých ideologiích či Lásce a nelásce vašich „nadřízených“, využijte vzkazy, které vám nabízí energie EB. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce, chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ.
EB je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.
 
6. TÓN ROVNOVÁHY – SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v CELISTVOSTI TOHO, KÝM JSTE. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své SVĚTELNÉ JÁ. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
 
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.
 
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu a na druhé straně se koncentrují energie harmonie odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
 
Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

—————

Zpět