TZOLKIN 26.6.2016 13 AKBAL kin 143

26.06.2016 14:03

Akbal – Noc – Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny

Oxlahun (13), jeden z nejplodnějších dnů Tzolkinu, splétá posvátné energie do hedvábné šňůry a obtáčí svou bystrou intuicí a psychickou citlivostí hustě sametový potenciál Akbal, obohacuje jí a roste od soumraku, až do úsvitu do svého vlastního probuzení. Odpočiňte si v Noci, v jejích tmavých tichých hlubinách, kde spí všechen potenciál. Žádná touha, žádný stres nemohou proniknout tam, kde je všechno v blažené spokojenosti prostého Bytí.

Akbal je cesta naším vlastním „ podsvětím“, kde hledáme moudrost, čelíme strachu, opouštíme ego. Znovuzrození přichází, když si uvědomíme, že lekce a testy jsou naším pokladem. Akbal představuje cestování naším prázdným vnitřním prostorem, kde se rodí nové nápady, je Strážce Úsvitu i Strážce Soumraku, dvou magických přechodů, kde se tma stává světlem a světlo tmou. Je symbolem obnovy, zejména v oblasti Lásky. Každá nová Láska je nový úsvit.

Ujasněte si dnes svůj nový záměr a jednejte s dokonalou jasností. Je to příznivý den pro Lásku, manželství, začít novou práci. Vděčnost je možnost, jak vytvářet realitu velmi lehce. Vděčnost je alchymie reality.

***

Jsem Akbal 13. Děkujeme, že s vámi sdílíme společný čas. Dnes bychom se rádi podělili o některé naše znalosti získané na základě zkušeností ve sféře, kterou nazýváte Země. Nikdo v naší bezprostřední skupině se fyzicky na Zemi neinkarnoval a nikdo z nás ani netouží být v nízké hustotě, kterou jste si zvolili vy. Takže z našeho pohledu nemůžeme plně zažít to, čím procházíte každým okamžikem vašeho života. Nicméně protože se pohybujeme ve vyšších frekvencích a nejsme ve stavu amnézie, jsme schopni vám z našeho úhlu pohledu nabídnout určité návrhy.

Už víte, že kdykoliv můžete naše slova vyslechnout nebo je ignorovat. To je součástí vaší svobodné vůle. Nesoudíme nic z toho, co děláte nebo říkáte, protože chápeme, že prostě chcete zažívat věci, které si přejete. Víme, že vaše skutečné Já existuje ve vyšších rovinách a jsme s vámi v kontaktu, pokud jste ve spojení s vaším Vyšším Já.

Není nic, co bychom vám nechtěli říci, ani že není nemožné mít volný přístup k Vyššímu Já. Mnoho z vás neví, jak získat přístup k Vyššímu Já na čisté úrovni. Mnozí z vás jsou stále přesvědčeni o kódu přesvědčení, že k dosažení Boha potřebujete přímluvce. To není pravda. Proč by Otec stvořil dítě, které potřebuje jiného člověka, aby s ním mohlo komunikovat? Zamyslete se nad tímto tématem, jestli právě vy tento kód přesvědčení neuctíváte.

Doporučujeme vám udělat si čas vyčistit svou mysl, meditovat, modlit se a žádat odpovědi. Často jsou odpovědi jemné, prchavá myšlenka, intuice, instinktivní reakce nebo husí kůže. Jak poznáte, že jste s námi nebo s Vyšším Já v kontaktu? Za prvé je to schopnost důvěřovat vašim instinktům. Je mnohem snazší důvěřovat svým instinktům poté, co jste se vzdali strachů a obav. Někdy můžete mít intuici, ale obavy vytvoří instinktivní reakci a odpověď, která vám brání intuici následovat. To je velmi relevantní důvod, proč musíte odložit strachy a obavy - je to nezbytné. Jakmile se naučíte být odvážní, dalším úkolem je následovat svou intuici.

Pokud to, k čemu budete vyzváni, je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, pak jdete správnou cestou. Rozumíme tomu, že ukazatel nemusí být vždy dobrý a vy nemusíte znát všechny důvody, které mohou nastat v důsledku jakéhokoliv jednání, ale výsledek je vždy pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Mnohokrát z toho, co se zdá velmi bolestivé, se vyklube velký dar nebo učitel.

Dalším ukazatelem jestli to, co zažíváte je v souladu s vaším nejvyšším dobrem, je dávat pozor na pocity, když děláte nějaká rozhodnutí. Ve většině případů, pokud jste opustili kódy strachů a obav, budete vědět, že byste měli věci dotáhnout do konce, tzn. to, k čemu jste vyzváni.

Věnujte pozornost vyskytujícím se synchronicitám, považujte je za požehnání, protože jdete po své cestě. Mějte odvahu dotáhnout věci, které vnímáte jako inspirativní, až do konce, neboť jsou s největší pravděpodobností pro vás ukazatelem cesty. Jsou chvíle, kdy budete váhat, ale nikdy není nic ztraceno. Voláte-li nás na pomoc, jsme vždy blízko vás a pomůžeme vám nastavit jiné zkušenosti a zůstat na své cestě.

Tyto ukazatele nebo směrovky, najdete všude kom vás, možná zaslechnete rozhovor, který se k vám vztahuje nebo vám spadne k nohám kniha, předměty se zdají být světlejší, téměř září, povědomé vůně, hudební texty, zprávy, webové stránky přitáhnou vaše oči, nutkání někam jít, zapnout televizi a podívat se na kanál, který normálně nesledujete. Existuje mnoho způsobů, jak se vám dovolat. Pokud jdete vědomě a věnujete pozornost tomu, co se děje kolem vás a to v každému okamžiku. Určitě si všimnete našich stop. Dávejte pozor na věci, které se zdají neobvyklé.

Jsme stále s vámi, abychom vám nabídli pomoc, a těšíme se z úzké spolupráce, jak si vybíráte lehčí cestu.

13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo z pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte, že se vás dotýká nejčistší Energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního Já. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle – nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází Přechodu – opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU čili SÍLU TRANSFORMACE.

TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.

Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.Akbal – Noc – Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
 
Oxlahun (13), jeden z nejplodnějších dnů Tzolkinu, splétá posvátné energie do hedvábné šňůry a obtáčí svou bystrou intuicí a psychickou citlivostí hustě sametový potenciál Akbal, obohacuje jí a roste od soumraku, až do úsvitu do svého vlastního probuzení. Odpočiňte si v Noci, v jejích tmavých tichých hlubinách, kde spí všechen potenciál. Žádná touha, žádný stres nemohou proniknout tam, kde je všechno v blažené spokojenosti prostého Bytí.
 
Akbal je cesta naším vlastním „ podsvětím“, kde hledáme moudrost, čelíme strachu, opouštíme ego. Znovuzrození přichází, když si uvědomíme, že lekce a testy jsou naším pokladem. Akbal představuje cestování naším prázdným vnitřním prostorem, kde se rodí nové nápady, je Strážce Úsvitu i Strážce Soumraku, dvou magických přechodů, kde se tma stává světlem a světlo tmou. Je symbolem obnovy, zejména v oblasti Lásky. Každá nová Láska je nový úsvit.
 
Ujasněte si dnes svůj nový záměr a jednejte s dokonalou jasností. Je to příznivý den pro Lásku, manželství, začít novou práci. Vděčnost je možnost, jak vytvářet realitu velmi lehce. Vděčnost je alchymie reality.
 
***
 
Jsem Akbal 13. Děkujeme, že s vámi sdílíme společný čas. Dnes bychom se rádi podělili o některé naše znalosti získané na základě zkušeností ve sféře, kterou nazýváte Země. Nikdo v naší bezprostřední skupině se fyzicky na Zemi neinkarnoval a nikdo z nás ani netouží být v nízké hustotě, kterou jste si zvolili vy. Takže z našeho pohledu nemůžeme plně zažít to, čím procházíte každým okamžikem vašeho života. Nicméně protože se pohybujeme ve vyšších frekvencích a nejsme ve stavu amnézie, jsme schopni vám z našeho úhlu pohledu nabídnout určité návrhy.
 
Už víte, že kdykoliv můžete naše slova vyslechnout nebo je ignorovat. To je součástí vaší svobodné vůle. Nesoudíme nic z toho, co děláte nebo říkáte, protože chápeme, že prostě chcete zažívat věci, které si přejete. Víme, že vaše skutečné Já existuje ve vyšších rovinách a jsme s vámi v kontaktu, pokud jste ve spojení s vaším Vyšším Já.
 
Není nic, co bychom vám nechtěli říci, ani že není nemožné mít volný přístup k Vyššímu Já. Mnoho z vás neví, jak získat přístup k Vyššímu Já na čisté úrovni. Mnozí z vás jsou stále přesvědčeni o kódu přesvědčení, že k dosažení Boha potřebujete přímluvce. To není pravda. Proč by Otec stvořil dítě, které potřebuje jiného člověka, aby s ním mohlo komunikovat? Zamyslete se nad tímto tématem, jestli právě vy tento kód přesvědčení neuctíváte.
 
Doporučujeme vám udělat si čas vyčistit svou mysl, meditovat, modlit se a žádat odpovědi. Často jsou odpovědi jemné, prchavá myšlenka, intuice, instinktivní reakce nebo husí kůže. Jak poznáte, že jste s námi nebo s Vyšším Já v kontaktu? Za prvé je to schopnost důvěřovat vašim instinktům. Je mnohem snazší důvěřovat svým instinktům poté, co jste se vzdali strachů a obav. Někdy můžete mít intuici, ale obavy vytvoří instinktivní reakci a odpověď, která vám brání intuici následovat. To je velmi relevantní důvod, proč musíte odložit strachy a obavy - je to nezbytné. Jakmile se naučíte být odvážní, dalším úkolem je následovat svou intuici.
 
Pokud to, k čemu budete vyzváni, je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, pak jdete správnou cestou. Rozumíme tomu, že ukazatel nemusí být vždy dobrý a vy nemusíte znát všechny důvody, které mohou nastat v důsledku jakéhokoliv jednání, ale výsledek je vždy pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Mnohokrát z toho, co se zdá velmi bolestivé, se vyklube velký dar nebo učitel.
 
Dalším ukazatelem jestli to, co zažíváte je v souladu s vaším nejvyšším dobrem, je dávat pozor na pocity, když děláte nějaká rozhodnutí. Ve většině případů, pokud jste opustili kódy strachů a obav, budete vědět, že byste měli věci dotáhnout do konce, tzn. to, k čemu jste vyzváni.
 
Věnujte pozornost vyskytujícím se synchronicitám, považujte je za požehnání, protože jdete po své cestě. Mějte odvahu dotáhnout věci, které vnímáte jako inspirativní, až do konce, neboť jsou s největší pravděpodobností pro vás ukazatelem cesty. Jsou chvíle, kdy budete váhat, ale nikdy není nic ztraceno. Voláte-li nás na pomoc, jsme vždy blízko vás a pomůžeme vám nastavit jiné zkušenosti a zůstat na své cestě.
 
Tyto ukazatele nebo směrovky, najdete všude kom vás, možná zaslechnete rozhovor, který se k vám vztahuje nebo vám spadne k nohám kniha, předměty se zdají být světlejší, téměř září, povědomé vůně, hudební texty, zprávy, webové stránky přitáhnou vaše oči, nutkání někam jít, zapnout televizi a podívat se na kanál, který normálně nesledujete. Existuje mnoho způsobů, jak se vám dovolat. Pokud jdete vědomě a věnujete pozornost tomu, co se děje kolem vás a to v každému okamžiku. Určitě si všimnete našich stop. Dávejte pozor na věci, které se zdají neobvyklé.
 
Jsme stále s vámi, abychom vám nabídli pomoc, a těšíme se z úzké spolupráce, jak si vybíráte lehčí cestu.
 
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo z pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte, že se vás dotýká nejčistší Energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního Já. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
 
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
 
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle – nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází Přechodu – opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU čili SÍLU TRANSFORMACE.
 
TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.
 
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

—————

Zpět