TZOLKIN 4.4.2014 5 MULUC galaktický portál

06.04.2014 11:44
Muluc - Měsíc - Síla paměti, zkušeností, probuzení, očištění podvědomí

Někdo věří tomu, že aby v životě uspěl, musí se dostat tam, nebo tam tak rychle, jak je to jen možné, než to udělá někdo jiný. Ve skutečnosti je opak pravdou. Chcete-li cokoliv urychlit, musíte zpomalit. Totéž platí i pro dosažení rovnováhy v pracovním životě, kde se všichni honí na denním pořádku. Není to o tom, jak rychle, nebo jak brzo to uděláme. Všechno je o tom, jak hluboce milujeme, jak se chováme k ostatním a jak moc respektujeme sami sebe. Postavte dnes takto pilíře vašeho každodenního života a všechno ostatní bude následovat přirozeně.

Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn. MĚSÍC dnes vytváří příležitost jak se naučit v každé situaci udržet vnitřní mír, který potřebujete při překonávání problémů. Pamatujte, že nejlepší způsob, jak se dostat z každé složité situace není cesta kolem ní, ale skrze ní. Otočte dnešní energie ve svůj prospěch, zůstaňte v harmonii se svým vnitřním domovem.

Může se stát, že přijdou chvíle, kdy budete pozorovat co se děje s vaším těle, nebo myšlenkami, můžete mít pocity zmatenosti, nebo pocity, že vaše tělo vibruje, což jste nikdy nezažili. Nebojte se žádných fyzických změn. To vše je součástí vzestupu, o kterém bylo psáno už kdysi dávno. Je to vaše svobodná vůle a kódy přesvědčení, na jejichž základě si vybíráte cestu, kudy půjdete. 

Například pokud si myslíte, že existuje peklo, kam se dostanete, když přecházíte z tohoto světa do druhého, pak zažijete peklo svých snů. To neznamená, že tam zůstanete navždy, ale zůstanete tam tak dlouho, dokud budete tuto víru držet, až dojdete k závěru, že musí existovat něco lepšího.

Vaše aktuální víra má obrovskou moc nad vašimi schopnostmi, takže je ve vašem zájmu, dělat nová rozhodnutí. Vzpomeňte si na dobu, kdy jste se drželi určité pravdy, jakkoliv byla triviální a pak jste díky myšlenkám zažili " AHA" pocit. Nová myšlenka zlikvidovala tu původní a vy jste změnili kód přesvědčení - vzorec chování, který byl součástí starého paradigmatu.

Je to stejné jako když jste např. v dětství neměli rádi špenát - máte kód - špenát je špatný, až se v dospělosti jednoho dne rozhodnete vyzkoušet špenát a zjistíte, že je vynikající. Možná budete hledat mnoho podobných přesvědčení, které jste kdysi nabrali. Změnit tyto staré vzorce je velmi jednouché a můžete jich mít tisíce. Je jen na vás, jestli tato přesvědčení budete posilovat, nebo měnit. Život se stane kouzelným, když ze zbavíte strachů, které vás zotročují. Dokud nezlikvidujete staré kódy chování, dveře k novým příležitostem se neotevřou. 

Máte v sobě sílu udělat pořádek v podvědomí. Je to váš nejdůležitější úkol a výhody jsou obrovské! Mnoho lidí je znepokojeno změnami a pomáhají šetřit ostatní, ale zapomínají na své vlastní přičinění. Jedno rčení říká: " Než začneš hledat třísku v oku druhého, podívej se jestli v tvém neleží kláda", jinak prostě slepý vede slepého. Učení je zážitek - užijte si změny, které prodlužují váš čas na Zemi. 

PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA 

PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře. 

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

—————

Zpět