Úklid na cestě osobně-duchovního rozvoje

23.04.2014 15:35

Možná patříte též mezi ty, kteří během měsíce dubna zažívají na své cestě osobně-duchovního rozvoje razantní úklid. Vtipné je, že jarní úklid, který je obvyklý vždy v tomto období, jakoby se letos intenzivněji přesunul více na naše osobní záležitosti. Zažíváme zejména úklid ve svých vztazích (navíc patříte-li mezi ty, kteří jste si opatřili mé CD „Harmonie vztahů“, úklid v této oblasti je doslova sterilní :-)),zažíváme doslova precizní úklid všech svých záležitostí, těch, které jsme tak pečlivě schovávali do temných zákoutí, a často na ně jaksi i zapomněli.


Příliv vysokých energií na planetu Zemi však  už téměř nedovolí nic schovávat pod pokličkou či někde „v šuplíku“ na dně své duše. Je možné, že někdy během duševního úklidu odstraníte ze svého života i někoho či něco, co budete posléze postrádat… Určitě se vám stalo, že jste někdy vyhodili určitou věc – oblečení, knihu, rendlík… a za několik měsíců vám to chybělo. Stejně tomu může být i během úklidu svých vztahů na cestě osobně-duchovního rozvoje. Můžete zažít, že osoba, o níž jste se domnívali, že k vašemu novému způsobu života či vaší nové identitě jaksi nepatří, vám schází… Čím to asi je? Tento vztah jste ukončili předčasně, lekce, které jste se měli s touto osobou naučit, vám scházejí ve vašem „školním výukovém programu“.


Co s tím tedy dělat? 
Jste-li příliš pyšní, abyste znovu tentýž vztah navázali, vězte, že prázdné vakuum, které často tak „bolí“ máte nahradit svým novým postojem – nalezením oné vlastnosti, kterou vám dotyčná osoba zrcadlila - a to sami v sobě, ve svém nitru. Je pravdou, že toto je ten bolestivější způsob, ale pokud jste již ušli kus cesty duchovně-osobního rozvoje, zvládnete to…
Pokud se domníváte, že to nezvládnete, vězte, že vám vyšší moc pošle do cesty dalšího školitele :-), často však méně příjemného, než byl ten, s nímž jste vztah bez dořešení energie sami v sobě přerušili.
Patříte-li k těm, kdož dává sílu astrologickým předpovědím na internetu, určitě si říkáte: „ ano, toto musí být právě takto, psali to v tom a tom článku“…Uvědomte si však prosím, že na co zaměříme své vědomí, to intenzivně zesilujeme, posíláme tam svou energii. Je-li tedy na internetu předpověď, že dle postavení planet bude vypadat období určitým způsobem, tisíce čtenářů svou pozorností přivádějí v uskutečnění i to, co by jinak mohlo vypadat zcela jinak. Navíc, patříte-li k oněm šťastlivcům, jimž se již povedlo alespoň částečně vymanit z vlivu působení planet i měsíce – a to svou tvrdou disciplínou dosaženým spojením se svou vnitřní božskou esencí – Já Jsem Přítomností, je zcela logické, že v těch vyšších dimenzionálních pásmech již planety i měsíc na vás vliv postupně ztrácejí.

A právě z důvodu, že pořádám semináře  Duchovního učení o Já Jsem, kde se učíme společně vymanit se z vlivu astrálního působení planet, neuvádím již více na svých webových stránkách překlady různých astrologických předpovědí.

Věřím, že závěr měsíce dubna nám všem přinese co nejvyšší potenciál pro příjemný vstup do nadcházejícího měsíce lásky.


(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na https://www.reiki-centrumpraha.cz) 23.4.2014

—————

Zpět