V jádru je ještě něco dalšího

23.09.2013 17:38

Jennifer Hoffman

Dlouho jsem měla podezření, že  mám nějaké velice intenzivní problémy spojené s minulými životy a související s uvězněním, spoutáním, pronásledováním, mučením, souzením, a s utrpením vyplývajícím z nespravedlnosti, moci, ztrpčování života a ovládání. Netušila jsem však - dokud se u mne nedávno neobjevily  zdravotní obtíže, které mne donutily pohlédnout hluboko do vlastního nitra ve snaze najít nějaké vodítko k těmto problémům a pochopit - jak daleko sahají a v jakém rozsahu jsem svůj život žila skrze ně.

Poslední tři roky zaznamenávám tento trend i při koučinku klientů, protože jsem schopná vždy vystopovat problémy tohoto života až  k traumatům z minulých životů a ukázat jim, jakým způsobem mohou dosáhnout vyléčení, jestliže proniknou k onomu často těžko postižitelnému jádru, neboť záležitosti z minulých životů se obvykle vynořují ve spojitosti se složitými a vysilujícími životními problémy.

V mém případě... nebudu se tu pouštět do detailů, nicméně kratší verze zní, že jsem byla pro své politické názory ve francouzské kobce, připoutána okovy ke zdi. V jiném (vyhlížel jako starověký Sumer) jsem byla mocnou učitelkou, která byla uvězněna těmi, jež měla vyučovat, byla pronásledována, vězněna a nakonec popravena za to, že odmítla mlčet o svém přesvědčení. V obou životech  zmíněná osoba (já) byla připoutána okovy kolem kotníků  a zemřela utopením, což oboje dnes patří k mým výrazným karmickým tématům.

V obou životech jsem v té situaci přešla od hněvu k zoufalství. Boj byl zbytečný, útěk nemožný - z pohledu moderní doby jsem si uvědomila, že jediným způsobem útěku z vězení, který jsem znala, bylo zemřít, což je něco, co se téměř stalo při mých současných zdravotních potížích. Ale musí existovat ještě jiná možnost, a to je přesně ten důvod, proč jsem pořád tady a živá. Jádro problému bylo odhaleno, jde o opakující se situaci spojenou se zraněními v oblasti kotníků (kotníky mám ukrutně nateklé a bolestivé), s tím, že jsem zbavena možnosti pohybu neboli ,,uvězněna” či paralyzována (je pro mne těžké chodit a v průběhu uzdravování jsem velmi unavena), a též je to spojeno s vodou ( tento týden mi kanalizace vyplavila suterén). Scénář tedy mám, teď je čas  vytvořit jiné řešení, aby tato karma byla ukončena a já mohla vystoupit z tohoto cyklu, který se tolikrát opakoval.

Pokud ve výše popsaném do jisté míry vidíte sami sebe,  existuje velmi silné léčení, které je vám dostupné, jakmile jste schopni identifikovat karmický cyklus a vytvořit si pro život nové možnosti. Jaké je základní téma spojené s karmickým cyklem? Je to něco, co se opakuje pořád dokola, stále znovu, možná to jen pokaždé vyhlíží trošku jinak. Je to nicméně stejný druh situace. Proč je to důležité? Je to  důvod vašeho života – zažít to a vytvořit jiný výsledek. Jak se s tím máte vypořádat? Dokud si to záměrně neuvědomujete, děláte pokaždé totéž, neuvědomujete si, co se děje a nevidíte ani to opakování.  S uvědoměním jste schopni vidět příslušný vzorec, vytvořit nespočet řešení a mít odvahu zrealizovat alespoň jedno z nich.

To všechno má svůj důvod (jako by někdy důvod nebyl) a ten souvisí se vzestupem, transformací, přechodem a novými začátky. Jak říkal Ježíš: ,,Nemůžete nalít nové víno do starých vinných měchů,” a já si nemyslím, že mluvil o alkoholických nápojích...Jsme-li my tím ,,novým vínem”, nemůžeme vstoupit do svého nového paradigmatu spolu se svými starými přesvědčeními, zvyky, energiemi, frekvencemi a karmickými vzorci. Pamatujete si odkaz na ,,oko jehly” z nedávného příspěvku?  Kolik karmické zátěže si myslíte, že můžete s sebou vzít, když prochází okem jehly ve svém životě (což je onen most mezi 3D a vyššími dimenzemi)?

Co děláme pro to, abychom se zbavili své zátěže? Dojdeme k tomu, co považujeme za její jádro a odkryjeme pravdu. Pak kopeme trochu hlouběji, abychom našli ještě větší pravdu, tu, jež nám pomůže vidět spojení mezi všemi situacemi, vztahy, osobami, přesvědčeními a událostmi, které jsme ve svém životě dosud zakusili, pomůže nám odhalit pohřbené životy, s nimiž souvisí, a podívat se, jakým způsobem jsme si vybudovali a přizpůsobili své životy tak, abychom je znovu vytvořili. A jestliže ještě nejsme připraveni to vidět, dostane se nám velkého popostrčení v podobě nějaké životní události, která nás nutí, abychom si jí opravdu všimli, abychom prozkoumali tyto oblasti, dokud nebudeme ochotni   čelit sami sobě ve všech svých aspektech, historii a energii, abychom přesně poznali, co je nezbytné pro náš návrat k celistvosti.

Je to cesta od léčení k úplnosti, a cokoliv se nachází v onom jádru, brání nám to v dosažení ,,celistvosti”. Karmické cykly jsou energetickou drenáží využívající naši energii, omezující naši schopnost expandovat do vyšších aspektů a uvolnit hustotu, což je nutné pro dosažení nových frekvencí a přechod do vyšších dimenzí. V naší karmě je obsažena informace, jak jsme zažívali 3D energii, jež nyní tíží naši duši bolestí a strachem.

Jako u zátěže na horkovzdušném balónu – má-li se balón vznést, je třeba zátěž odhodit. Volba je na nás – zůstat na zemi nebo vzlétnout, být v karmickém cyklu nebo se vydat na novou stezku. Pro provedení práce na této úrovni neexistuje lepší čas než přítomný okamžik, protože celý vesmír nám dodává odvahu, abychom to dokončili. Nastal váš čas, je na vás řada... Jste ochotni odhodit nějakou zátěž a prudce se vznést?

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
 https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 15. 9. 2013

 

—————

Zpět