Vdechnout ženský princip do Matky přírody

03.08.2012 12:33

 

Vdechnout ženský princip do Matky Přírody

 
Příroda je mocná, slýchávala jsem jako malá. Dnes si uvědomuji, že i v přírodě převažuje mužský princip síly, moci, ale taktéž svobody, a to je správně. Přichází však čas, kdy po dlouhém pádu je potřeba znovu probudit rovnováhu.
 
Mám v sobě vizi, vizi světa, kde vše je se vším v souladu a vše nalézá řešení samo v sobě. Cítím, že to je aspekt Bohyně, který je tu na Zemi potlačen. 
 
Vdechujme prosím tedy při dnešní úplňkové meditaci (a kdykoliv jindy) do Matky Přírody ženský princip, který probudí její tvořivost. Božské tvoření pak může dát vzniknout novým druhům roslin a živočichů. Nemusíme vědět jak, můžeme však tento proces podpořit, neboť síla člověka nezná hranic. Jsme zemské antény, které dokážou transformovat vesmírný záměr zde na Zemi...
 
Nikoliv člověk sám, nikoliv mimozemská civilizace, nikoliv sama Země se svými nehmotnými bytostmi - jedině ve spolupráci dokážeme snést Novou Zemi... Vše je v dokonalém souladu, jedno bez druhého nemůže být a nemůže se rozvíjet...
 
Tvořivost je o přirozeném nalézání řešení - jako ta nově objevená rostlina, co dokáže rozložit plasty. 
 
Pokud sami v sobě si nejste jisti svým probuzeným ženstvím, představte si ženu, ... Bohyni, napojenou na vlastní moudrost, krásnou, zdravou, se silnou intuicí a tvořivých duchem, která žije v přirozených denních rituálech, které se díky její uvědomělosti stávají magií, vzpomeňme si na tu Ženu, kterou v nás před staletími začali ušlapávat. A právě z této Ženy vydechněte - do Země, do stromů, do květin, do ptáků, do živočichů, do broučků, do kamenů... Vdechněme tam lásku a naději, ať se nové druhy netvoří na základě strachu a myšlenkových programů, nýbrž Lásky, Spolupráce a Božské tvořivosti. 
 
Jak se zvyšují naše vibrace, jsme stále většími tvůrci, je jen na nás, jestli budeme podporovat destruktivní či tvořivý proces. V tomto přechodném čase je oboje potřeba, oboje je důležité - vědomě, v každém okamžiku svého života se rozhodujeme pro jednu z těchto cest.
 
Až budeme mít soulad sami v sobě, vše se "samo" vyřeší. A naše intuice nás povede. Naše zahrady nás v pocitech povedou, jak se o ně starat, aby se péče stala rituálem, nikoliv otročinou. Naše zvířátka nám nebudou muset nic zrcadlit, nic dávat najevo, na nic upozorňovat, a proto budou zdravá a dlouhověká, a když odejdou budeme vědět, že nastal jejich čas a že odcházejí v klidu a míru.
 
I já se snažím probudit tvořivost ve svém srdci, neboť být tím, prožívat to znamená vynést to na povrch do reality, a to je stejně důležité jako jakákoliv meditace, vím, že pak sám život nalezne svá řešení, tvořivost je v podstatě otevření se energii Bohyně, temné i bílé, aby v jednotě mluvila skrze naše těla, slova, city, emoce a my je převáděly do hmoty...

Pocta Matce Zemi

Ze všech světů, co já znám,
Zemí tou jsem milován.
Zde mám radost, zde mám žal,
z touhy v srdci oheň vzplál.
 
S Láskou Anamel
 

 

—————

Zpět