Velmi mocná modlitba

13.08.2013 19:42

Ty, jenž zrozuješ, Otče - Matko kosmu, soustřeď v nás své Světlo, ať je k užitku. dechu všech světů slyším Tě dýchat dovnitř a ven v tichu. Pomoz nám v Jediném svatém Dechu pociťovat jenom Tebe - to vytvoří svatyni v nitru celistvosti. To Světlo my všichni hledáme jinde a to nás od sebe samých odvádí, ale Tvé jméno žije uvnitř.

Svou vládu Jednoty stvoř teď...z tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků. Ať tvé rady řídí naše životy a očistí naše úmysly pro spolu-tvoření. Tvá vláda vytryskne, až se naše paže rozpřáhnou a obejmou všechno Stvoření. Jak nacházíme tvou Lásku ve své, tak nebe s přírodou ať zplodí nové Stvoření. Tvá jediná touha pak s naší působí jak ve všem Světle, tak i ve všech formách.

Dopřej nám náš denní chléb a vhled pro potřebu o níž se hlásí rostoucí život. Vytvoř v nás, pro nás to, co je jen možné, osviť každý krok k domovu. Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimž držíme viny ostatních. Odpusť naši skrývanou minulost i utajované hanby, jakož i my neustále odpouštíme co jiní skrývají. Ulehči nám tíhu utajených dluhů, jakož i my zbavujeme druhé povinnosti je splácet.V pravdě - síla těchto výroků, nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy Amen...Od tebe pocházejí králové a královny korunování, principy vlády, kosmické " Já mohu" Amen...Z tebe ten plamen budící úžas, ta sláva zrození vracející Světlo a zvuk do kosmu zpět.Amen...

—————

Zpět