Vlna láskyplné radosti přijata

02.01.2013 18:15

 

/album/fotogalerie/a379814-178138015610988-100002443712522-336452-1887838591-n-jpg1/

 

Jaký to báječný dar přijala tato planeta od Zdroje v den 21. Prosince 2012...  Záměrem bylo, aby všichni, kteří se tak rozhodnou, se mohli připojit k oslavě této radostné události a uskutečnit své vlastní vědomé spojení se Zdrojem.

Můžeme pocítit mír a klid, pokud si dovolíme se na chvíli zastavit a tuto energii vnímat. Vlna začala  ve skutečnosti přicházet již o něco dříve, než se očekávalo, a bylo to díky tomu, že se na tento dar mnoho lidí po celé planetě vědomě zaměřilo ve svých myšlenkách. Velké díky všem, kteří se účastnili tohoto procesu již tím, že jednoduše byli na planetě, a kteří proto byli energetickými přijímači.

Možná jste si všimli pocitu, jako by vaše vědomí pohladil jemný vánek, když jím procházela tato vlna. Velmi něžná, a přesto tak plná Lásky Zdroje, že pro mnohé prostě nebylo možné ji přehlédnout. Snad jste dokonce i zaznamenali nějakou tu slzu, protože vaše city přetékaly Láskou, Radostí a Vděčností. Mnozí to takto skutečně vnímali!

Stále se toho ještě jako kolektiv musíme mnoho naučit, na mnohé se rozpomenout, zatímco pokračujeme ve své cestě za vyléčením našeho emocionálního těla/vnitřního dítěte. Úspěšní v tom můžeme být jedině tehdy,  projevíme-li touhu sami sebe uzdravit.

Každá tvář Zdroje na planetě Zemi s sebou nese kousíček toho, co patří k ,,Celku“. Každý z nás nese svůj díl poznání a pochopení, které pomohou Celku, a JEDINĚ jako Celek jsme schopni pokračovat kupředuCelek Tváří Zdroje, které si přejí se vyléčit a navrátit se do rovnováhy s Božským Zdrojem, a tedy pak společně s ním vytvořit pro svou zkušenost zcela jinou realitu.

Proces osobního léčení je něčím mnohem větším než pouhým stanovením našich cílůavšak nastavení cílů představuje výchozí bod. Mnozí si ve svých životech cíle stanoví, jenže k nim nikdy nedojdou. Nastavují si cíle, které jsou velice náročné, což může způsobit, že nejsou schopni dosáhnout toho, co si přejí, a pak, když nejsou schopni žádoucího cíle dosáhnout, dovolí si pocit selhání. Inu, nenápadné hry, jež hrajeme sami se sebou jen proto, že v kolektivním vědomí je zapuštěn myšlenkový vzorec toho, co je nutné pro úspěch v čemkoliv...

Naše skutečnost a naše současné výzvy, které nás oslabují, nevznikly přes noc. Vznikaly po celé věky a nelze je vyléčit přes noc, ale nebudou vyléčeny vůbec, pokud nejsme ochotni v tomto léčebném procesu odvést svůj díl práce. V souvislosti s naším léčebným procesem existuje jedna báječná zprávaneděláme to úplně sami a nikdy jsme na to sami nebyli. Bůh-Zdroj odjakživa byl vedle nás, uvnitř nás, a stejně tak multidimenzionální rodina našeho vědomí. Zdroj si přeje, aby se uzdravily VŠECHNY jeho tváře, aby se rozpomněly na pravdu, že jsou Tváří Zdroje. Zdroj si přeje, aby se všechny jeho Tváře uzdravily a nabyly dokonalé rovnováhy, aby pak mohly zažívat ty báječné věci, které existují v bodě rovnováhy uvnitř stvoření.

Své vlastní léčení zvládneme mnohem snadněji, pokud jsme na sebe jemní. Není třeba spěchat, není třeba se trápit, že něco neděláme správně nebo že – kvůli tomu, že nechápeme to, čemu bychom rádi porozuměli – nejsme schopni se uzdravit.Dokud si Tvář Zdroje přeje se uzdravit, tedy nese si s sebou kritické množství myšlenkových vzorců zaměřených na vyléčení, Zdroj jí pošle prostřednictvím vesmíru prostředky, s jejichž pomocí se  žádoucí uzdravení může uskutečnit.

Je moudré si pamatovat, že po této stezce nekráčíme sami, že jsme na ní nikdy sami nebyli a ani bychom po  ní sami kráčet nemohli. Když zakopneme či klopýtneme a spadneme, a potřebujeme pomocnou ruku, jež nám pomůže znovu vstát, musíme učinit jen jediné: požádat Zdroj, aby  nám pomohl, a on přesně to učiní. Nemusíme nicméně čekat až do chvíle, kdy nám život předloží výzvu, díky níž si uvědomíme, že potřebujeme pomoc. Jestliže jsme schopni udržet si ve svých každodenních myšlenkových vzorcích soustředění na své spojení ke Zdroji a jsme schopni se v každém okamžiku nechat Zdrojem vést, zjistíme, že je to mnohem snazší, než kdybychom se pokoušeli kráčet svou cestou v temnotě.

Když vymýšlíme své žádoucí cíle, bylo by rozumné si je nastavit menší a dosažitelné,  abychom byli schopni skutečně sami vidět, čeho jsme dosáhli, abychom neskočili s tím, že jsme selhali, pokud jich nedosáhneme.  Konzistence, soulad je tím hlavním aspektem při dosahování naplnění jakéhokoliv přání. Cíl vlastně představuje myšlenkový vzorec, a pokud si ho nastavíme příliš vysoko, máme tendenci tento myšlenkový vzorec ztratit z dohledu, což znamená, že do něj přestaneme vkládat svou energii, takže zastavíme proces spolu-vytváření naplnění tohoto přání.

Pokoušíme-li se žít své životy a vyjadřovat se co možná nejvíce v rovnováze se Zdrojem, ještě to neznamená, že nemůžeme uklouznout, zakopnout a spadnout. S největší pravděpodobností se nám přesně to stane. Ale čím větší část svého emocionálního těla uzdravíme, tím snazší pro nás bude pohlížet na své chyby jako na učební zkušenost, a proto si začneme uvědomovat, že nikdy není třeba se za cokoliv odsuzovat.  Zdroj sám nikdy nesoudí žádnou ze svých částí. Božský Zdroj ví velice dobře, s čím se každý z nás potýká, zatímco procházíme svým každodenním životem, a zná výzvy a náročné situace, v nichž jsme v současnosti uvězněni. Léčení je dějem, jemuž je třeba umožnit, aby se rozvíjelo, stejně jako stvoření je procesem, jemuž Zdroj umožňuje se rozvinout.

Vskutku, až naše  životní putování skončí a odložíme kostým, jemuž říkáme fyzické tělo, tak JEDINOU věcí, na níž bude záležet, je jak jsme se chovali k sobě a druhým, a jen mi sami budeme vyhodnocovat, jak dobře jsme zvládli to, čeho jsme si přáli dosáhnout během doby života, v němž jsme hráli určitou roli.

Jsme energetickými bytostmi, které procházejí zkušeností dočasné manifestace, a jen my sami budeme těmi, kdo rozhodne, jak dobře jsme si vedli v tomto životě a zda existují věci, jež bychom rádi napravili a zda si tedy zvolíme další životní zkušenost s týmiž herci za účelem nápravy. Pokud se již teď poučíme ze svých chyb a pokusíme se kráčet se Zdrojem, pak bude při zpětném ohlédnutí za naším životem na tento život mnohem hezčí pohled.

Obvyklé myšlenkové vzorce obsahují věci jako ,,den po dni“ a ,,žijte v přítomném okamžiku“. Toto deformované pole reality si nepřeje, abychom toto činili. A co myslíte, proč tomu tak  je? Je to tím, že kamkoliv zaměříme své myšlenky, tam zaměříme svou energii. Pokud neustále myslíme na minulost a všechno, co bychom rádi změnili, nebo když přemýšlíme o budoucnosti, co by se mohlo či nemuselo stát, pak svou energii zaměřujeme do minulosti nebo budoucnosti, nikoliv do Přítomného okamžiku.

Jenže my zažíváme Přítomný okamžik a spolu-tvoříme s Božským Zdrojem v Přítomném okamžiku, a vždy je to právě Přítomný okamžik, kdy bychom chtěli zakoušet příznivé změny ve svém životě. Minulost je – energeticky – za námi. Již jsme energii oněch okamžiků do sebe vtáhli, proto to vnímáme jako minulost. Budoucnost leží před námi – v podobě energie, kterou musíme ještě vtáhnout do sebe nebo Příštího okamžiku v čase. Jestliže si přejeme změnit svůj příští okamžik v čase, pak musíme nastavit  onen ,,myšlenkový vzorec“ v Přítomném okamžiku, protože ten vždy ovlivní to, co nám příští okamžik v čase předloží k zakoušení.  Jeden známý citát říká: ,,Já jsem dnes tím, kým jsem, díky rozhodnutím, jež jsem učinil/-a včera.“ Velmi výstižné.

Snad jsme učinili rozhodnutí, která bychom rádi zrušili, nebo bychom to udělali jinak - poté, co jsme tím již prošli Avšak jediný způsob, jak vyléčit to, co způsobilo, že jsme učinili nevhodnou volbu, je léčit se v Přítomném  okamžikuStejně jako bychom pomáhali batolátku, které se učí chodit, aby se znovu postavilo na nohy, když spadne, musíme takto podpořit i sebe. Každý z nás v sobě nese část Zdroje a může požádat o pomoc, kdykoliv potřebuje. Jen tehdy, když se rozpomeneme, že toto nemusíme dělat sami,  když už sami sobě  nedovolíme myslet si, že jsme slabí, pokud učiníme nesprávnou volbu, tehdy jsme schopni se povznést nad svou pýchu nebo nad svůj pocit nehodnosti a vzpomenout si požádat Zdroj, aby nám pomohl.

Planeta nyní obdržela vpravdě velký dar v podobě energie Zdroje, a to každému z nás zpřístupní mnohé příležitosti, jak kráčet svou stezkou a nalézat způsoby, kterak podpořit druhé, zatímco pracujeme – den za dnem, vteřinu za vteřinou – jako kolektiv na svém léčení. Získali jsme velmi vzácný dar, jenž nám umožní napsat náš VLASTNÍ scénář ,,hry“, již bychom rádi odehráli jako svůj život, a každý z nás tak činí právě teď svými myšlenkami.

Řada lidí o Vánocích myslí na ostatní, nabízejí jim podporu a zahrnují je dary tak, jak by je to v jiné části roku ani nenapadlo. My VŠICHNI máme schopnost umožnit, aby se tento druh myšlenek stal běžnou součástí našeho každodenního života. Když pomůžeme sousedům přesně tak, jak v té chvíli potřebují. Když nabídneme jiným tvářím sebe sama pomocnou ruku.  Když se budeme dívat druhým lidem zpříma do očí a věnujeme jim dar v podobě úsměvu nebo přátelského pozdravu.  Všechno, co pole této reality nabízí, aby  udrželo lidské masy ve stavu zúženého vidění, kdy nevidí, co se odehrává kolem nich, existuje právě za tímto účelem.

V dobách předcházejících éře technologií spolu sousedé mluvili, lidé se v komunitách seskupovali, aby pomohli tomu, kdo potřeboval pomoc. I každodenní život byl mnohem tvrdší a bylo zapotřebí více rukou k pouhému zajištění základních potřeb nezbytných pro přežití. Avšak podělit se o dar Lásky Zdroje s ostatními nevyžaduje příliš velké úsilí - vyžaduje  jen touhu tak učinit.

Vždy dostaneme přesně to, co sami dáváme, a pokud si přejeme ve svém životě vidět více hojnosti, více lásky, více radosti a štěstí, pak jsou to ty věci, které bychom měli stále dávat ostatním jako dar. Takto prostě tvoření funguje. Dostaneme to, co sami dáváme.

Buďte ujištěni: My jsme Zdroj! A společně můžeme stvořit, cokoliv si přejeme...

https://www.ascensionwhispers.com/

Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 01. 01. 2013

/album/fotogalerie/a317762-170679539690169-100002443712522-315477-1573310382-n-jpg1/

—————

Zpět