Volba duše našeho Já

10.09.2012 09:05

 

Volba duše a našeho Já

Každý život představuje léčebný cyklus, příležitost k opětovnému vyvážení energií, které díky aspektu strachu vytvořily otisky neladící s vaším nejvyšším energetickým potenciálem bezpodmínečné lásky. Návrat na hmotnou rovinu je v každém životě činěn proto, abyste znovu uvedli do souladu své Já a svou duši, aby byly dokonale spojeny a aby byly v dokonalé harmonii s tímto energetickým potenciálem. Každý člověk putuje po této cestě vyrovnávání, k němuž dochází prostřednictvím léčebných cyklů, je to energetické putování cestou uznání a poznání, pochopení, uvedení do souladu a transformace.

 

Léčebný cyklus zahrnuje změnu energetické frekvence zakoušené prostřednictvím řady fyzických událostí, které nám demonstrují právě ten druh energie, jenž není v rovnováze. Kdykoliv je nám předložen léčebný cyklus, činíme rozhodnutí, zda toto léčení prožijeme nebo zda umožníme, aby prošlo proměnou, takže se jeho otisk změní a sladí s vyšší frekvencí.

Takové rozhodnutí činí naše Já a naše duše. Já si přeje to překonat, potvrdit svou zkušenost a zvítězit. Přáním duše je provést změnu na energetické úrovni a uvolnit příslušná spojení. Pokud jsou tato dvě přání v souladu, může léčebný cyklus pokračovat až ke svému završení. Pokud jsou v rozporu, začala jiná cesta léčení, jejímž účelem je dosáhnout odpovídajícího sladění.

Porozumění pochází z poznání duše, že bolest vzniká tehdy, když je energie spojena se strachem. Jestliže dovolí, aby strach byl přeměněn a propuštěn, aniž by se snažilo někoho obviňovat či soudit, uvádí to naše Já do souladu s duší a mění cestu – z léčení v transformaci. Je možno naše Já uspokojit jemným, bezbolestným léčením nebo je nutno něco ,,udělat” a vytvořit výsledek potvrzující touhu tohoto Já po ušlechtilosti a pocitu bezmoci v konkrétní situaci, v níž se kdysi bezmocné cítilo? Naše Já hledá potvrzení v každé zkušenosti, duše chápe, že všechny zkušenosti jsou zrcadly jednoho cíle léčení, a když vyléčíme jednu, jsou vyléčeny všechny.

Jestliže je naše duše a naše Já v harmonii díky společné energetické frekvenci a porozumění, existuje v plné míře pochopení povahy a záměru cyklu léčení. To vnáší přeměnu, protože tam, kde je toto porozumění, je též přijetí, soucit a odpuštění. Bez tohoto se léčebný aspekt stezky k uzdravení stává cestou našeho Já a na účast duše není brán ohled.

Rozhodneme-li se být uzdraveni, znamená to uzavřít cyklus tak, aby výsledkem byla transformace, porozumění a opětovné nastolení harmonie s bezpodmínečnou láskou. Právě to bývá označované termínem ,,nebe na zemi”, toto opětovné sladění našeho Já a naší duše na té nejvyšší úrovni energetické frekvence bezpodmínečné lásky… a to umožňuje, aby došlo k vzestupu.

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.czpřeložila Lucka K.)

 

—————

Zpět