VŠE JE NÁM DAREM

25.06.2013 10:20

 

Vše je nám darem, každý okamžik každý den,
vše je jak má být A VŠE JE PRO NÁS PŘIPRAVENO A TO TAK ABYCHOM MOUDROST V SOBĚ PROBUDILI A HLAS Z NITRA USLYŠELI,.
Vše je dobré a vše je jak má být,
vše je moudré a ve všem je otisk moudrosti vesmíru a ve všem a v každém je ukryto Božské JÁ,
když to nevidíme stačí se zklidnit a ucítíme,
pocit je moudrost a hlas duše a to je ta pravá cesta k sobě, k moudrosti k hlasu své duše,
ta vede každého pravou cestou, když se necháme vést a jdem ne proti proudu, ale plyneme na vlně lásky a na vlně svého života podle Božského plánu.
Jděme každý svou cestou a s láskou každého na cestě vítejme a děkujme že se potkáváme , jsme si navzájem oporou a navzájem se učíme,
každý člověk v našem životě má své místo a nese si své poznání svou pravdu a je nám učitelem jako my jsme mu učiteli,
pokud tohle s láskou přijmeme a nebudeme hodnotit kritizovat budeme se učit, a vzájemně se uznávat a láskyplně se k sobě chovat, pak celým Vesmírem, v každém okamžiku zazní Hlas lásky a všichni splyneme v jednotě v kruhu lásky a světla kolem celé Planety Země.
Požehané dny letního slunovratu,
požehané dny léta,
požehané dny v každém dni našich životů
v úctě lásce a Pravdě Ivana Batová
 
 
 
HLAS Z NITRA
 
V tichosti své jen duše promlouvá.
V tichosti své jen božství znovu ožívá.
 
V tichosti své hlas z nitra se probudí.
V tichosti své každý opět se k sobě navrátí.
 
Hlas z nitra k nám v moudrosti promluví,
to pravé vědění, slovo světla nás probudí.
 
Hlas z nitra moudrost k nám zpět dovede,
a duše se slzou vděčnosti se otevře.
 
Hlas z nitra v nás každém pravé vědění otevírá
a každý z nás jinak se na vše kolem sebe dívá.
 
Hlas z nitra právé hodnoty žití nám ukáže
a lehkost života a žití jeho nám přikáže.
 
Hlas z nitra pravou podstatu naši po věky
věků v sobě nosí.
 
Hlas z nitra otevře klíčem lásky
žití tady a teď v lehkost, radost a krásu.
 
Tam v nitru září hvězda svítící
tam v nitru se ozývá hlas nejčistší.
 
Tam v nitru v tichosti každý sám sebe potkává,
tam v nitru se zachvěje světlem z domova.
 
Tam v nitru v tichosti mnohé o nás se odhalí
tam v tichu dojdeme sami k svému poznání.
 
V tichosti sebe sami poznáme.
V tichosti hlas známý k sobě voláme.
 
V tichosti moudrost věčná k nám pronikne
a co neznáme známým se ukáže.
 
V tichosti hlas své duše uslyšíme.
V tichosti sami k sobě promluvíme.
 
V tichosti svůj střed světla najdeme.
V tichosti svou lásku k sobě přijmeme.
 
V tichosti světlo a paprsek boží opět rozjasníme.
V tichosti odpuštěním bolesti propustíme.
 
Pak nádech a výdech z nitra duše
jen láskou a světlem bude naplněn.
 
Pak klid a mír, pokoj v duši bude rozprostřen.
 
Pak život jako dar v pravdě přijmeme
a pokora, úcta, vděčnost nás jím povede.
 
Pak radost, dobro, štěstí budem prožívat
a vše v nás i kolem nás bude jen světlým jasem prosvítat.
 
Pak v Pravdě vše a všechny s láskou přijmeme
a zář v očích v nás světlem lásky se rozleje.
 
V úctě zapsala Ivana Batová
 
 
 
Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme
 

—————

Zpět