Vy a vaše planeta jste obklopení mnohými bytostmi, které vám touží pomoci

14.08.2013 18:36
Magatha z Agarthy prostřednictvím Méline Lafont
Únor-2013
 
Pozdravy moji milovaní bratři ze Země, Já Jsem Magatha z civilizace Agartha. Já Jsem si dobře vědoma, že prošel dost velký časový úsek ve vašem pozemském čase, ve kterém jsem se neukázala a za to se omlouvám. Nyní vysvětlím proč tomu tak je.
 
Moji drazí Bratři ze Země, ve vaší realitě je nyní mnohé ve stavu posunu: doslova se takříkajíc hýbou hory jen aby byl celý proces uveden do pohybu směrem ke globálnímu vzestupu a Odhalení. Všechny ty procesy se nyní znovu zrychlily do plného rozvoje a následně vyžadují obrovskou podporu od nás všech pro vás všechny a pro Gaiu. Jelikož tyto procesy jsou pro vás všechny takové prudké, naše účelná podpora v této věci je více než vítaná a potřebná, protože bude hodně náležitě dosaženo v tomto přítomném okamžiku.
 
Nastaly četné zásahy od nás všech, ne jen od Mistrů Světla, ale také od podzemní posádky, která přebývá v milované Matce Zemi a konkrétněji naší civilizace. Jak jsme vás všechny dříve informovali, my vás podpoříme a pomůžeme vám v tomto procesu kdekoliv můžeme a uctíme náš slib. Vy a vaše planeta jste obklopeni mnoha bytostmi, které vám touží pomoci prostřednictvím všech možných barev a energií, které jsou samy o sobě užitečné pro váš vývoj ve Světle.
 
Cítíme jako nastávají obrovské posuny a vlastně i nyní se projevují a máme z toho náramnou radost, protože toto znamená příležitost obnovy a projevu. Energie jsou takříkajíc hozeny do vašeho klína a toto je to co s nimi děláte: je to zcela ve vašich rukou. My jsme velmi vděční za mnohé trpělivé a důvěřující světelné duše, které se nevzdávají navzdory namáhavým a vyčerpávajícím energiím a událostem, fakt za který budou hojně odměněny. První viditelné odměny jsou nyní zcela viditelné a mnohé duše jsou tím povzbuzeno, dává jim to odvahu vytrvat.
 
Všichni jsme nesmírně ohýbání pro celou tuto událost a můžeme být hrdí a radostní z toho co jste dosud dosáhli. Hodně tvrdé práce probíhá v zákulisí v podání celé galaxie a světelných bytostí rozmístěných na vaší planetě: vyšší říše a také naše podzemní civilizace jsou zapojeny v tvrdé práci aby to všechno dokončili. V současnosti jsme přišli do tohoto stavu, ve kterém všechno vychází na povrch a stává se viditelným tak si všimněte pohyby jak se dějí a mějte na paměti, že vše se projeví rychle a vy potřebujete jen pozitivní, láskyplný postoj, abyste to zvládli.
 
Není žádný důvod propadat panice; vše je pod kontrolou a zůstane to tak pokud kolektiv lidstva zůstane v důvěře a vysílá ze svých srdcí jen myšlenky a pocity Lásky. Proto je třeba udržet si vaši rozvahu a nadále se soustředit jen na vaše vnitřní obohacení a vaše osvícení. Zůstaňte v příchozích dnech ve vašem středu a považujte vše co vidíte kolem vás za film, který se odehrává; není to skutečné, nemůže se vás to dotknout a nemůže vás to takříkajíc stáhnout zpět do proudu. Je jen proces obnovy, který je skutečný a který je pro dobro všech.
 
Nadále se uzemňujte a my vás spojíme s našimi oddíly Světla, s našimi energiemi as našim doprovodem. My slyšíme volání vás všech a pomůžeme vám v myšlence ze srdce. Nebojte toho co má přijít, všechno se krásně vyřeší v nejlepší prospěch vás všech, ale pravda je nezbytná a odhaluje se TEĎ!
 
V Lásce a díku, do našeho příštího setkání, Magatha z Agarthy.
 
Copyright © by Méline Lafont.
 
Překlad: Sir @ https://ee.dunres.sk

—————

Zpět