Vy jste Slovem Božím - Jennifer Hoffman

03.04.2013 17:49

 

 

Jste Slovem Božím, výrazem božského světla a bezpodmínečné lásky v lidské formě. Mise, na niž jste se vydali v tomto a všech životech, se netýká slepého následování Slova Božího, toho, že byste měli dělat to, co se vám řekne, a následovat stezku, již pro vás nebo za vás někdo vytvořil.

Vaším posláním je Být Slovem Božím – coby ojedinělé a výjimečné vyjádření Božského Zdroje v lidské podobě. Toto Slovo je vaším  jedinečným spojením k energii Zdroje a právě skrze toto Slovo tvoříte nebe na Zemi a ukazujete své dary světu. Jako Slovo Boží ztělesňujete ve světě  jedinečné světlo.

Jakým slovem si přejete být a jak si je přejete ztělesnit? Volba je na vás. Slovo vám dodává sílu.  Způsob, jímž se ho rozhodnete ztělesnit a používat, vám umožní získat přístup k jeho síle a energii.

Vaše lidská bytost je plavidlem pro vaši duši, je nádobou na sílu světla a pravdy, že svět se potřebuje povznést nad svou lidskou podstatu a s láskou přijmout své božství. Není to psáno jako Slovo Boží, jež by mělo následovat celé lidstvo, je to vytvářeno prostřednictvím  jednotlivých světel, jako jste vy coby Slovo Boží. Každé z nich je božským vyslancem světla, který přináší světu božské světlo a pravdu. Bez vás by duše neměla do hmotného světa přístup. Bez duše se necháváte vést egem a nemáte přístup ke svému božskému záměru či vedení. Jako Slovo Boží vtělujete a ztělesňujete duši, poskytujete jí záměr, zaměření a vyjádření. Vy jako Slovo Boží jste Božským Zdrojem v činnosti.

Slovo, jímž jste, si volíte sami, můžete ztělesnit jakýkoliv aspekt energie Zdroje, který si vyberete: radost, klid, lásku hojnost...  Uvědomte si, že energie Zdroje nikoho nesoudí, takže Slovo je přítomno i v těch, kteří učí prostřednictvím strachu a oddělenosti. Cílem této mise je obnovení spojení a vzestup, a toho lze dosáhnout mnoha různými způsoby.

Být Slovem Božím znamená poznat svou vlastní božskou podstatu a být ochoten toto božství vyjádřit ve světě – skrze život, jenž žijete, skrze vaše volby a záměry. Nevyžaduje to od vás, abyste  byli dobří či ,,svatí“, máte uznat sebe sama jako celistvé, ztělesnit své lidství i své božství, to vše v spolu-tvůrčím partnerském vztahu, jenž  umožní to nejvyšší vyjádření vašeho spojení se Zdrojem a záměr být pohárem božské energie a světla.

Vyberte si Slovo, jímž chcete být, a  osvojte si jeho energii. Svou volbu měňte dle inspirace, abyste byli ve větší míře v souladu se svým záměrem tvořit společně se svým božským spojením. V nekonečném a hojností překypujícím vesmíru existují nesmírné a   hojné příležitosti se učit, léčit, transformovat a vzestoupit, a zatímco toto činíte v rámci své vlastní stezky, vytváříte to i pro svět. Neexistují žádná omezení vaší schopnosti vyjádřit energie Zdroje -  když jste tím nejlepším nejsilnějším a nejvyšším vyjádřením sebe sama coby božského člověka, a plavidla pro Zdroj a Zdroji náležejícího, jste tím nejvyšším a nejmocnějším Slovem Božím, vyjádřeným ve vaší podobě.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 29. 03. 2013

—————

Zpět