Vyrovnání karmických dluhů v nadcházejících dnech - Elina

27.07.2013 21:29
 
 
V těchto dnech dochází k největšímu průniku světla na milovanou vaši zem. Matka Gaia pojímá do sebe největší části světelných částic adamantinových vláken. Cítíte, vnímáte tyto změny, které probíhají. Vaše těla dostávají dávky magnetického záření, mění se vaše struktura na magnetickou. Tento nový druh energie přicházející na zem má jiné vlastnosti, než dosud jste zde používali. Může to způsobovat nyní častěji poruchy s elektronikou. Vaše těla procházejí četnými změnami.
Sami jste si to mohli všimnout, pocítit. Nyní je důležité zaměřovat se na to, abyste udržovali uprostřed světla své nitro, zanechali všechny obavy o budoucnost, co vás čeká. Neobávejte se o své blízké nebo pokrevních příbuzných, kteří s vámi nesouhlasí. Každý z nich prochází svým stupněm vývoje. Duše, které se rozhodly v tomto období pokračovat na své cestě v jiných realitách a rozhodli se opustit tento váš svět, si tuto cestu zvolili, aby byla dodržena karmická smlouva, vyrovnání dluhu. Vaše matka Gaia s tím souhlasila. Tento čas je pro každého náročný a důležitý zároveň. Všechny události nadcházejících dní, které budou probíhat, jsou proto neboť je to v plánu, aby mohlo dojít k vyrovnání dluhu. Matka zem se chvěje, drží bolest v sobě nad ztrátami. Duše vědí svou cestu, pokračují tam, kde mají podle svého plánu. Všechny události proběhnou pod ochranou nejvyšších bytostí světla. Je to dohodnuto, zem je dočasně pod ochranou Plejádskej vyslanců světla, Galaktické Federace. Mnoho duší spolupracuje v tomto čase po celém vašem světě, buďte v klidu.
Vaše myšlenky jsou silná energie, mnozí se obáváte budoucnosti, ale budoucnost si tvoříte Tady a Teď. Všechno je tak, jak má být. Některé části světa budou v nadcházejícím období procházet očistným procesem z důsledku vyrovnání karmických dluhů. Duše budou převedeny do jiných systémů. Bolesti, které přitom vzniknou, uvolní potřebné množství energie zadržené v tomto období. Všechny duše, které se toho zúčastní, mají dohodu ve svém plánu. Vy vše co můžete udělat, je posílat jim lásku a světlo. Víte, že se nedá ani není možné bránit pokroku tím, že budete držet něco, co potřebuje být v rovnováze. Nadcházející události jsou vaše zkouška. Uvědomte si, že jste více než fyzické tělo. Jste světelné bytosti, které přišly dokončit své dílo Tady a Teď.
Jak můžete pomáhat přes meditace ...
Vaše těla procházejí změnami, cítíte různé enormní tlaky na nervový a kardiovaskulární systém. Změny probíhají na buněčné úrovni. Vše, co je třeba v těchto dnech, je vaše důvěra v nadcházející období. Zůstat v klidu vlastní duše a srdce. Mění se krystalická mřížka země, mění se vaše tělesná mřížka, to znamená, struktura tělesné stavby nabírá na jiných frekvenčních hustotách než dosud. Jiný náboj přichází na zem a vstřebáváte co největší množství, jaké si dokážete představit.
Je třeba, aby v tomto období rozjímáno co největší množství lidí, ať už osamotě, nebo ve skupinách. Jste více než tělesná struktura, jste více než hmota vaší tělesné schránky. Jste bytosti světla a máte velký potenciál, o kterém ani nevíte. Je třeba, abyste v nadcházejícím období zaměřovali svou pozornost a své srdce naplňovali světlem v největší možné míře. Jakkoli budou události těžké, vyzualizujte své myšlenky a posílejte vaší matce zemi co největší množství světla. Zaměřte svou pozornost na vše krásné, co si pamatujete, a také dále, jak vaše paměť sahá. Je třeba aby se vytvořil světelný kruh, vlna vibrací lásky a světla kolem Gaii. Není důležité, zda to bude ve skupinách, nebo jednotlivě. Je důležitý záměr, vyzařujte světlo a lásku. Své srdce plňte zářením vysokých frekvencí. Události následujících dní vám přinesou všechny odpovědi na vaše otázky. Zaměřujte svou pozornost do svého nitra, udržujte čistotu svého srdce.
Mění se struktura, magnetismus země, světelné částice pronikají do všech vrstev zemského obalu. Zadržené energie strachu se uvolňují, vnitřní zem dala povolení na nadcházející změny. Strážci všech krystalů udržujte ochranu. Zem spolupracuje na sobě samé, na své cestě. Vy jako její děti jste dali souhlas před svou inkarnací jí v tom pomoci. Je vás velké množství, kteří v tomto období pomáháte po celé zem. Všechny světelné systémy jsou vám nakloněny.
Děkujeme vám. Bytosti Centrálního Slunce, Plejádskej ráda světla, Sírianské Archandělská světelný systém
 
Pro https://gaia2010.sk/ 25.7.2013 napsala: Elina. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět