Vzestup není exkluzivní klub

17.05.2013 21:44

 

Vzestup probíhá. Probíhá všude kam se podíváte, všude kam jdete. Musíte jen otevřít svá srdce a své oči abyste věděli, že je to pravda. Mějte mysl, abyste viděli, ale vizte raději svým pravým vnitřním zrakem jako omezeným vnímáním, na které jste se spoléhali v minulosti. Když řekneme "vizte", to co ve skutečnosti myslíme je pro vás cítění. Intuice. Zachyťte se na ten úvodní první "zásah" informace, která přichází k vám a nedovolte jí odejít. Držte se jí a uvažujte o ní nějaký čas. I když se to co zpočátku vnímáte nebo slyšíte zdá být nepoužitelné pro současnou situaci, v níž se nacházíte, odolejte starému, podmíněnému podnětu okamžitě odmítnout vaše vedení.
 
Pamatujte, že nyní se vše mění, a to znamená, že je čas přehodnotit způsob jakým jste vnímali a přistupovali k vašim výzvám z minulosti. A tak musíte přehodnotit prostředky, kterými se jim od nynějška postavíte. Využijte šanci a jednejte podle vedení, které dostáváte. V těchto časech Vzestupu mají i zdánlivě nejtemnější mraky stříbrnou podšívku. Musíte jen věřit, že tam je. Hledejte dobro ve všech vašich sestrách a bratrech a kopejte hluboko abyste odkryli životní lekci v každé situaci. Natáhněte svou ruku. Pokud nic nezkusíte, nic nezískáte. Buďte smělí.
 
Vystupte z vaší krabice a jděte ven do světa. Jděte jako přítel, učitel a ukazatel cesty, nositel Světla. Spojte se s lidmi kolem vás, a nestarejte se ani kousíček zda jsou "probuzení" či nikoliv, nebo zda jsou na podobné "úrovni" duchovního osvícení jako vy sami. Chraňte se dobře, a tím činem vězte, že se vás nemůže dotknout jakákoliv bolest, kterou cítí nebo břemeno, které nesou. Je to přesně tak jednoduché, opravdu. Protože my vás ujišťujeme, že navzdory jakýmkoli vnějším zdáním jste Stvořitelem milováni stejně a bez výhrad. Nechovejte ke druhým závist a dívejte na nich všech s láskyplnými a otevřenými srdci zbavených pohrdání. Pokud zjistíte, že jste postaveni na piedestal, potom sestupte dolů.
 
Vzestup není exkluzivní klub. Není pro ty, kteří denně sedí hodiny v hluboké meditaci, nebo dokonce čtou nebo píší naše dopisy. Vůbec ne. Ne všichni jsou na stejné duchovní cestě, ani nejsou ve stejných časových rozvrzích, kde všichni vykročí a navenek se probudí ve stejnou dobu jako vy. Dovolte, aby se odehrála svobodná vůle a smluvní obměny mezi masami. Uznejte, že to co zůstává z iluze času se zrychlilo do takové ohromné ​​míry, že většina Lidstva cpe celé životy zkušeností do rozsahu pouhých měsíců! Tak natáhněte ruku k pozdravu, může to být někdy nepohodlná myšlenka. Všechny, které potkáte obdarujte milým slovem a úsměvem.
 
Vy jste živé dýchající vtělení Stvořitele. Jste zde nyní, v této době, abyste jednali příkazy Stvořitele - což je pozvednout drahou Gaiu a všechny kteří přebývají na ní a v ní, do zcela nového stavu bytí. Zvolte si neposouvání vašeho vědomí z 3D hustoty na plánované balíčky času, ale raději existujte a buďte v trvalém stavu 5 dimenzionální jednoty a blaženosti. Buďte ve stavu chodící meditace od tohoto okamžiku dále. Vizte pohár ne jako napůl prázdný ale jako zcela plný, a tím činem přestanete být ovlivňováni nepokoji kolem vás. Protože opravdu bude doba zmatku jak se váš svět proměňuje, stejně jako bude doba zjevného uváznutí - může se zdát jakoby se vůbec nic zjevné nedělo. Ale my vám říkáme, nedívejte na nepřítomnost "událostí" jako by znamenaly, že Vzestup nepostupuje vpřed. Raději vizte toto jako potvrzení, že se pohybuje vpřed, že ve skutečnosti už je tady! Váš nový svět je světem klidu a míru a jednoduchosti. A tou poznámkou uzavíráme tento přenos dokud budeme mluvit znovu. Kráčejte vpřed v harmonii.
 
Copyright © Bella Capozzi.

—————

Zpět