Vzkaz andělů - spojený s úplňkem dne 13.6.2014 - Lenka Skačíková

15.06.2014 20:47

Psáno 14.6.2014

Vzkaz andělů - spojený s úplňkem dne 13.6.2014

 

My andělé s vámi stále jsme, na vaše životy hledíme.

Včera silné energie ve vesmíru byli,na vás lidi velmi působili,

vnímat jste je mohli jako únavu, která z nenadání přišla a

dále přetrvala, nevolnost, malátnost zde býti mohla,

ale důležitost tato energie velkou měla, aby to zde zase vše alespoň lehce pročistila. Nemoci odtud vyhnala a pozitivum více do života vás lidí přihnala.

Energie pro vás silnější to býti mohla, hlavně pro citlivé, vnímavé lidi,

tato energie důležitá byla. Přes měsíční paprsky do naší aury vstoupila a nás čistila, na každého jinak působila a každému jinak oči otevřela.

Někomu ve snech něco sdělila, i když mu to jen v podvědomí otevřela,

i tak mu jeho energie čistila a na fyzické úrovni pomohla, ač on fyzicky zaznamenal jen únavu, pocit těžkých nohou apod. i bolest hlavy, zde se objevit mohla,protože jiná energie jeho tělem, aurou a podvědomím působila, tělo a čakry přeci jen čistila.

Zkuste si vzpomenout na pocit, který v tuto noc jste cítili, dostat se do srdcí svých a lásku nechat proudit celým tělem svým.

Poté nechte se anděly po tváři pohladit, lásku celému světu navrátit a

stát se jen pozorovatelem, který lásku dává a okolí své jen z dálky očima svýma hlídá.

Cítí vše, každou buňku svého těla, svým vnitřním zrakem vidí svoji energii, vnímá všechny mocné síly, které pomáhají nám zde na světě být a žít tak jak má být. Energie, které nás chrání a vše má být jak se má dít.

Lidé, kteří škodit chtějí, činit by tak neměli, protože hlavně sobě ubližují, ale to oni až později sami ve své psychice k tomu dospějí.

Tam až si toto uvědomují ,už k nápravě pozdě bude a oni ve smutku dále život prožijí.

Protože dobří nebyli, blízkým ublížit chtěli, jen aby oni sami sobě dobře udělali a své ego uspokojili. Uvědomění k nim přijde,ale před tím ubližovat jiným budou,až sami se sebou nakonec žíti muset budou a to pro ně bolestivé bude.

Vždyť krásné by bylo, v míru a lásce žít, na nikoho se nemračit.

Na každý kousek země, vody, vzduchu, ohně se usmívat a každému živlu pohlazení dát a za vše přírodě děkovat.

Vždyť bez ní život bychom žíti nemohli a všichni bychom zemřeli.

Matce Zemi poděkování tímto dáváme a jsme šťastni,

že tě Matko naše máme,tobě poklonu právě dáváme.

Každý den šťastni jsme, že právě na tomto místě jsme.

Asi zde každý svůj úkol máme a proto vám nyní toto poselství předáváme.

Lidé na této krásné planetě žijící…povzneste se nad starosti své,

na chvíli zastavte se, na oblohu pohlédněte, nás anděly zde uvidíte.

Ať se z kteréhokoliv konce světa podíváte, nás vždy najdete a na obloze uvidíte. Jen se zastavit musíte a pomyslet na nás musíte.

Na každý problém nás zavolat můžete.

My vám rádi nápomocni budeme.

 

S láskou vaši andělé, které máte stále u sebe, přes Lenku se opět ozveme…

 

Ze srdce s láskou Lenka

—————

Zpět