Z AKÁŠICKÝCH VHLEDŮ

29.09.2016 11:08

Je zde přítomno mnoho lidí, kteří zkrátka jen tím, že přijmou sami sebe a život zde na Zemi, umožní svým energiím, aby zde působily. Jsou zde lidé přinášející už jen svou fyzickou přítomností klid, jiní jsou nositelé harmonie či radosti, další umí jen tím, že někam přijdou šířit pozitivní vibrace a způsobí svou láskou a září to, že se druzí v jejich poli cítí lépe. Je zde mezi lidmi mnoho kvalit, které se nedají změřit výkonem a tím, že se něco předvedou, udělají. Zkuste jít do nějaké firmy a tam říci, že vaše hlavní přednost je, že kam vkročíte, tam přinášíte mír a že když Vás budou mít ve svém oddělení, budou řešit o půlku personálních problémů méně. Mnoho tak zvaných odborníků na lidské síly bude myslet, že žertujete. Ale věřte, že společnost se proměňuje a brzy…dříve než myslíte….budete v tomto moci být mnohem otevřenější, než v dosavadní společnosti, která byla především postavena na výkonu. Když k tomu přidáte starý školský systém, kde úspěch u dětí se měří soutěžením, kdo koho porazil, kdo má kolik jedniček či nemá….traumata a smutek bytostí s odlišnými kvalitami je nasnadě. Lidé andělských kvalit sem přišli zářit, není jejich úkolem tu trhat nějaké rekordy, někoho oslňovat, někomu něco dokazovat.

Zdroj: www.cestasramonou.cz

—————

Zpět