Z které hvězdné soustavy pocházíš ?

27.03.2014 19:50

Z které hvězdné soustavy pocházíš ?
 
Učitelé Vesmírné Mysli prostřednictvím Jo Amidon
 
V tomto seriálu postupně uvedeme informace o těchto soustavách a planetách :
1 ) Vega
2 ) Sírius
3 ) Pvila
4 ) Plejády
5 ) Orion
6 ) Maldek
7 ) Arkturus
8 ) Apollonia
9 ) Andromeda
 
Všechny informace o planetárním původu jsou vyňaty z knihy " Odkud skutečně jsi? " Copyright 1996 . V knize každá kapitola obsahuje informace , které jsou poskytnuty zde , plus další osobní vlastnosti, kousky " dějin " o každé a seznamy rostlin, zvířat a kamenů, jejichž DNA pochází z každé z těchto planetárních skupin. Kniha nebyla v tisku několik let a nyní je dostupné doplněné vydání .
 
VEGA
 
 
Ti, kteří mají Vega jako svůj planetární původ jsou soběstační , nezávislí , hrdí a se silnou vůlí . Mají vnější jemnou energii a vzhled síly a způsobilosti . Ti z Vega mají sklon být obeznámeni v širokém výběru oblastí, mohou být " sběratelé " drobností a informací týkajících se jejich oblastí zájmu . Mají rozmanité nadání a schopnosti a jsou dost tvořiví a často mají schopnost spojit tvůrčí vyjádření s intelektuálním vyjádřením .
 
Mohou být umělci , designéři , vynálezci , architekti nebo v současné době mohou blízko pracovat s tvořivostí prostřednictvím nových nebo rozšiřujících se technologií. Jejich metody práce s technologií se budou lišit od mnoha, protože jsou založeny více na " cítění " jak na intelektuálním porozumění. Dobře se jim vede při zahajování projektů, ale méně dobře při jejich dokončení. Mohou mít lekce, které mají pomoci vegany ve výuce sebe disciplíny a síly vůle nebo se mohou obklopit ostatními, kteří je podporují a pomohou v dokončení projektů a nápadů.
 
Ti z Vegyi jsou cestovatelé , kteří hledají rozmanitost, výzvu a porozumění mnoha otázek, které mají uvnitř . Snadno se mohou začít nudit . Mají sklon analyzovat , zpytovat a pochybovat o všem čemu nerozumějí , co nevyhovuje jejich systému víry nebo co prostě " necítí " jako správné. Přestože jsou docela ochotni se učit, měnit a růst , vegani potřebují, aby porozumění nastalo na vnitřní úrovni , aby umožnilo otevření uvnitř pro uskutečnění změny . Toto porozumění nebude praktické , logické povahy. Bude to vnitřní porozumění, které bude více " pocit " , který vede ke " poznání " a ne technické porozumění.
 
Většina [ lidí ] z Vega má silný pocit zodpovědnosti , péče a péče . Mohou najít naplnění v práci s dětmi, těmi co jsou nemocní nebo potřebují péči a podporu. Někdy však mohou být příliš zodpovědní za druhých a mohou si potřebovat připomenout důležitost učení odpovědnosti a také být zodpovědný. Mohou potřebovat pracovat na rozvinutí silnějšího smyslu cítění úplnosti druhých, protože mohou zjistit, že jsou využíváni kvůli jejich starostlivé povaze. Mohou zjistit, že druzí jsou přitahováni ke jejich chápavý energii av mnoha situacích k nim mohou přistoupit druzí, kteří si přejí sdílet osobní problémy. Je třeba si všimnout, že nemnozí z Vega jsou ochotni sdílet osobní podrobnosti s druhými , pokud není nejprve zřízena důvěra .
 
Vegani mají léčivé schopnosti a mohou je přitahovat kameny a krystaly . Mnozí z Vega pracují v péči o druhých v oblasti zdravotní péče, buď fyzické , mentální , jako učitelé nebo v oblastech , které umožňují svobodu tvůrčího vyjadřování . Mají silnou potřebu pro čas o samotě , soukromí a svobodu od omezení. Je důležité, aby jim bylo prokázáno ocenění za to co dělají pro druhé. Ti v osobních vztazích s vegani mohou někdy potřebovat více pozornosti a mohou se cítit trochu zanedbání , kvůli jejich mnohým zájmům a oblastem zájmu. Mohou se tak zapojit do péče o druhé, že zanedbají osobní potřeby a osobní vztahy .
 
 
SÍRIUS
 
 
Ti, kteří maj Sírius jako svůj planetární původ, jsou velmi soustředění, velmi odhodlaní a neoblomní na jakékoliv cestě , na níž jsou v daném čase. Je velmi obtížné změnit smýšlení někoho ze Síria , ale když jsou přesvědčeni že nová " cesta" je vhodnější , začnou se plně soustředit na novou a starou rychle propustí . Siriano mají silné přesvědčení , ideály a osobní bezúhonnost .
 
Ti ze Síria jsou věrní , důvěryhodní přátelé , ale očekávají totéž na oplátku. Jsou zranění a rozčarovaní když se tato očekávání nenaplní . Siriano nesdílejí své nejniternější osobní já s ostatními snadno, a mohou mít potíže se sdílením emocí a vyjádřením pocitů a potřeb . Být zcela přijat a získat důvěru jako blízký osobní přítel Siriano znamená, že jste byli úplně přezkoumání . Siriano mohou mít potíže ve vztazích a přátelstvích když očekávají, že s nimi bude jednáno určitým způsobem , ale nesdílejí svá očekávání s ostatními zúčastněnými . Je [ pro ně ] důležité pracovat se sdílením očekávání , ideálů , komunikovat potřeby a touhy , aby se vyhnuli zranění a rozčarování . Toto se často stává následkem nedostatku komunikace nebo vzájemného porozumění a jasnosti ve vztazích.
 
Ti ze Síria mají sklon být orientovaní na budoucnost a neradují se ze soustředění na minulost . Mohou zaujmout obranné postavení pokud je druzí nutí soustředit se na minulost . Toto je způsobeno faktem , že minulá bolest a emoce jsou udržovány uvnitř, zapírala a potištěné místo toho, aby se s nimi vypořádaly v čas jejich výskytu. Kvůli tomuto mohou mít velké množství starých emocí, s nimiž je třeba se vypořádat a uvolnit je. Siriano nemají rádi spory nebo otevřené vyjádření hněvu ale pokud jsou nuceni do hádky, budou sebe a své přesvědčení ohnivě bránit. Toto je obzvláště pravda pokud jde o jejich čest nebo čest jejich milovaných . Jedna z lekcí , kterou si vybrali mnozí Siriano , že na ní budou pracovat v tomto životě, je důležitost propuštění staré bolesti, odpuštění sobě a ostatním a pokračování dále .
 
Siriano mají velmi jedinečný a silný smysl pro humor , což je často vidět když jsou s těmi, kterým důvěřují a cítí se s nimi v pohodě . Siriano mohou být některými [ lidmi ] považováni za snílky. Je to tak kvůli jejich aktivnímu živému vnitřnímu životu. Toto může způsobit zapomnětlivost a sklon nevšimnout si banální troj dimenzionální věci v přítomnosti. Někdy se mohou jevit jako bez zájmu nebo nepozorní , ale ve skutečnosti jsou jednoduše někde jinde . Možná si neuvědomují, že ostatní si nejsou vědomi jejich vnitřní aktivity.
 
Ačkoliv se na povrchu jeví velmi klidní , tiší a odměření , uvnitř je hodně aktivity. Jako děti, o Siriano se často může předpokládat, že mají poruchy učení nebo problémy s udržením pozornosti. Toto je kvůli přitažlivosti vnitřního světa , který je často zajímavější než to co se vyučuje ve školách na Zemi . Učení jim jde nejlépe když jsou používány obrazové výukové metody a je jim umožněno se na druzích učení se svobodou pohybu a zkoumání. Toto jsou děti, které mají velký prospěch z alternativních škol, jsou velmi inteligentní ale dost silné uvnitř, aby cítili , že pokud jejich něco nezajímá, nemělo by od nich být požadováno, aby se o tom učili.
 
Ti ze Síria mají hluboké spojení se Zemí a energiemi přírody . Hodně Siriano mělo mnoho životů jako Američtí Indiáni a udržují těsné vazby a vzpomínky na tyto životy . Jsou velmi vizuální , jednak ve své schopnosti vidět věci, které druzí nevidí a také v jejich způsobu učení .
 
PVILA
 
 
Ti, kteří mají Pvila jako svůj planetární původ, mají silné osobnosti, silné schopnosti a velkou hrdost . Mají silný smysl pro humor a touhu být středem pozornosti. Toto jsou často typy " šašek třídy " nebo " duše oslavy " . Mohou mít sklon zacházet příliš daleko s dobírání si , někdy na účet druhých. Toto nedělají se záměrem ublížit , ale prostě ze sklonu " nechat se unést " podněty přítomného okamžiku . Je nutné, aby se v jednání s ostatními naučili soucitu a něze .
 
Pvilani mají auru síly , což může u druhých vyvolat dojem, že jsou neústupní a nepřístupní . Toto může být znepokojující , hlavně pro ty , kteří jsou si nejistí nebo mají nízké sebevědomí . Ostatní mohou mít někdy problém pochopit a zvládnout Pvilanov , protože mohou připadat jako trochu panovační . Může být pro ně třeba pracovat s proměnlivými vzorci chování a změkčením přístupu používaného ve vzájemném působení s ostatními.
 
Je dobré když se druzí podívají pod prudký zevnějšek , toto [ jim ] umožní vidět laskavost uvnitř. Když to udělají , zjistí, že Pvilania jsou velmi pečliví a udělají mnoho, aby pomohli těm, o kterých cítí, že jsou skuteční přátelé a zaslouží si jejich pomoc . Někdy mohou udělat pro přátele příliš mnoho a mohou potřebovat ustoupit zpět a dopřát druhým jejich proces učení . Ti co jsou blízcí Pvilanom zjistí, že [ Pvilania ] jsou velmi věrní , oddaní přátelé, kteří snadno přehlédnou nedostatky a vady přátel. Mohou být velmi rychlí v souzeni nebo označování stejných nedostatků nebo vad u druhých , kteří nejsou ještě považováni za přátel.
 
Pro Pvilanov je užitečné naučit se ustoupit zpět a vymanit se ze " sebe " , protože mají skon tak se upoutat ve svém osobním životě, že mohou vyloučit ostatních. Toto může být problém v osobních vztazích , protože když se to stane, druzí se mohou cítit zanedbání . Jedna z lekcí , na které se mnozí z Pvilanov rozhodli pracovat v tomto životě je kontrola ega a naučení se rovnováze péče o druhých s péčí o osobní potřeby.
 
Mají nutkání sbírat informace , podrobnosti , poznání a touží zkoumat a pochopit vše . Pvilania mají fotografický druh paměti . Mají schopnost uchovat co bylo naučené pro budoucí použití s ​​živými podrobnostmi . Pvilania jsou dobří lektoři , autoři nebo mohou pracovat s technickým nebo vědeckým poznáním . Ne jen že milují sbírat poznání ale také jej sdílet s ostatními .
 
Mají mnoho možných povolání a mohou mít několik povolání najednou , protože se neradi omezují. Většinou jsou znalí v mnoha různých tématech a ptají se mnoho otázek ve snaze o informace a podrobnosti. Mohou cítit zklamání nebo nesnášenlivost ke druhým, kteří se nesnaží učit a chápat se stejnou pílí . Pro Pvilanov je dobré pracovat s rozvojem snášenlivosti a porozumění těch , kteří nesdílejí jejich žízeň po poznání .
 
Pvilania jsou vždy velmi odhodlaní a soustředěni na svou cestu ať už je jakákoliv. Tato cesta se může často měnit, protože snadno přecházejí z jedné cesty ke druhé . Jiným se to může jevit jakoby měli potíže udělat rozhodnutí nebo udržet záměr. To není pravda, prostě mají schopnost udržet množství záměrů najednou s proměnlivými úrovněmi důležitosti. Oblasti zájmu budou přicházet a odcházet protože touha po novém poznání je vede hledat stále dál.
 
Ve vztazích potřebují ti z Pvila úctu a svobodu. Měly by hledat ty, jejichž osobní moc a jistota je silná , aby nebyly zastrašeni . Pvilania potřebují mít čas o samotě , aby se znovu spojily a našli mír uvnitř . Mají silnou potřebu soukromí a tichých chvil . Dobře vyvažují druhých, kteří sdílejí tuto potřebu svobody a soukromí. Často jsou přitahováni k těm , kteří mají jemnější energie , a přece je důležité, aby byly s jinými se stejnou inteligencí , protože toto tvoří výzvu a nadšení , ze kterého se Pvilania tak radují . Toto umožňuje vyvážení energie a přece uchovává intelektuální podněty, které jsou pro Pvilanov tak důležité .
 
PLEJÁDY
 
 
Ti, kteří mají Plejády jako svůj planetární původ jsou vnímaví , láskyplní a milí . Mají hlubokou stálou touhu po míru a štěstí pro všechny. Kdyby se někoho z Plejád zeptali , co chceš dosáhnout v životě ? Pravděpodobně by odpověděl , " být šťastný . " Plejády mají příjemnou jemnou energii , v níž blízkosti jsou druzí rádi .
 
Jsou emocionální a láskyplní , ale mají sklon hodně potlačovat kvůli jejich touze potěšit druhých. Jsou vnímaví a reagují rychle na kritiku. Plejáďané mají sklon obětovat osobní potřeby a touhy ve snaze potěšit druhých. Toto může způsobit vnitřní rozhořčení . Raději jakoby vyjádřili rozhořčení a hněv otevřeně , Plejáďané mohou místo toho používat pasivně agresivní chování, v naději, že jejich pocity budou povšimnutí a zodpovězeny bez potřeby diskuse . Musí se naučit , že jiní , kterých se snaží potěšit , by obvykle raději slyšeli jejich pocity a potřeby. Plejáďané mohou fyzicky onemocnět v situacích kde je hněv, otevřené napětí nebo hádky kolem nich , protože vstřebávají emoce druhých v nevědomé snaze zprostředkovat klidné situace. Sklon potlačovat jejich vlastní emoce a emoce vstřebané od druhých, může , pokud nejsou v přeběhu času uvolněné , vytvářet energetické bloky . Toto může vést ke případnému fyzickému onemocnění.
 
Velká část zkušenosti učení pro Plejáďanov je naučit se dovolit ostatním zažívat co si vybrali, a nezapojovat se osobně . Naučí se být si vědomi své touhy udělat druhých šťastnými a uvědomí si , že člověk může být odpovědný pouze za své osobní štěstí a rozvoj sebe . Musí se naučit dovolit ostatním být zodpovědní za sebe , jejich růst a situace učení. Musí se naučit, že nemohou rozhodnout kdy jsou druzí šťastní nebo co jiní potřebují, aby byli šťastní , a místo toho se soustředit na tvoření svého vlastního štěstí . Když přijmou skutečnou odpovědnost za sebe a osobní štěstí, budou vzkvétat a fyzické tělo bude reagovat žárem .
 
Plejáďané musí pracovat na rozvoji komunikačních schopností na troj dimenzionální úrovni a také rozvíjet sebe - důvěru. Je důležité aby si znovu nárokovali osobní moc a naučili se komunikovat svobodně a staly se silní uvnitř. Někdy se druhým může zdát , že Plejáďané jsou příliš vyhrazení a odměření . Toto je způsobeno jejich sklonem kritizovat své myšlenky do bodu, že jejich nesdílejí a také problémy se sebe - důvěrou , které mají mnozí Plejáďané . Často mají pocit, že jejich myšlenky nejsou hodné sdílení a musí také pracovat v této oblasti.
 
Ti z Plejád mohou rozvinout vzorce užívání různých troj dimenzionálních činností jako dočasné úniky z reality , nebo falešnou pomoc v budování komunikační schopnosti a sebedůvěry. Toto by mohly být výpravy do drog a pití , vytváření sexuálních a romantických dramat , nebo prostě únik do jiných realit prostřednictvím čtení , televize nebo filmů.
 
Plejáďané uvolňují prostřednictvím pláče . Kvůli jejich sklonu potlačovat emoce se toto může hromadit do bodu kde musí nastat uvolnění . Toto může mít za následek pláč, který se v daných situacích jeví jako přehánění . Naopak je to uvolnění mnohem více než dané situace. Kvůli komunikačním záležitostem , se kterými pracují , mnozí Plejáďané zažívají různé druhy uvolnění v oblasti krční čakry jako pláč . Toto by mohly být také časté problémy nebo obtíže s řečí , jako chrapot , kašel nebo napětí v čakře hrdla . Toto se již nebude více dít když se naučí sebedůvěře a volné komunikaci emocí a budou je používat v denním životě . Tyto je možné použít jako známky aby se podívali dovnitř na to co není komunikovány a je třeba to komunikovat .
 
Plejáďané jsou velmi silní ve víře a důvěře . Mají silný smysl účelu z dětství , pocit, že vědí, že je spojení s Bohem , účel a plán , iv nejtemnější hodině . Mají vnitřní touhu hledat duchovní odpovědi a najít své spojení s Božskou Silou . Když začnou hledat a učit se , začne růst. Když si začnou uvědomovat spojení s Bohem a milovat sebe jako dokonalé bytosti , kterými jsou , mnohé ze starých pocitů a emocí a sebe - pochybností zmizí .
 
ORION
 
 
Ti, kteří mají Orion jako svůj planetární původ mají silné osobnosti, ideály a přesvědčení. Orioncov je možné poznat podle mnoha otázek, které kladou ! Mají silné nutkání chápat příčiny a vnitřní smysl všech věcí . Mají sklon analyzovat lidi a události ve své potřebě porozumět. Toto může být pro ty kolem nich narušením , protože to může vytvořit pocity, že jsou zkoumání . Toto je kvůli sklonu Orioncov působit spíše na mentální úrovni než na úrovni pocitů . Toto není způsobeno nedostatkem pocitů , je to prostě základní způsob fungování pro Orionca .
 
Orionci chtějí, aby jiní respektovali jejich názory a mohou se hádat , aby získali úctu a přesvědčovat druhých o platnosti svých názorů. Musí se naučit vyvažovat nutkání porozumět s vnímavostí na potřeby druhých . Dospělý Orionec se naučil že to co hledají je ve vysvětlení jejich pohledů a názorů , av tom, že je druzí přijímají jako platná a berou na ně ohled , a není to nutně v tom aby ostatní s nimi souhlasili.
 
Orionci mají hluboký vnitřní žízeň po poznání a mohou být zklamáni z těch, kteří nesdílejí ten žízeň . Mají zájem o široký výběr oblastí. Při rozhovoru s Orioncom bude zřejmé, že každá téma je pro ně velmi zajímavá a jsou zcela znalí , nebo nemají vůbec zájem a nevědí o té oblasti téměř nic . Jsou silní skeptici ( pochybovači ) a mají potíže přijmout nové přesvědčení bez důkladných důkazů o jejich platnosti . Toto je způsobeno jejich mentálním a intelektuálním zaměřením a potřebou " najít smysl " věcí logicky předtím než je přijmou .
 
Orionci mají sklon být kritičtí ke druhým a sobě . To proto, že Orionci očekávají a snaží se o dokonalost . Mají bystré oko na podrobnosti a všimnou si věci, které si ostatní nevšimnou . Mají sklon poukazovat na tyto věci ostatním. Pokud mají pocit , že jsou to věci , které vyžadují pozornost nebo nápravu. Toto může být rozčilující pro ty, kteří nejsou zvyklí na energii Orionu a může to být bráno jako osobní kritika . Je dobré si uvědomit, že Orionci jsou velmi vnímaví na rovnováhu a mohou se cítit fyzicky nevoli nebo špatně v situacích, ve kterých není rovnováha . Toto tvoří jejich potřebu napravit napravit nerovnováhu když je vnímána . Může to být emoční nerovnováha , která je vnímána v druhých, nebo vnější fyzická nerovnováha . Orionci potřebují krásu a vyvážený proud energie v jejich okolí , aby se cítili nejlépe na všech úrovních .
 
Ve vztazích av jednání s emocemi Orionci reagují na emoce intelektuální a mohou druhých překvapit svými reakcemi . Nutkání porozumět je mnohem silnější než emocionální reakce . Je pro ně velmi důležité porozumět příčinám v pozadí situace, aby to podpořilo jejich schopnost přijmout a pochopit. V emocionální situaci je typicky Orionská odpověď ptát se otázky , ačkoli tišší Orionci toto mohou dělat vnitřně . To neznamená, že necítí nebo se nestarají , prostě musí hledat porozumění. Orionci se často cítí nepohodlně v emocionálních situacích pokud neznají zúčastněných dostatečně , aby se cítili svobodně aby se ptali otázky uvnitř. Pokud jejich potřeba ptát se nebo porozumět emocí není umožněna , rozvinou vzorce potlačování emocí nebo jejich zkoumání jen na vnitřní úrovni .
 
Ti z Orionu potřebují soukromí a čas o samotě , aby se dobili , učili a rozvinuli proud uvnitř. Nejlépe se učí sami nebo v malých skupinách, a necítí se příjemně v prostředí všech tříd . Mají vysokou úroveň energie, která ve spojení se tazatel povahou dělá Orioncov nesnášenlivých učení ve třídě , když cítí že učení není dobře prováděno nebo není smysluplné . Mnozí Orionci jsou skvělí učitelé, díky jejich schopnosti vidět mnoho podrobností, a " andělé " předvádění informací , aby učinily učení pro studenta zajímavějším . Orionci rádi rozesmívají druhých. Mají silný smysl pro humor a touhy dobírat si a hrát se . Druzí si mohou všimnout, že změna z hravosti na kritičnost může nastat rychle.
 
Mají silnou komunikaci s duchem a psychické schopnosti . Jako Orionci rostou na duchovní cestě , mohou zjistit, že jejich největší výzvou je rozvinutí vyšších úrovní důvěry a víry. Toto je způsobeno tím , že mnohé stránky duchovnosti je nutné přijmout prostě jako víru . Orionci jsou hluboce zakořeněni v potřebě ptát se , hledat důkaz , odpovědi, logické porozumění předtím než přijmou přesvědčení. Toto může vytvořit potíže a vnitřní boj pro mnoho Orioncov , když se učí spojit technickou mysl s duchovním já. Nicméně jsou to tytéž kvality , které dělají z Orioncov důležitých sběratelů informací a poznání, které je možné sdílet s ostatními.
 
Z které hvězdné soustavy pocházíš ? 2. část
 
Maldek
 
 
Ti, kteří mají Maldek jako svůj planetární původ, mají silné , pevné osobnosti . Jsou definováni a soustředění ve svých přesvědčeních , jakékoliv jsou ty přesvědčení. Může být těžké přesvědčit někoho z Maldek o platnosti nových přesvědčeni , protože má vždy mnoho otázek, které musí být zodpovězeny ke spokojenosti , předtím než příjmu nové možnosti. Často mají vůdčí schopnosti , ačkoli tyto mohou být vyjadřovány nenápadně .
 
Ti z Maldek jsou velmi inteligentní , technicky smýšlející a orientovaní na podrobnosti. Jsou znalí v širokém výběru oblastí. Mohou mít několik povolání , nebo jedno povolání se silnými zájmy mimo pole , které si vybrali jako povolání . Snaží se pochopit co je pod povrchem lidí , věcí a událostí, Kvůli tomu zřídka přijmou jednoduché vysvětlení nebo lehké odpovědi. Mají sklon analyzovat události , zkušenosti a vzájemné působení s lidmi a věří, že vždy je více než co je zjevné na povrchové úrovni. Ti z Maldek jsou jednotlivci , kteří obvykle budou vědět docela dost o jakémkoli tématu , která může být uvedena v rozhovoru .
 
Jsou odměření a těm, které dobře neznají , se mohou jevit jako zdrženliví nebo těžko přístupní . Jsou opatrní a pochybují o tom komu a čemu důvěřovat svými nejniternějšími já. Pokud někoho přijmou jako přítele nebo v důvěrném vztahu , jsou velmi láskyplní , ctihodní a důvěryhodní společníci . Jsou zklamáni ve vztazích pokud druzí neopětuje tyto kvality stejně. Očekávají od druhých to co jsou oni sami ochotni dát . Pro druhých je často překvapující když najdou takové hluboce pociťované přesvědčení , názory a emoce v někom kdo se na povrchu jeví tak tichý a odměřený . Emocionální se otevřou pouze těm, kterým zcela důvěřují , ale když je tato důvěra přítomna , jsou velmi schopní a radují se ze sdílení sebe na všech úrovních .
 
Maldekania milují výzvy , záhady a neznámé nebo nevysvětlitelné . Často jsou okouzleni " magií " a využívají energii na tvoření a projev . Často mají časný zájem o astronomii , planety a zkoumání vesmíru . Mohou milovat příběhy jako Král Artur a Rytíři Kulatého Stolu , Čaroděj Merlin a další z té éry . Touha po cti, bezúhonnosti, věrnosti a službě běžných cílů je silná . Mohou toužit po historických dobách kdy byla ochrana těchto ideálů běžná denní činnost. Ty časové období na Zemi Maldekania libovali , av současné době na Zemi se mohou cítit mnohým zklamáni.
 
Ve vztazích jsou Maldekania silně nápomocní a chápaví ke partnerům, za předpokladu , že jejich partner je stejně otevřený sdílet sebe úplně, a mluvit o všech prvcích jejich potřeb a tužeb . Když je dosaženo vzájemné porozumění , jsou ochotni dělat cokoli je třeba , aby pomohli těm, které milují, dosáhnout jejich cíle a sny . Je třeba pochopit , že kvůli tazatel povaze Maldek by to, aby se toto stalo, mohlo vyžadovat hodně diskusí . Maldekania mají silnou věrnost a málo problémům se závazky , ať už to je ke vztahu , přátelství , povolání nebo ideálu . Očekávají totéž na oplátku a budou rychle rozčarováni pokud tomu tak není. To by byl jeden ze vzácných případů, kdy je možné vidět povahu Maldek .
 
Maldek byla planeta , která byla na druhé straně Marsu . Již neexistuje, a současné pozůstatky planety jsou to co vypadá jako pás asteroidů .
 
ARKTURUS
 
 
Ti, kteří mají Arkturus jako svůj planetární původ mají silné osobnosti a hlubokou vnitřní sílu a " poznání " uvnitř. Na povrchu se jeví silní , schopní a mocní . Z dětství mají pocit , že mají v životě důležitou roli , ačkoliv obvykle nemají poznání o tom co by to mohlo být . Hledají tento účel, což často vede ke duchovnímu bádání . Jestliže tento účel nenajdou , mohou mít vnitřní pocit nespokojenosti nebo neštěstí bez porozumění jeho příčiny .
 
Arkturiáni jsou velmi tvořiví . Mnozí Arkturiáni jsou spisovatelé , umělci, návrháři nebo používají své schopnosti aby nějakým způsobem tvořili. Arkturiáni jsou často dobří veřejní mluvčí, mají dobrý smysl pro načasování a humor, " život slavnosti " . Rádi rozesmívají druhých . Jsou láskyplní a rádi cestují . Mohou mít sklon se snadno začít nudit a hledají nové zkušenosti , aby se vyhnuli nudě. Pokud se " nudí " mohou tvořit dramatu - jen aby pohnuly věci nebo vytvořili vzrušení . Toto se může projevit ve sklonu tvořit velké problémy z malých , natahovat situace nebo dramatizovat situace , aby získali pozornost.
 
Arkturiáni se někdy mohou zdát těžko přístupní nebo odměření . Nemají mnoho blízkých, důvěrných osobních přátel, ale mají mnoho " příležitostných " přátel. Pokud vás Arkturiáni přijme jako blízkého osobního přítele a sdílí s vámi na vnitřní úrovni , vězte, že jste byli před " přijetím " důkladně zvážení . Arkturiáni přitahují lidi : ke Arkturiánskej energii a magnetismu jsou přitahováni úplní cizinci . Jsou dobří poradci a jejich aura se druhým jeví že jsou silní a úplní . Druzí mohou být překvapeni když zjistí, že Arkturiáni mají problémy a cítí stejně jako všichni ostatní . Často je široký okruh známých, kteří jsou závislí na řadě a vedení svých Arkturiánskeho přátel. Přestože jsou Arkturiáni ochotni naslouchat a dát radu, mohou být netrpěliví ke těm, kteří nejsou ochotni vynaložit nezbytné úsilí nebo se skutečně " neusilují " uskutečnit to o co se snaží . Jsou netrpěliví ke " sundám " . Ti, kteří hledají radu, ale nejsou ochotni využít radu, kterou dostanou mohou ztratit svého Arkturiánskeho rádce když toto zjistí.
 
Arkturiáni mají hodně energie , fyzické i mentální . Mohou skákat z jednoho místa na druhé nebo od jednoho tématu ke druhé . Běžně neradi sedí a jsou tiše , ale potřebující cítit , že něco uskutečňují . Mají sklon být nadšeni a optimističtí . Když je jejich energie soustředěna a dobře použití , je málo co nedokážou uskutečnit. Když je roztroušená a bez zaměření , začnou hodně projektů ale málo dokončí .
 
V romantických vztazích Arkturiáni potřebují osobní svobodu . Cítí se uvězněni ve vztazích, které jsou omezující. Potřebují čas o samotě , s přáteli, a mít možnost to dělat bez viny nebo vysvětlování . Mají potřebu porozumění , že svoboda by měla platit pro všechny zúčastněné - jednání , které potřebují pro sebe by mělo být rozšířeno ke ostatním. Arkturiáni se necítí pohodlně při vyjadřování svých nejhlubších emocí, a mají sklon reagovat na situace , které vzbuzují hluboké emoce odváděním pozornosti. Z emocí nejpohodlnější vyjadřují hněv a humor. Mohou tvořit hádky, vypravovati příběhy ( Arkturiáni jsou skvělí vypravěči příběhů ! ) , Snažit se vytvořit smích , nebo mají náhlé nucení " něco udělat " aby se vyhnuli otevřenému rozhovoru o svých emocích .
 
APOLLONIA
 
 
Apolloniáni se milují učit a přidávat ke svým mnohým nadání. Často mají zájem chodit na různou výuku a rozvíjet mnohé schopnosti. Apolloniáni mají hluboko tazatel povahu, která je vede k hledání odpovědí a naplnění. Toto může mít za následek množství povolání nebo zájmů v životě, protože se snaží neustále přidávat ke svému repertoáru poznání. Někdy se mohou cítit jako " houby " protože nasávají mnohé různé kousky poznání. Mohou se jevit druhým jako " profesionální studenti " , nebo vyvolávat zdání, že se nedokáží rozhodnout co si přejí dělat. Takhle to není. Je to prostě tak , že Aplloniáni si nedovolí být omezeni na žádnou jednu roli , nebo definici toho kdo a co jsou. Velmi silně a okamžitě odporují jakékoliv snaze druhých omezit nebo označit jejich . Toto je jeden případ kde běžně klidní Apolloniáni vykáží dramatickou reakci. Mohou být situace kde Apollonián může mít pocit, že ostatní se snaží jejich omezit nebo ohraničit nebo označit ... bez ohledu na pravdu , pokud situace vytváří tento pocit , budou silně reagovat.
 
Mají hlubokou touhu být soběstační a vyhnout se potřebě závislosti na druhých, finančně nebo emocionálně. Mohou si potřebovat někdy připomínat aby se těšili ze života a věnovali čas potěšení , protože mají sklon být dost vážní. Toto může být velmi zřejmé pokud jsou soustředěni na cestu učení nebo dosažení . Je třeba si všimnout, že i když si Apolloniáni zřídka vyberou místo vážného učení cestu hledání potěšení a hry , budou stejně hluboko a zcela soustředěni na tu cestu.
 
Mnozí z Apollon mají práci jako léčitelé Země a cítí hluboké spojení se Zemí a jejími potřebami . Skoro rozpoznají energetická pole, aury , duchovních přátel nebo andělů , což je vede ke tomu , že jsou přitahováni ke duchovnímu učení jako prostředku nalezení odpovědí a vysvětlení . Tyto schopnosti s energií je mohou vést v některém bodu jejich životů konat léčitelskou práci buď s planetou , lidmi nebo zvířaty . Často jsou přitahováni ke dětem a touží pomoci dětem a těm, kteří jsou bezradní av nouzi . Mohl by to být rodič , učitel, cen nebo prostě přítel se zájmem.
 
Mají silnou schopnost vcítit se do druhých a využívají tu schopnost aby pomohli druhým léčit se a uvolnit emocionální bolest a strachy . Mají silnou lásku ke kráse a přírodě . Apolloniáni se při léčení sebe a hledání vnitřního míru často spoléhají na krásu a klid přírody . Mají silný smysl intuice a duchovního spojení . Ti z Apollon se mohou často považovat za exotických nebo nacházejí potěšení v tom , že jsou " jiní " .
 
andromeda
 
 
Ti s planetárním původem v Andromedě hledají svobodu. Mají hluboký vnitřní žízeň a snahu , která je vede hledat tento pocit svobody . Při svém hledání mohou měnit zaměstnání , domovy nebo vztahy . V jistém bodě si uvědomí, že svoboda, kterou hledají a pocity uvěznění , které často mají nejsou způsobeny jejich vlastními okolnostmi . Skutečná svoboda, kterou hledají , přichází jen z vnitřku . Nacházejí ji jen rozvinutím sebe - lásky a vnitřního duchovního já. Dospělý Androméďané si toto uvědomuje a pracuje s tímto poznáním , aby vytvořil realitu , která umožní , aby byly tyto potřeby ctěny , zatímco stále roste v jiných oblastech .
 
Androméďané musí pracovat s věcmi sebe - důvěry a lásky . Tyto oblasti mohou být zřejmé v jejich potřebě vývoje, nebo mohou být převlečené . Když rozvinou sebe - lásku a sebe - důvěru , vnitřní svoboda a duchovní propojenost budou nalezeny uvnitř ... kde vždy byly , pokud je přítomna důvěra a víra , umožní, aby byly viděny . Když se toto rozvine, spojení mezi Sebou a Bohem se posílí. Toto umožní aby proudily vzpomínky na minulé životy a začnou se probouzet mnohé staré nadání , aby byly znovu využity . Mnozí Androméďané objeví, že mají hodně co nabídnout druhým na duchovní cestě a stanou se známí jako učitelé nebo léčitelé .
 
Androméďané rádi cestují a daří se jim při zažívání mnoha druhů realit. Mají rádi nadšení , činnost a různorodost . Mohou mít skoro touhy navštívit domovy v minulých životech , projevené jako touhy navštívit určitá místa na určitých oblastech nebo obdobích bez porozumění proč . Mohou rádi rychle jezdit nebo létat na letadlech , protože toto podněcuje podvědomé vzpomínky na "domov " . Androméďané mají sklon tvořit si pro sebe dramatické výukové scénáře kvůli jejich sklonu být sebekritičtí a nebrat se vážně . Prostřednictvím učení " všimnout si " menší příležitosti růstu a lekce se začnou vyhýbat tvoření větších dramat .
 
Andromédsky sklon být sebe -kritický je může vést ke očekávání , že vůči nim budou kritičtí druzí. Často jsou překvapeni když zjistí jak je druzí milují ! Navenek jsou mnozí Androméďané sebejistí , schopní a vstřícní s dobře rozvinutými schopnostmi komunikovat s ostatními . Jsou velmi dobří v schovávání vnitřních strachů , pochybností a nejistot uvnitř a ukazování velmi odlišné " tváře" vnějšímu světu . Mohou být dobře vhodní na vyučování , zdravotní péči nebo povolání , které zahrnují cestování . Někteří se naučí spojit přitažlivost ke dramatu s psaním nebo herectvím a vyjadřují se těmi způsoby.
 
Androméďané mají léčitelské a komunikační schopnosti, které jsou často pociťovány zavčasu v dětství . Členové rodiny tyto [ schopnosti ] často přehlížejí nebo od nich odrazují a později je nutné je znovu získat. Androméďané jsou vnímaví , starostliví jednotlivci , kteří mají hodně soucitu a schopnost postavit sebe do pozice druhého člověka a opravdu se vcítit . Touží pracovat s léčením fyzických , emocionálních a psychických bolestí lidstva .
 
 
 
Překlad : Sir @ https://ee.dunres.sk
Převzat z : https://www.dunres.sk/
 

 

 

—————

Zpět