ŽENSKÁ ENERGIE A MATKA ZEMĚ

07.06.2016 19:14

Lehkost, Radost a Lásku Sama v Sobě pociťuji, přesně jako Změny po

posledním Úplňku. Od toho dne Vnímám, že Probíhají další Změny v

Ženské Energii ve smyslu Harmonizace a Vědomého Ženství.

 

V jarních měsících jsem přes své Fyzické Tělo Cítila, jak se Ženská

Energie Intenzivně Čistí  a Směřuje Vzestupem.

 

Děkuji Všem Milujícím Bytostem, kteří se na Čištění Podílejí. Tyto Bytosti

Jsou Vědomé Ženy, které Energii Čistí a Ukotvují. Ženy, které našly

Spojení v Sobě Samé a Spojení s Matkou Zemí.

 

Děkuji Matce Zemi s Úctou, Láskou a Pokorou v Sobě Samé. 

 

Děkuji, že Vnímám Splynutí, které s Matkou Zemí Prožívám. Děkuji za

Vědomé Okamžiky Prožití Splynutí, které ve Mně Uvnitř Zůstávají. Spojení,

které Nelze Přerušit Minulostí, Zde Není Čas. Jednoduše JE.

 

Jak to vše spolu souvisí ? Sama v Sobě Cítím Radost a Pokoru, že Jsem

se Inkarnovala na Planetu Zemi. Děkuji, že Jsem v Sobě Našla Sebelásku,

i přesto, že Jsem Prošla Obdobím Zapomnění. Našla Jsem Sama Sebe.

 

V Přítomném Okamžiku a při Vědomém Dechu se Matka Země se mnou

Spojila. Můj Vědomý Dech se Propojil ve Splynutí s Dechem Matky Země.

 

Přes Slova bych chtěla Sdělit, že Nejsou Vyvolení, jak si někteří Lidé Myslí.

 

Co Není - Není Žádný Zázračný Rituál, Není Žádné Zasvěcení a Není

Žádný Člověk, který by byl jako Doprovod.

 

Propojení JE v Každém z Nás. Jednotlivě.

Každý si Pravdu Nacítí Sám. Já Jsem Niterně Vedena, o tom co Prožívám

Psát ...

 

S láskou Petra

 

Za sdílení děkujeme Petře a webové stránce Vnímání jinak

—————

Zpět