Zlatá dušička - 30.3.2014 - Škola zvaná život

03.04.2014 20:39
Lidé Země, vaše propojení získává na síle. Jste oproštění od minulosti, mnozí jste to už zvládli. Ale před vámi jsou další úkoly. Ještě nemůžete odpočívat. I přesto, že se výrazně posouváte. Čekáte a modlíte se za změny k lepšímu, toužíte po lásce, oplakáváte to ztracené v minulosti. Jste si oporou, ale také žijete v nenávisti. Mnohdy nenacházíte společnou řeč, neboť každý vidí jen svou pravdu. Jste pyšní, bojíte se a cítíte se podvedeni, když vám druhý otevřeně neprojeví přízeň. Bojujete a hledáte odpovědi. Často ale odpovědi nedokážete pochopit a vaše mysl vytváří své vlastní pravdy podle toho, jaké jsou vaše zkušenosti. Rmoutíte se nad svými ztrátami, pokud odchází vaši bližní. Cítíte však jen svou připoutanost, ne však svobodu a lásku odcházejících. Cítíte smutek, ne však jejich radost. Splnili svůj úkol a mohou odejít. Ne však pryč z vašich životů, jak se bojíte, neboť zde zůstávají ve vašich vzpomínkách. Neustále budete vedeni, abyste přijímali život a učili se být přítomni. Každý však s jinou intenzitou pochopení. Hledáte radost a přitom mnohdy sami ani nevíte, co to je. Dostává se vám mnoho pomoci z vyšších sfér, neboť jste velice oslabení. Jste unavení a hledáte rozptýlení z náporů, které jste nuceni řešit. Každý však hledá někde jinde. Jisté je, že pokud hledáte vně, nebudete uspokojeni nikdy. Často bloudíte, hledáte cestu. Zapomínáte na své spojení s duší. Takto by se dalo pokračovat dále. Ale potřebujete cítit naději v lepší život, potřebujete cítit podporu, jistotu, neboť se musíte zvednout. Každý z vás, lidé Země, se snaží jak umí, aby zvládl školu zvanou život na Zemi. Ale zvládli jste to již tolikrát, že to zvládnete opět. Jen buďte věrní svým zásadám a věřte. Nejste v tom sami. Nepřipusťte si porážku, ale hledejte poklady ve vás samých. Vždy je někde ve vás ještě alespoň trošku síly, která vám umožní opět se dostat z pocitů poraženosti. A pokud jste již na cestě pochopení, lásky a radosti z každého okamžiku, blahopřejte sami sobě, neboť jste to dokázali. Ať tak nebo tak, jste velice odvážní, že jste se na tuto cestu vydali. Milujeme vás.
 
https://zlata.dusicka.sweb.cz/

—————

Zpět